LISTA
contribuabililor care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj la data de 30.09.2003 in jud.MARAMURES
nr.5564/17.10.03
Nr. Cr. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru DA/NU Obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj Observatii
Total, din care : Contributia angajatorului Contributia individuala
1            
1 E.M.RAZOARE NU 1,963,645,331 1,956,845,266 6,800,065 S-A INCEPUT PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA
2 U.P.FLOTATIA CENTRALA DA 11,219,000,000 11,131,000,000 88,000,000 S-A INCEPUT PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA
3 SUC.MIN.BORSA NU 41,538,000,000 41,371,000,000 167,000,000 S-A INCEPUT PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA
4 MARATEX SA NU 12,875,431,735 12,875,431,735 0 S-AU ACORDAT INLESNIRI LA PLATA
5 RBG PHOENIX SA NU 2,834,829,094 2,834,829,094 0 S-AU ACORDAT INLESNIRI LA PLATA
  TOTAL   70,430,906,160 70,169,106,095 261,800,065  
DIRECTOR EXECUTIV AJOFM MARAMURES
ING.BONDREA ALEXANDRU
INTOCMIT,
CONSILIER
EC.BOLOGA MIHAI