ROMNIA
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ
Strada G. Cosbuc nr. 2, Cluj Napoca
(
( E-mail:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista marilor contribuabili care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurarilol  
pentru somaj la data de 30.10.2003  
 
 
Nr. Crt. Denumire debitor Cod fiscal Total obl.restante contributia angajatorului contributia individuala  
0 1 2 3 4 5  
1 ALCOOLPROD 206001 99510644 80903673 18606971  
2 ARMATURA 199001 594037419 594037419 0  
3 CONSTRUCTII FEROVIARE 230174 1624579889 1535189284 89390605  
4 CUG SA 11605032 14146160457 14146160457 0  
5 F.IARAMIN IARA 14276287 6823379296 6185270920 638108376  
6 INDUSTRIA SARMEI SA 199710 4895565005 4895565005 0  
7 SINTEROM 202123 702764431 702764431 0  
8 UNIREA 199940 2868489680 2868489680 0  
  Total   31754486821 31008380869 746105952