AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TULCEA        
          ANEXA
  AJOFM Tulcea      
        LISTA      
        contribuabililor mari care inregistreaza restante la      
        bugetul asigurarilor pentru somaj la data de 30.09.2003      
             
         
         
         
Nr. Denumire   Debitorul are organizate suc. Obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru şomaj Obsevatii  
crt. debitor   si/sau pc.de lucru Da/Nu Total, din care: Contrib. Angajatorului Contrib. Individuala    
0 1   2     3   4 5 6  
1 SC Alum SA Tulcea   Nu   1,033,072,420   804,714,713 228,357,707 Executare silita  
                       
2 SC Vinificatie si Bauturi   Nu   658,135,266   595,404,697 62,730,569 Executare silita  
  V&B SA Tulcea                  
3 SC Viticola Aegyssus   Nu   2,602,544,307   2,497,059,575 105,484,732 Esalonare la plata  
  SA Tulcea                  
4 SC Viticola Sarica   Nu   346,861,125   346,861,125 0 Esalonare la plata  
  Niculitel SA                  
5 SC Bere Delta SA Tulcea   Nu   87,541,630   87,411,682 129,948 Lg.64/1995  
6 SC Deltacons SA TL   Nu   1,198,886,443   932,467,233 266,419,210 Executare silita  
  TOTAL         5,927,041,191   5,263,919,025 663,122,166    
         
         
         
         
         
  Director Executiv, Director Executiv Adj.,   Sef Serviciu FUEBAS,
  ing.Mariana Stignei Ec.Domnica Tanvuia   ec.Sava Vlad