A.J.O.F.M. SATU MARE
Nr.__________/___________ ANEXA
LISTA
CONTRIBUABILILOR MARI care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj
la data de 30.09.2003
Nr. crt. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru Da/Nu Obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj Observatii
Total, din care: Contributia angajatorului Contributia individuala
0 1 2 3=4+5 4 5 6
1 SC UNIO SA SATU MARE NU 5,980,972,162 5,980,972,162 0 s-au acordat inlesniri la plata
2 SC SAMOBIL SA SATU MARE NU 3,695,205,793 3,695,205,793 0 s-au acordat inlesniri la plata
             
             
             
             
             
             
3 SC LUCI PROD SRL NEGRESTI OAS NU 16,968,750 16,406,250 562,500 s-a inceput procedura de executare silita
4 SC DANDRINA SRL SATU MARE NU 615,000 512,500 102,500 s-a inceput procedura de executare silita
TOTAL X 9,693,761,705 9,693,096,705 665,000 X
DIRECTOR EXECUTIV , DIRECTOR BUGET , BIROU EXECUTARE SILITA ,
ing. Iura Doina ec. Gyorfi Magdalena ec. Saucan Adrian
ing. Tilibasa Gheorghe