A.J.O.F.M. SIBIU
LISTA
contribuabililor care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj la data de 30.09.2003
Nr crt. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale si/s-au puncte de lucru DA/NU[1] Total , din care Contributie angajator Contributie individuala Observatii
0 1 2 3=4+5 4 5 6
1 SC. Colinaris Marsa Nu 51775678 48742300 3033378 s-a inceput procedura de executare silita
2 SC. Forestsib SA Sibiu Da 1125801283 1125801283 0 s-a inceput procedura de executare silita
3 SC. Cema SA Sibiu Nu 382420000 382420000 0 s-au acordat inlesniri la plata
4 SC. Independenta SA Sibiu Nu 6893539701 6893539701 0 s-au acordat inlesniri la plata
5 SC. Agrimex SA Sura Mica Nu 492383900 468581481 23802419 administrare speciala
TOTAL 8945920562 8919084765 26835797
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR BUGET
Eugen NICULESCU Maria VERZESCU

[1]
l: