Nr.16421/17,10,2003
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT
Str. Dinu Lipatti nr. 48, Slatina
: E-mail:
LISTA
marilor contribuabili care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj la data de 30,09,2003
Nr. crt Denumire agent economic Debitorul are Obligatiile restante la bugetul asigurarilor pentru somaj
Cod fiscal organizate sucursale Total, Contributia Contributie Observatii
si/sau puncte de lucru din care: angajatorului individuala
0 0 1 2 3(4+5) 4 5 6
###### 1 SC ALUTA S.A. SLATINA nu 312,013,310 312,013,310 0 s-au acordat inlesniri la plata
###### 2 SC CORAPET S.A. CORABIA nu 4,615,260,495 4,124,833,693 490,426,802 Lg. 137/2002
Total 4,927,273,805 4,436,847,003 490,426,802
Director Executiv, Director Executiv adjunct,
M. Puscas I. Lupancescu
Sef birou Gestiune fonduri,
I. Dumitra