ROMNIA
AGEN?IA JUDE?EAN? PENTRU OCUPAREA
FOR?EI DE MUNC? CARA?-SEVERIN
Str. T. LALESCU nr. 17 , Re?i?a - 1700
Nr.8838/20.10.2003
L I S T A
MARILOR CONTRIBUABILI CARE INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE
LA BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ LA DATA DE 30.09.2003
Nr. Crt. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale Obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj Observatii
si/sau puncte de lucru
Total, din care: Contributia Contributia
Da/Nu Angajatorului Individuala
1 SC ARSENAL SA RESITA NU 255644685 255644685 0
2 SC MOLDOMIN SA M.N. NU 20570959132 20411380551 159578581
3 SC I.M. ANINA NU 23325224679 22462050310 863174369
4 SC GAVAZZI STEEL O.R. NU 27728072223 24510548840 3217523383
5 SC BARUMC SA ANINA NU 4459660002 4279943105 179716897
6 SC CSR SA RESITA NU 12441961556 11136872791 1305088765 Adm.Sp.Ordin nr.2 APAPS
7 SC CAROMET SA C-SEBES NU 12862131052 12862131052 0 Adm.Sp.Ordinnr.154 APAPS
8 SC CROSI SA RESITA DA 713177941 713177941 0 Suc.Crosi SA
9 SC CONSTRUCTII MONTAJ SA NU 287437614 287437614 0 Fil Crosi SA
10 SC MONTAJ INSTALATII SA NU 45891212 45891212 0 Fil Crosi SA
11 SC INSTALATII TEHNOLOGICE NU 3686721 3686721 0 Fil Crosi SA
12 SC RESURSE TRANS SA NU 160382271 160382271 0 Fil Crosi SA
13 SC BM VEST CONSTRUCT SA NU 108096595 104515786 3580809 Fil Crosi SA
14 SC CARIERA SRL NU 27549786 27549786 0 Fil Crosi SA
15 SC BET-MOR SRL NU 1437937 1437937 0 Fil Crosi SA
16 SC BALASTIERA SRL NU 15693247 15693247 0 Fil Crosi SA
17 SC INSTALATII ELECTRICE NU 8782981 8782981 0 Fil Crosi SA
18 SC METAL BETON SA NU 0 0 0 Fil Crosi SA
19 SC CROSI GRUP SA NU 0 0 0 Fil Crosi SA
20 SC MODERN COM CROSI SRL NU 9458527 9458527 0 Fil Crosi SA
21 SC VEST FOREST SA BOCSA NU 605703584 600290420 5413164
22 SC PRESCOM SA RESITA NU 1509255555 1509255555 0
23 SC UCMR RESITA NU 39814476081 39814476081 0 Adm.Sp.Ordin nr.9 APAPS
24 SC VENTURE TRADE PROJECT NU 71578353 71578353 0
25 SC CMB BOCSA NU 333143677 270178501 62965176
TOTAL 145359405411 139562364267 5797041144
DIRECTOR EXECUTIV CONSILIER SUPERIOR
ADJUNCT BUGET