LISTA
MARILOR CONTRIBUABILI CARE INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA BUGETUL
ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2003
LEGEA 161 / 2003
Nr.crt. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru Da/Nu Obligatii restante la bugetul asigurarilor pt. Somaj  
Total, din care: contributia angajatorului contributia individuala Observatii
o 1 2 3 4 5 6
1 AROMET SA Buzau NU 551714449 551714449 0 S-au acordat inlesniri
2 AVICOLA SA Buzau DA * 1463442091 1463442091 0 S-au acordat inlesniri
3 CORD SA Buzau NU 719362499 719362499 0 Se afla in executare silita
4 FORAJ SONDE SA Berca NU 3250345316 3217628876 32716440 Se afla in executare silita
5 ROVINSAH SA Merei NU 326883842 316054601 10829241 Se afla in executare silita
  TOTAL   6311748197 6268202516 43545681  
* SC AVICOLA SA Buzau are organizate puncte de lucru in alte judete pt. care figureaza ca platitoare de contributii in jud. Buzau, iar sumele reprezentand obligatiile restante catre bugetul asigurarilor pentru somaj al acestor puncte de lucru sunt incluse