A.J.O.F.M. SALAJ
LISTA
contribuabililor mari care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj
la data de 30.09.2003
Nr. crt. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru Da/NU Obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj Observatii
Total, din care: contributia angajatorului contributia individuala
0 1 2 3=4+5 4 5 6
1 SC IAIFO SA ZALAU NU 26,466,217,247 26,382,366,623 83,850,624 Legea 137/2002
2 EXPLOATAREA MINIERA SALAJ NU 18,736,626,479 18,329,731,925 406,894,554 executare silita
3 SC MOBILA TAPITERIE NU 32,086,237 29,540,199 2,546,038  
4 OS IZVOARELE BARCAULUI NU 14,089,211 11,808,605 2,280,606  
  TOTAL   45,249,019,174 44,753,447,352 495,571,822  
DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, INTOCMIT,
POP MIRCEA DANIELA COSTIN BREBAN MIHAI