A.J.O.F.M.GIURGIU
LISTA
contribuabililor care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj
la data de_30.09.2003
contribuabili mari
Nr. crt. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru Da/NU Obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj Observatii
Total, din care: contributia angajatorului contributia individuala
0 1 2 3=4+5 4 5 6
1 ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE          
  GIURGIU-RA NU 0 0 0  
2 CEREALCOM SA NU 0 0 0  
3 CN APDF SA NU 0 0 0  
4 CONSIG SA NU 0 0 0  
5 DUNAPREF SA NU 0 0 0  
6 GIURGIU NAV SA NU 1,462,961,952 1,462,961,952 0 Ordin APAPS
7 FICROM IMPEX SRL NU 0 0 0  
8 STATIUNEA DE DEZVOLTARE PTR.   0      
  VITICULTURA SI VINIFICATIE NU 1,049,208,343 1,049,208,343 0 executare silita
9 VERACHIM SA NU 1,608,341,264 1,582,385,662 25,955,602 Ordin APAPS nr4/2002
  TOTAL   4,120,511,559 4,094,555,957 25,955,602  
*-Ordin APAPS nr.121/2002 privind instituirea procedurii de administrare speciala
Nota:
a) Se vor intocmi liste separate pe categorii de contribuabili, respectiv contribuabili mari si, separat, contribuabili mici si mijlocii;
b) Coloana 7"Observatii" se va completa, dupa caz, astfel:
- s-au acordat inlesniri la plata;
- s-a inceput procedura de executare silita;
DIRECTOR EXECUTIV,
GEORGE DOBREANU