Nr.crt. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale şi/ sau puncte de lucru Da/ Nu Obligaţii restante la bugetul asigurărilor pentru şomaj Observaţii
Total, din care: Contribuţia angajatorului Contribuţia individuală
0 1 2 3 = 4+5 4 5 6
1 Promet SA Nu 237,502,278 237,502,278 0 S-au acordat nlesniri la plată
2 Pro - Data Consult SRL Nu 4,818,450 4,818,450 0 S-a nceput procedura de executare silită
3 Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN SA Baia - Mare - Sucursala Minieră Rodna Da 10,102,290,298 10,102,290,298 0 S-a nceput procedura de executare silită
  TOTAL   10,344,611,026 10,344,611,026 0  
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR BUGET NTOCMIT
Iulia Nadia POP OPREA Ioan Iany MOROŞANU Constanţa MARCU