AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CONSTANTA
LISTA
marilor contribuabililor care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurărilor pentru somaj
la data de 30.06.2003
lei
Nr.crt. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru DA/NU Obligatii restante la bugetul asigurărilor pentru somaj Observatii
Total, din care: contributia angajatorului contributia individuala
0 1 2 3=4+5 4 5 6
1 AGROSERVICE SA DA 215,746,273 215,746,273 0 s-au acordat inlesniri la plata
2 AVICOLA SA DA 2,776,506,736 2,710,074,746 66,431,990 s-a inceput procedura de executare silita
4 OSTROVIT SA NU 3,766,295,140 3,744,478,822 21,816,318 s-a inceput procedura de executare silita
5 SANTIERUL NAVAL MANGALIA SA NU 293,399,993 235,724,639 57,675,354 PV 3145/03.03.2003 de anulare si scutire la plata a obligatiilor restante conform HG1348/2002 si Ord.MFP/MMSS 690/2001
6 SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA NU 28,019,999,393 27,892,264,557 127,734,836 conversie in acţiuni conform OG 72/2002
7 VIE VIN MURFATLAR DA 6,835,912,522 6,835,638,479 274,043 certificat de obligatii bugetare cf. LG 254/2002
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR BUGET INTOCMIT
RODICA MARINICA LUCIA COLTOIU MADALINA DUMITRU