LISTA CONTRIBUABILILOR CARE INREGISTREAZĂ RESTANTE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
LA DATA DE 30/09/2003
Nr. crt. DENUMIRE DEBITOR Debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru Obligatii restante la bugetul asigurarilor  
TOTAL din care contributia angajator contributia individuala Observatii
1 A.F.CONSTANDIN EMILIA nu 697788 575190 122598 s-a inceput procedura de executare silita
2 ABACONSTRUCT SRL nu 804425 614425 190000 s-a inceput procedura de executare silita
3 AD-NEV MEMDERES nu 1968000 1640000 328000 s-a inceput procedura de executare silita
4 AF BEX RALU nu 1080000 900000 180000 s-au acordat inlesniri la plata
5 AF BRATESCU MEDIAS nu 2231880 1859900 371980 s-a inceput procedura de executare silita
6 AGNEA SRL nu 4117000 3400000 717000 s-a inceput procedura de executare silita
7 AGNITEX nu 469,032,940 469032940 0 s-au acordat inlesniri la plata
8 AGRIPREST nu 915840 763200 152640 s-a inceput procedura de executare silita
9 AGROCOOM nu 11907802 8972064 2935738 s-a inceput procedura de executare silita
10 AGROMEC SEICA MARE nu 13361256 13361256 0 s-a inceput procedura de executare silita
11 AGROMEC TARNAVA nu 83280486 78748555 4531931 s-a inceput procedura de executare silita
12 AGROMEC VESTEM SA nu 823500 640500 183000 s-a inceput procedura de executare silita
13 AGROTRANSPORT nu 88135535 83101085 5034450 s-a inceput procedura de executare silita
14 AJA SRL nu 626020 506020 120000 s-a inceput procedura de executare silita
15 AL- COM NIC SRL (SAROS PE TARNAVE ) nu 988050 817750 170300 s-a inceput procedura de executare silita
16 ALBERTA nu 3485260 2774260 711000 s-a inceput procedura de executare silita
17 ALCAROS - INCO nu 1237784 909015 328769 s-a inceput procedura de executare silita
18 ALCATRAZ TRADING SRL SURA MICA nu 8964590 8964590 0 s-a inceput procedura de executare silita
19 ALCOMED SA MEDIAS nu 11255959 11255959 0 s-a inceput procedura de executare silita
20 ALEXIMPEX nu 1385784 1154818 230966 s-a inceput procedura de executare silita
21 ALIMAR CONS SRL nu 138832080 136824080 2008000 s-a inceput procedura de executare silita
22 ALPROD nu 1234440 1048200 186240 s-a inceput procedura de executare silita
23 AMBASADOR nu 2165345 1804454 360891 s-a inceput procedura de executare silita
24 AMIGO-IMPEX nu 2288370 1886500 401870 s-a inceput procedura de executare silita
25 ANA nu 2790516 2354057 436459 s-a inceput procedura de executare silita
26 ANA COMIMPEX nu 1205667 1001667 204000 s-a inceput procedura de executare silita
27 ANA TRICOTAJE nu 10352159 10352159 0 s-a inceput procedura de executare silita
28 ANTILOPA SRL SIBIU nu 987500 525000 462500 s-a inceput procedura de executare silita
29 ARES INVEST NOTA DE CONSTATARE nu 16325000 13715000 2610000 s-a inceput procedura de executare silita
30 ARI NEDIA nu 28079302 28079302 0 s-a inceput procedura de executare silita
31 ARLIMAR nu 2219446 1836826 382620 s-a inceput procedura de executare silita
32 ARMAX PROMA - RO nu 33016713 30880974 2135739 s-a inceput procedura de executare silita
33 ARTA MOBILEI nu 72639580 60358054 12281526 s-a inceput procedura de executare silita
34 ARTIMEX nu 1707411 1332964 374447 s-a inceput procedura de executare silita
35 ASP SRL nu 1456949 1201624 255325 s-a inceput procedura de executare silita
36 ASTORIA TRADING nu 2498920 1994937 503983 s-a inceput procedura de executare silita
37 ASTRAL - CONSTRUCT nu 1841500 1722500 119000 s-a inceput procedura de executare silita
38 ATLAS A & S nu 1759630 940630 819000 s-a inceput procedura de executare silita
39 ATLAS M.B.A nu 1118000 980000 138000 s-a inceput procedura de executare silita
40 AUTO-SOM SRL nu 5421737 4282848 1138889 s-a inceput procedura de executare silita
41 AUTOTRANSPORT nu 24080848 24080848 0 s-au acordat inlesniri la plata
42 AVENIR nu 122033951 122033951 0 s-a inceput procedura de executare silita
43 B & V SRL nu 93949351 90421215 3528136 s-a inceput procedura de executare silita
44 B&B SHOE (AGNITA) nu 76163426 76163426 0 s-a inceput procedura de executare silita
45 B&V STYL TRADING SRL nu 517500 402500 115000 s-a inceput procedura de executare silita
46 BALAN CONSTRUCT nu 303787857 303787857 0 s-a inceput procedura de executare silita
47 BANCA DE CREDIT COOPERATIST nu 16056483 16056483 0 s-a inceput procedura de executare silita
48 BE - EL SRL nu 1237500 962500 275000 s-a inceput procedura de executare silita
49 BEATRIX 2 PROD IMPEX nu 4379052 4379052 0 s-a inceput procedura de executare silita
50 BERARIA LA LAC - nu 2709000 2257500 451500 s-a inceput procedura de executare silita
51 BERTI COM AGNITA nu 675000 525000 150000 s-a inceput procedura de executare silita
52 BIRKI REISEN nu 6147000 6147000 0 s-a inceput procedura de executare silita
53 BONEX nu 1018616 0 1018616 s-a inceput procedura de executare silita
54 BOSCAM VET nu 8090659 8090659 0 s-a inceput procedura de executare silita
55 BRADESCU IOAN nu 1357800 1131500 226300 s-a inceput procedura de executare silita
56 BRAVO AVRIG MARSA nu 5135180 4237750 897430 s-a inceput procedura de executare silita
57 C INSIB SRL nu 16201768 13670598 2531170 s-a inceput procedura de executare silita
58 C&D COM nu 934280 761280 173000 s-a inceput procedura de executare silita
59 C.F.R. - I.R.V. CONSTANTA-SECTIA IRV SIBIU nu 588255922 588255922 0 s-a inceput procedura de executare silita
60 CALUSERUL SRL nu 945000 735000 210000 s-a inceput procedura de executare silita
61 CARDINALE TRANS nu 19797141 19797141 0 s-a inceput procedura de executare silita
62 CARMA CONFEX nu 1712072 1712072 0 s-a inceput procedura de executare silita
63 CARPATI nu 8398171 6998471 1399700 s-a inceput procedura de executare silita
64 CARTAS IMPEX nu 624300 520250 104050 s-a inceput procedura de executare silita
65 CBA SRL nu 709890 547890 162000 s-a inceput procedura de executare silita
66 CEDONIA EST nu 2749919 2284234 465685 s-a inceput procedura de executare silita
67 CEMA nu 382420000 382420000 0 s-au acordat inlesniri la plata
68 CENTRAL nu 555440 226190 329250 s-a inceput procedura de executare silita
69 CENTRAL nu 3773002 3129258 643744 s-a inceput procedura de executare silita
70 CHEMO TRADE IMPEX SRL nu 4844400 3412000 1432400 s-a inceput procedura de executare silita
71 CHIMSERVICE nu 1034437 868437 166000 s-a inceput procedura de executare silita
72 CHRISTPOR SRL nu 5802660 4785100 1017560 s-a inceput procedura de executare silita
73 CIVITA COM nu 192826985 190256985 2570000 s-a inceput procedura de executare silita
74 CLASS nu 15115061 15115061 0 s-a inceput procedura de executare silita
75 CO&CO HELTAU nu 1012500 787500 225000 s-a inceput procedura de executare silita
76 COCHET nu 557268490 557268490 0 s-au acordat inlesniri la plata
77 COLUMNA PRODUCT nu 9972879 9972879 0 s-a inceput procedura de executare silita
78 COMESO nu 160234353 132683880 27550473 s-a inceput procedura de executare silita
79 CON BRIO DARLOS nu 104551159 104551159 0 s-a inceput procedura de executare silita
80 CONCEFA SA nu 167126108 135637614 31488494 s-a inceput procedura de executare silita
81 CONCEPTION METANOIA IMPEX SRL nu 832500 647500 185000 s-a inceput procedura de executare silita
82 CONCRET SRL nu 900000 700000 200000 s-a inceput procedura de executare silita
83 CONFECTO nu 3264105 2901855 362250 s-a inceput procedura de executare silita
84 CONFIN nu 26365573 26365573 0 s-a inceput procedura de executare silita
85 CONINVEST TRADE SRL nu 3414450 2791250 623200 s-a inceput procedura de executare silita
86 CONMED nu 36378447 36378447 0 s-au acordat inlesniri la plata
87 CONPREF SRL nu 109606935 109606935 0 s-a inceput procedura de executare silita
88 CONSACO nu 5207512 5207512 0 s-a inceput procedura de executare silita
89 CONSEBA SRL nu 13165823 9981128 3184695 s-a inceput procedura de executare silita
90 CONSFIN nu 1601492 1330092 271400 s-a inceput procedura de executare silita
91 CONSIMOB nu 1130446641 1084292152 46154489 s-a inceput procedura de executare silita
92 CONSTANT nu 1983500 1587500 396000 s-a inceput procedura de executare silita
93 CONSTRUCTII UNIVERSALE nu 9397395 7806895 1590500 s-a inceput procedura de executare silita
94 CONSUMCOOP HARTIBACIU nu 1637833 1282833 355000 s-a inceput procedura de executare silita
95 CONSUMCOOP NOCRICH nu 1297522 1042522 255000 s-a inceput procedura de executare silita
96 CONTLEBU SRL nu 875000 875000 0 s-a inceput procedura de executare silita
97 CORBAN nu 1850855 1850855 0 s-a inceput procedura de executare silita
98 COSTIN & CO nu 3607376 3607376 0 s-a inceput procedura de executare silita
99 COVTEX FEIZY SA nu 1521145072 1521145072 0 s-au acordat inlesniri la plata
100 COZMEAN-SIB nu 2953551 2449631 503920 s-a inceput procedura de executare silita
101 CRIS & GABI nu 1634960 1364400 270560 s-a inceput procedura de executare silita
102 CRISTEA SI COMPANIA nu 5056501 4177614 878887 s-a inceput procedura de executare silita
103 CUDAC STAR EXIMP nu 3184902 2720752 464150 s-a inceput procedura de executare silita
104 CURIBAN & CO nu 1157989 1157989 0 s-a inceput procedura de executare silita
105 DACIA APOLD nu 549283272 515752305 33530967 privatizare
106 DAIO SERV SRL nu 1125007 875007 250000 s-a inceput procedura de executare silita
107 DANC SERV nu 16802000 14590844 2211156 s-a inceput procedura de executare silita
108 DATA BANKS SRL NOTA DE CONSTATARE nu 5396997 4497497 899500 s-a inceput procedura de executare silita
109 DATA INTERNATIONAL nu 22425685 22425685 0 s-a inceput procedura de executare silita
110 DBMITALIA SRL nu 3886870 3260540 626330 s-a inceput procedura de executare silita
111 DEBUTCOM nu 661060 590790 70270 s-a inceput procedura de executare silita
112 DEKO RAME nu 44548541 44548541 0 s-au acordat inlesniri la plata
113 DELFINUL nu 552000 460000 92000 s-a inceput procedura de executare silita
114 DELTA nu 812249 676874 135375 s-a inceput procedura de executare silita
115 DELTA CON nu 16806143 15332073 1474070 s-a inceput procedura de executare silita
116 DELTA TRADING nu 4037301 3355801 681500 s-a inceput procedura de executare silita
117 DIANA TRANS SRL nu 562500 437500 125000 s-a inceput procedura de executare silita
118 DINESCU SRL nu 654032 542237 111795 s-a inceput procedura de executare silita
119 DIRECT COMPUTER SRL nu 729000 605000 124000 s-a inceput procedura de executare silita
120 DIVERS CONSTRUCT nu 823950 682950 141000 s-a inceput procedura de executare silita
121 DIVERSA SRL nu 1337500 1136250 201250 s-a inceput procedura de executare silita
122 DIXIMEN nu 5327650 5154250 173400 s-a inceput procedura de executare silita
123 DOBOS SNC nu 3468376 2697625 770751 s-a inceput procedura de executare silita
124 DOMICOM nu 925071 791691 133380 s-a inceput procedura de executare silita
125 DOMNITA AURA SRL nu 810000 630000 180000 s-a inceput procedura de executare silita
126 DORA LUX nu 1211286 961286 250000 s-a inceput procedura de executare silita
127 DOREANA IMPORT EXPORT nu 16133930 16133930 0 s-a inceput procedura de executare silita
128 DRAGONUL nu 2255941 1860881 395060 s-a inceput procedura de executare silita
129 DUO - CONT nu 3520027 2657500 862527 s-a inceput procedura de executare silita
130 DUOCOM PREST nu 3622440 3018700 603740 s-a inceput procedura de executare silita
131 ECOO DRAGAN nu 8652354 8652354 0 s-a inceput procedura de executare silita
132 EDI REISEN nu 736456 606417 130039 s-a inceput procedura de executare silita
133 EDIL SRL nu 718632 718632 0 s-a inceput procedura de executare silita
134 EGO nu 1748508 1748508 0 s-a inceput procedura de executare silita
135 EL GRINGO SRL SELIMBAR nu 3316250 2618750 697500 s-a inceput procedura de executare silita
136 ELAN CONF nu 14784485 14784485 0 s-a inceput procedura de executare silita
137 ELCONS COM SRL nu 2100024 1780972 319052 s-a inceput procedura de executare silita
138 ELECTRICA POPESCU nu 369795505 367936244 1859261 s-a inceput procedura de executare silita
139 ELECTROCONSTRUCTIA ELCO nu 119769704 106298901 13470803 s-a inceput procedura de executare silita
140 ELECTRO-NAD SRL nu 3448462 2857073 591389 s-a inceput procedura de executare silita
141 ELIMAR nu 57436373 57436373 0 s-au acordat inlesniri la plata
142 ELPIS COM nu 24934316 24934316 0 s-au acordat inlesniri la plata
143 ELVA SRVCOM IACOBENI nu 908840 515320 393520 s-a inceput procedura de executare silita
144 EMON ELECTRIC nu 6080154 2823671 3256483 s-a inceput procedura de executare silita
145 ERDEM nu 504000 420000 84000 s-a inceput procedura de executare silita
146 ERONA SIBIU nu 1118000 853000 265000 s-a inceput procedura de executare silita
147 ETA IMPEX nu 27583524 26387259 1196265 s-a inceput procedura de executare silita
148 EUCALIPT SRL nu 1337500 1037500 300000 s-a inceput procedura de executare silita
149 EURO CONSULT nu 16036822 16036822 0 s-au acordat inlesniri la plata
150 EURO PENCILS nu 32080913 29135036 2945877 s-a inceput procedura de executare silita
151 EURO STAR SIB nu 787500 612500 175000 s-a inceput procedura de executare silita
152 EUROMECCANICA nu 51926029 45022103 6903926 s-a inceput procedura de executare silita
153 EUROMODA nu 12751905 12751905 0 s-a inceput procedura de executare silita
154 EXCONIN nu 434877587 434877587 0 s-a inceput procedura de executare silita
155 EXCONIN SIB nu 61495735 60105597 1390138 s-a inceput procedura de executare silita
156 EXIM JOKER nu 3398400 2834500 563900 s-a inceput procedura de executare silita
157 EXPLOATARI FORESTIERE nu 5223902 4349293 874609 s-a inceput procedura de executare silita
158 EXPRESS-TRANSIMPEX nu 1232277 950848 281429 s-a inceput procedura de executare silita
159 EXPRODIR - nu 38991277 33574936 5416341 s-a inceput procedura de executare silita
160 EXTRAMOB SA nu 152945427 152945427 0 s-a inceput procedura de executare silita
161 FANTASTIC CLUB nu 1350000 1050000 300000 s-a inceput procedura de executare silita
162 F-CA DE CHERESTEA TALMACIU nu 492952828 492952828 0 s-a inceput procedura de executare silita
163 FELAM nu 835360947 835360947 0 s-a inceput procedura de executare silita
164 FIDES (NOTA DE CONSTATARE) nu 8774000 7375000 1399000 s-a inceput procedura de executare silita
165 FILIMONESCU&COMP. nu 667500 525000 142500 s-a inceput procedura de executare silita
166 FINA IMPEX nu 720000 600000 120000 s-a inceput procedura de executare silita
167 FLODA CONST SRL nu 583930621 583930621 0 s-a inceput procedura de executare silita
168 FLORANZO CON nu 373839995 371991187 1848808 s-a inceput procedura de executare silita
169 FMG SRL nu 18206652 14411072 3795580 s-a inceput procedura de executare silita
170 FORESTAR IMPEX nu 1642650 1368874 273776 s-a inceput procedura de executare silita
171 FOTBAL CLUB "INTER" SIBIU nu 212491178 190934235 21556943 s-a inceput procedura de executare silita
172 FRUIT EXIM (NOTA DE CONSTATARE) nu 3351000 2915500 435500 s-a inceput procedura de executare silita
173 G.H.D. SIBIU nu 14667751 10778453 3889298 s-a inceput procedura de executare silita
174 GABI CONS nu 133798696 133798696 0 s-a inceput procedura de executare silita
175 GALAXI-COM SRL nu 562500 437500 125000 s-a inceput procedura de executare silita
176 GANEA SIB SRL nu 2366568 1977136 389432 s-a inceput procedura de executare silita
177 GELUK COM SRL SLIMNIC nu 83711666 70101451 13610215 s-a inceput procedura de executare silita
178 GEMENY TRADING S.R.L. nu 9986260 7718760 2267500 s-a inceput procedura de executare silita
179 GENERAL IMPEX GROUP SRL nu 945833 720833 225000 s-a inceput procedura de executare silita
180 GENERAL PRODUCT nu 10849600 9031563 1818037 s-a inceput procedura de executare silita
181 GENESIS SERVCOM nu 610680 508900 101780 s-a inceput procedura de executare silita
182 GEO DRINKS (NOTA DE CONSTATARE) nu 14291000 11701000 2590000 s-a inceput procedura de executare silita
183 GEOLEN nu 2991782 2683852 307930 s-a inceput procedura de executare silita
184 GHIM nu 1410000 1175000 235000 s-a inceput procedura de executare silita
185 GIGANT CONSTRUCT ATEL nu 13188199 10767199 2421000 s-a inceput procedura de executare silita
186 GINA nu 2258060 1866060 392000 s-a inceput procedura de executare silita
187 GLOBUS STAR nu 1068000 890000 178000 s-a inceput procedura de executare silita
188 GORBAN CONSTRUCT S.N.C. nu 1477004 1235004 242000 s-a inceput procedura de executare silita
189 GORBI nu 7868931 7868931 0 s-a inceput procedura de executare silita
190 GOSPODARIA COMUNALA MEDIAS nu 865000000 865000000 0 s-a inceput procedura de executare silita
191 GRANT - COM nu 779600 779600 0 s-a inceput procedura de executare silita
192 GRUP DE PRESA M SRL SIBIU nu 275043802 275043802 0 s-a inceput procedura de executare silita
193 H HOLDING INTERNATIONAL SRL nu 2940340 2465860 474480 s-a inceput procedura de executare silita
194 HALIS KOYUNCUOGLU IMPEX nu 11584803 9778706 1806097 s-a inceput procedura de executare silita
195 HAN DUMBRAVA nu 32718840 26425000 6293840 s-a inceput procedura de executare silita
196 HEDU TEHNOROM nu 69537006 68173806 1363200 s-a inceput procedura de executare silita
197 HERTA SRL nu 3806296 3236991 569305 s-a inceput procedura de executare silita
198 HIDROSIB nu 2132437678 2032369383 100068295 privatizare
199 HIDROTEHNIC SRL nu 11413266 11413266 0 s-a inceput procedura de executare silita
200 HOLZWERK nu 11827000 9798000 2029000 s-a inceput procedura de executare silita
201 HORTISEM nu 21110546 21110546 0 s-a inceput procedura de executare silita
202 HOSER SRL nu 27339031 21858796 5480235 s-a inceput procedura de executare silita
203 HUSFER DANA nu 4583340 3783476 799864 s-a inceput procedura de executare silita
204 I & K TRANSPORT nu 349441952 333504838 15937114 s-a inceput procedura de executare silita
205 IAGARU ABY COM nu 2278691 2278691 0 s-a inceput procedura de executare silita
206 IMPERIAL POPESCU nu 984630 799015 185615 s-a inceput procedura de executare silita
207 IMPORT EXPORT RADU nu 1058720 797298 261422 s-a inceput procedura de executare silita
208 IMRL EXIMP SRL nu 24303630 21261327 3042303 s-a inceput procedura de executare silita
209 INA COM nu 1868560 1544760 323800 s-a inceput procedura de executare silita
210 INA COM nu 1451072 1207572 243500 s-a inceput procedura de executare silita
211 INTERFLEX SRL nu 9993843 8233553 1760290 s-a inceput procedura de executare silita
212 INTERMADIA INVEST nu 312800210 312800210 0 s-a inceput procedura de executare silita
213 INTIM BAR MAGDA (MEDIAS) nu 6823928 5782064 1041864 s-a inceput procedura de executare silita
214 INVEST nu 272892 227409 45483 s-a inceput procedura de executare silita
215 IOAN SI DAN nu 74930802 74930802 0 s-au acordat inlesniri la plata
216 IRI PROD nu 42570721 42570721 0 s-a inceput procedura de executare silita
217 ITAL AGROTURISM MALUDA nu 3220585 2677072 543513 s-a inceput procedura de executare silita
218 ITAL TRUST AGRICULTURA nu 40758314 33522386 7235928 s-a inceput procedura de executare silita
219 IULIAN & COMP nu 636747 530621 106126 s-a inceput procedura de executare silita
220 KADO EXIM nu 526745 407995 118750 s-a inceput procedura de executare silita
221 KAREL & CO IMPEX nu 699856 583212 116644 s-a inceput procedura de executare silita
222 KAROLA PRO DUMBRAVENI nu 187364609 187364609 0 s-au acordat inlesniri la plata
223 KHREISS COM nu 2144730 1793880 350850 s-a inceput procedura de executare silita
224 KHRESS COM nu 2144730 1793880 350850 s-a inceput procedura de executare silita
225 KRAL nu 583648 583648 0 s-a inceput procedura de executare silita
226 LA POPAS nu 1368000 1068000 300000 s-a inceput procedura de executare silita
227 LAROMET COMSIB SA nu 7302210 4794200 2508010 s-a inceput procedura de executare silita
228 LAURA STAR nu 3248599 2707861 540738 s-a inceput procedura de executare silita
229 LEGUMICOLA MEDIAS nu 37051423 30983025 6068398 s-a inceput procedura de executare silita
230 LEGUMICOLA MEDIAS nu 50848533 42759198 8089335 s-a inceput procedura de executare silita
231 LEMINA SRL nu 4979848 3625308 1354540 s-a inceput procedura de executare silita
232 LIA SOMP PREST nu 1651045 1651045 0 s-a inceput procedura de executare silita
233 LIA TRANS SRL nu 675000 525000 150000 s-a inceput procedura de executare silita
234 LIBERTATEA nu 1476476606 1476476606 0 s-au acordat inlesniri la plata
235 LIVER COM nu 631875 476875 155000 s-a inceput procedura de executare silita
236 LIVIUS IMPORT-EXPORT TRADING SRL nu 7715931 7715931 0 s-a inceput procedura de executare silita
237 LUNGU COSMIS SNC nu 692500 525000 167500 s-a inceput procedura de executare silita
238 LYNX FOREST nu 2718000 2265000 453000 s-a inceput procedura de executare silita
239 M&D nu 1008000 784000 224000 s-a inceput procedura de executare silita
240 M&S GENERAL TRADING SRL nu 562500 437500 125000 s-a inceput procedura de executare silita
241 MACON nu 1935000 1612500 322500 s-a inceput procedura de executare silita
242 MAGIC STAR SRL MEDIAS nu 1125000 875000 250000 s-a inceput procedura de executare silita
243 MANIL SRL nu 1777500 1382500 395000 s-a inceput procedura de executare silita
244 MARALEX PROD nu 13171423 10970353 2201070 s-a inceput procedura de executare silita
245 MARCOLD nu 3521624 3521624 0 s-a inceput procedura de executare silita
246 MARCOS IMPEX nu 3932896 3605568 327328 s-a inceput procedura de executare silita
247 MAREX COM SRL nu 18652311 16433311 2219000 s-a inceput procedura de executare silita
248 MARILOR EXIMP nu 8968627 7349917 1618710 s-a inceput procedura de executare silita
249 MARK MEDIA nu 6147350 6147350 0 s-a inceput procedura de executare silita
250 MATEI COM SRL nu 1125000 875000 250000 s-a inceput procedura de executare silita
251 MAXIM COMERT nu 10975274 9052886 1922388 s-a inceput procedura de executare silita
252 MECAN SIB nu 232581163 229061255 3519908 s-a inceput procedura de executare silita
253 MECANICA MARSA nu 3443908261 3443908261 0 privatizare
254 MECTA (COPSA MICA) nu 57939182 57939182 0 s-a inceput procedura de executare silita
255 MEDI - PLASS nu 1152383 1152383 0 s-a inceput procedura de executare silita
256 MEDIA RENOVA nu 9857284 9857284 0 s-a inceput procedura de executare silita
257 MEDIMPACT nu 1370281750 1370281750 0 s-au acordat inlesniri la plata
258 MEIER PROD nu 3177465 2647886 529579 s-a inceput procedura de executare silita
259 MENI PAPER nu 8149109 6323629 1825480 s-a inceput procedura de executare silita
260 MENI PAPER PROD COM SRL nu 1012500 787500 225000 s-a inceput procedura de executare silita
261 MESTESUGARUL nu 67972921 67972921 0 s-au acordat inlesniri la plata
262 METROPOL SA SIBIU nu 8384245 7273402 1110843 s-a inceput procedura de executare silita
263 MICON nu 157877820 157877820 0 s-a inceput procedura de executare silita
264 MIREYA nu 902908 747952 154956 s-a inceput procedura de executare silita
265 MODA STIL nu 189579850 189579850 0 s-au acordat inlesniri la plata
266 MOLDA nu 3349057 3349057 0 s-a inceput procedura de executare silita
267 MONDEN M&C SRL nu 11896212 9948619 1947593 s-a inceput procedura de executare silita
268 MONDEX nu 176082007 113513007 62569000 s-a inceput procedura de executare silita
269 MONTANA SCS nu 4548000 3777500 770500 s-a inceput procedura de executare silita
270 MULTICOM nu 6174310 5110836 1063474 s-a inceput procedura de executare silita
271 MULTIPLEX SRL nu 2100000 2100000 0 s-a inceput procedura de executare silita
272 MUNTEAN LIVIU nu 602850 602850 0 s-a inceput procedura de executare silita
273 NATURA BIERTAN nu 7468947 0 7468947 s-a inceput procedura de executare silita
274 NELCAR PREST nu 5653613 4502743 1150870 s-a inceput procedura de executare silita
275 NET GRUP DISTRIBUTION nu 4964611 4964611 0 s-a inceput procedura de executare silita
276 NICOLA BUCERZAN nu 4385480 3530129 855351 s-a inceput procedura de executare silita
277 NIRODY nu 1476780 1230650 246130 s-a inceput procedura de executare silita
278 NOBIA nu 3337622 2781368 556254 s-a inceput procedura de executare silita
279 NORA EXCLUSIV nu 529893 529893 0 s-a inceput procedura de executare silita
280 NORA STIL nu 2322353 2266085 56268 s-a inceput procedura de executare silita
281 NORD - ATLANTIC nu 1435052 1206802 228250 s-a inceput procedura de executare silita
282 NOREX SRL nu 1269663 1015823 253840 s-a inceput procedura de executare silita
283 NOVA PROD SADU nu 1320000 1100000 220000 s-a inceput procedura de executare silita
284 OCTAVIA INTERNATIONAL nu 503313 298518 204795 s-a inceput procedura de executare silita
285 OLIMP nu 686000 675000 11000 s-a inceput procedura de executare silita
286 OMNIA CONFORT SRL nu 2777104 2155104 622000 s-a inceput procedura de executare silita
287 OPRIS IMPEX nu 24353456 24353456 0 s-a inceput procedura de executare silita
288 ORIZONT ZOO nu 3485083 2817047 668036 s-a inceput procedura de executare silita
289 ORTANS nu 7254303 5879270 1375033 s-a inceput procedura de executare silita
290 OVIMIN nu 918086 761912 156174 s-a inceput procedura de executare silita
291 P.F. CIORAN MIRCEA nu 506750 422000 84750 s-a inceput procedura de executare silita
292 PACO nu 7292496 6095815 1196681 s-a inceput procedura de executare silita
293 PALACE DUMBRAVA nu 141617774 138725502 2892272 s-a inceput procedura de executare silita
294 PAN - TERRA nu 170143153 153943175 16199978 s-a inceput procedura de executare silita
295 PAN FOREST nu 8428683 7491683 937000 s-a inceput procedura de executare silita
296 PAN GIULIA SRL SIBIU nu 889500 716250 173250 s-a inceput procedura de executare silita
297 PANMED nu 39700222 39700222 0 s-au acordat inlesniri la plata
298 PANTERA ROZ SRL nu 794567 625317 169250 s-a inceput procedura de executare silita
299 PARIS STORE nu 1221000 1020000 201000 s-a inceput procedura de executare silita
300 PARLA nu 2709832 2193384 516448 s-a inceput procedura de executare silita
301 PARTENER nu 1640810 1423500 217310 s-a inceput procedura de executare silita
302 PARTOS PROD nu 1003500 780500 223000 s-a inceput procedura de executare silita
303 PATISERIA CRISTINA nu 13974249 11645207 2329042 s-a inceput procedura de executare silita
304 PATRIK COMPANY SRL nu 1950000 1950000 0 s-a inceput procedura de executare silita
305 PELATEX SRL nu 3583500 2980000 603500 s-a inceput procedura de executare silita
306 PELITAROM nu 33238564 33238564 0 s-au acordat inlesniri la plata
307 PETRACO SIBIU nu 9439391 9439391 0 s-a inceput procedura de executare silita
308 PETRANA nu 2835695 2350304 485391 s-a inceput procedura de executare silita
309 PF. HUSZAR DANA nu 8978739 6992587 1986152 s-a inceput procedura de executare silita
310 PICKY nu 1253560 1253560 0 s-a inceput procedura de executare silita
311 PIM PROD nu 1907609 1588478 319131 s-a inceput procedura de executare silita
312 PISCICOLA nu 114536441 114536441 0 s-a inceput procedura de executare silita
313 PODRUGU nu 14634739 12803082 1831657 s-a inceput procedura de executare silita
314 POLI RES IMPEX nu 86004185 76580696 9423489 s-a inceput procedura de executare silita
315 POPA AURICA CORINA nu 657080 626800 30280 s-a inceput procedura de executare silita
316 POPAS TURISTIC DUMBRAVA nu 26664516 22231351 4433165 s-a inceput procedura de executare silita
317 PRACTIK WELT SRL nu 12142582 7354805 4787777 s-a inceput procedura de executare silita
318 PRECUP VICTOR - SILEX nu 2175975 1617500 558475 s-a inceput procedura de executare silita
319 PRESTSAL nu 266039058 266039058 0 s-a inceput procedura de executare silita
320 PRIMUS PROD nu 18824691 18824691 0 s-au acordat inlesniri la plata
321 PRODCON nu 10892552 9316979 1575573 s-a inceput procedura de executare silita
322 PROMETEU nu 1004192 0 1004192 s-a inceput procedura de executare silita
323 PROSIB CONS SRL nu 11140606 11140606 0 s-a inceput procedura de executare silita
324 PUMICO nu 170030731 170030731 0 s-au acordat inlesniri la plata
325 QUATZ nu 942000 785000 157000 s-a inceput procedura de executare silita
326 QUIK-GABRIELA & CO nu 11167821 11167821 0 s-a inceput procedura de executare silita
327 R&D PROD SRL BIERTAN nu 2560861 2560861 0 s-a inceput procedura de executare silita
328 RAGUSE MEDIZINISCHE CISNADIE nu 321425900 321425900 0 s-a inceput procedura de executare silita
329 RAMONA COM SRL nu 6556977 5416446 1140531 s-a inceput procedura de executare silita
330 RECABO TEX nu 12381395 12381395 0 s-a inceput procedura de executare silita
331 RED SERVICE (NOTA DE CONSTATARE) nu 3445000 3445000 0 s-a inceput procedura de executare silita
332 REG-COMIMPEX nu 2446800 2047300 399500 s-a inceput procedura de executare silita
333 REIA AVRIG nu 4140000 3325000 815000 s-a inceput procedura de executare silita
334 REMEMBER IMPEX nu 698712 611712 87000 s-a inceput procedura de executare silita
335 RETEZAT SA nu 802659512 802659512 0 s-au acordat inlesniri la plata
336 REVIAN nu 3095266 2567414 527852 s-a inceput procedura de executare silita
337 RODNIC nu 858000 715000 143000 s-a inceput procedura de executare silita
338 RO-GER nu 21728337 10840467 10887870 s-a inceput procedura de executare silita
339 ROGER REISEN TRANSPORTER nu 708000 590000 118000 s-a inceput procedura de executare silita
340 ROM ITAL TURNATORIE nu 4025356 3538901 486455 s-a inceput procedura de executare silita
341 ROMCLASS DISTRIBUTION SRL nu 671874 266874 405000 s-a inceput procedura de executare silita
342 ROMDOR nu 7425262 7425262 0 s-a inceput procedura de executare silita
343 ROMEDIMPEX nu 4205978 4205978 0 s-a inceput procedura de executare silita
344 ROMINA nu 29599000 24333000 5266000 s-a inceput procedura de executare silita
345 ROMINEX nu 600000 500000 100000 s-a inceput procedura de executare silita
346 ROMTEXTILA nu 14347638 14347638 0 s-a inceput procedura de executare silita
347 ROSEN GARDEN IMPEX CLUB nu 670454 525108 145346 s-a inceput procedura de executare silita
348 ROSU nu 22633879 22633879 0 s-au acordat inlesniri la plata
349 ROTARU nu 7890088 6165082 1725006 s-a inceput procedura de executare silita
350 RO-TAS TRADING nu 600500 527500 73000 s-a inceput procedura de executare silita
351 ROUA nu 6967500 6967500 0 s-a inceput procedura de executare silita
352 ROZA VINTURILOR nu 2758117 2758117 0 s-a inceput procedura de executare silita
353 S C COF SIB SA SIBIU nu 4530645 1004923 3525722 s-a inceput procedura de executare silita
354 S.C. MATY'S COMPANY SRL nu 3820795 3173295 647500 s-a inceput procedura de executare silita
355 S.C. SEMBRAZ S.A. SIBIU nu 24141497 24141497 0 s-a inceput procedura de executare silita
356 S.C. "GENERAL COLLECTION B&E" S.R.L. nu 45558918 38074170 7484748 s-a inceput procedura de executare silita
357 S.C. AGROMEC AVRIG S.A. nu 5714688 4664878 1049810 s-a inceput procedura de executare silita
358 S.C. AMSO S.R.L. nu 3310000 2520000 790000 s-a inceput procedura de executare silita
359 S.C. BLECOR TRADING S.R.L. nu 1364400 1061200 303200 s-a inceput procedura de executare silita
360 S.C. CLAUVIPROD S.R.L. nu 1800438 1420438 380000 s-a inceput procedura de executare silita
361 S.C. DANEXIM SRL nu 549763 427594 122169 s-a inceput procedura de executare silita
362 S.C. DEKA-ROLL ROM S.R.L. nu 1819750 1548750 271000 s-a inceput procedura de executare silita
363 S.C. DINAMIC GRUP SRL nu 2367355 1943555 423800 s-a inceput procedura de executare silita
364 S.C. DRAGOMIR ELECTRO DEL SRL SIBIU nu 11295642 7709417 3586225 s-a inceput procedura de executare silita
365 S.C. ELATEX SRL nu 2760900 2174800 586100 s-a inceput procedura de executare silita
366 S.C. EUROCAR S.R.L. nu 4242750 4186350 56400 s-a inceput procedura de executare silita
367 S.C. INTER MODA S.R.L. nu 2384375 1798125 586250 s-a inceput procedura de executare silita
368 S.C. LENGHEN S.R.L. nu 856250 656250 200000 s-a inceput procedura de executare silita
369 S.C. LUCOS STYLE S.R.L. nu 3682235 2968485 713750 s-a inceput procedura de executare silita
370 S.C. MAREX TRADE S.R.L. <SIBIU> nu 6695050 6259643 435407 s-a inceput procedura de executare silita
371 S.C. MIFECO IMPEX S.R.L. COPSA MICA nu 10949748 9560198 1389550 s-a inceput procedura de executare silita
372 S.C. NEVADA IMPEX S.R.L. nu 1260000 980000 280000 s-a inceput procedura de executare silita
373 S.C. PALTINIS S.A. nu 2917857 2917857 0 s-a inceput procedura de executare silita
374 S.C. PROEXCOM S.A. COPSA MICA nu 238717197 236378697 2338500 s-a inceput procedura de executare silita
375 S.C. REGINA AGROPRODEXIM S.R.L nu 1238000 966000 272000 s-a inceput procedura de executare silita
376 S.C. REMIT S.A. SIBIU nu 5827945 5100136 727809 s-a inceput procedura de executare silita
377 S.C. SARDA DOMUS SRL nu 2618100 2036300 581800 s-a inceput procedura de executare silita
378 S.C. SOFTROM S.R.L. nu 9736424 7560329 2176095 s-a inceput procedura de executare silita
379 S.C. TRANSCIBIN I.T.A.SRL nu 17061511 13552511 3509000 s-a inceput procedura de executare silita
380 S.C. TRICO_SIB SRL nu 17934936 17934936 0 s-a inceput procedura de executare silita
381 S.C. VITOSA S.R.L nu 4197054 3256038 941016 s-a inceput procedura de executare silita
382 S.C.""DJD REPLIC"" SRL nu 8485046 6587748 1897298 s-a inceput procedura de executare silita
383 S.C."DECO STIL SRL nu 1416000 1180000 236000 s-a inceput procedura de executare silita
384 S.C.ADRISIB CON SRL SIBIU nu 6945500 6945500 0 s-a inceput procedura de executare silita
385 S.C.ALCORADU S.R.L. nu 9481475 7336975 2144500 s-a inceput procedura de executare silita
386 S.C.PATISERIA SRL nu 1717500 1312500 405000 s-a inceput procedura de executare silita
387 S.C.SENA SRL SIBIU nu 528750 393750 135000 s-a inceput procedura de executare silita
388 S.C.SIBEL IMPEX SRL nu 1014000 0 1014000 s-a inceput procedura de executare silita
389 S.C.SILVEST TOUR SRL SIBIU nu 1680000 1400000 280000 s-a inceput procedura de executare silita
390 S.C.STIER & CO SRL nu 3502240 3502240 0 s-a inceput procedura de executare silita
391 SADU TRANSCOM nu 10245000 8230000 2015000 s-a inceput procedura de executare silita
392 SAL - SIB - nu 6222730 6222730 0 s-a inceput procedura de executare silita
393 SALCONSERV nu 95257688 95257688 0 s-a inceput procedura de executare silita
394 SALEX nu 2351693 2001411 350282 s-a inceput procedura de executare silita
395 SALSIB COM nu 769363 631363 138000 s-a inceput procedura de executare silita
396 SALUBRIS REZMIVES nu 1825412 1461412 364000 s-a inceput procedura de executare silita
397 SANA IMPEX nu 2452384 2339060 113324 s-a inceput procedura de executare silita
398 SANMAR-IMPEX nu 7192816 7187993 4823 s-a inceput procedura de executare silita
399 SASA COM nu 22340897 22340897 0 s-au acordat inlesniri la plata
400 SC CONF METAL. SRL nu 562500 437500 125000 s-a inceput procedura de executare silita
401 SC IDEALCON SRL nu 1458600 1071000 387600 s-a inceput procedura de executare silita
402 SC MATCOM SRL nu 6749895 5573975 1175920 s-a inceput procedura de executare silita
403 SC MISEG SRL nu 1717394 1452394 265000 s-a inceput procedura de executare silita
404 SC ""IVART"" SRL nu 1035000 805000 230000 s-a inceput procedura de executare silita
405 SC "SOPO" SRL nu 7026988 5401268 1625720 s-a inceput procedura de executare silita
406 SC ABEL nu 2230013 1721013 509000 s-a inceput procedura de executare silita
407 SC ACORD TRADING SRL nu 1237500 962500 275000 s-a inceput procedura de executare silita
408 SC ADIRAL COM SRL nu 3459375 2690625 768750 s-a inceput procedura de executare silita
409 SC ALCES nu 1562498 1187498 375000 s-a inceput procedura de executare silita
410 SC ALEXANDER INT SRL nu 2742145 2742145 0 s-a inceput procedura de executare silita
411 SC ALEXANDERS COMPANY SRL nu 1867500 1000000 867500 s-a inceput procedura de executare silita
412 SC ALIDO CONFEX SRL nu 975953 975953 0 s-a inceput procedura de executare silita
413 SC ALKIVCON SRL nu 36204887 27630744 8574143 s-a inceput procedura de executare silita
414 SC ALPFAMEDICA SRL nu 1050000 1050000 0 s-a inceput procedura de executare silita
415 SC ALU GLASS SRL nu 5376858 4203608 1173250 s-a inceput procedura de executare silita
416 SC AMGI TRANS SRL nu 675000 525000 150000 s-a inceput procedura de executare silita
417 SC ANDEZIT CONSTRUCT SRL nu 4905209 4051423 853786 s-a inceput procedura de executare silita
418 SC ARON COMSERVICE SRL nu 26494532 21080782 5413750 s-a inceput procedura de executare silita
419 SC ART MOB SRL nu 550000 350000 200000 s-a inceput procedura de executare silita
420 SC ASRO - HEMP SA nu 22163074 19039705 3123369 s-a inceput procedura de executare silita
421 SC AUGUSTA SRL SIBIU nu 256667 204167 52500 s-a inceput procedura de executare silita
422 SC AUTODAN SERV SRL nu 556875 433125 123750 s-a inceput procedura de executare silita
423 SC BAGARY COMPANY SRL nu 962500 737500 225000 s-a inceput procedura de executare silita
424 SC BELASCU SNC nu 1200000 1000000 200000 s-a inceput procedura de executare silita
425 SC BETA CONSTRUCT SRL SIBIU nu 10180039 6505039 3675000 s-a inceput procedura de executare silita
426 SC BIMARSIB nu 840000 700000 140000 s-a inceput procedura de executare silita
427 SC CIOBI TRANS SRL nu 1067875 755925 311950 s-a inceput procedura de executare silita
428 SC CLIP SRL nu 4746875 4746875 0 s-a inceput procedura de executare silita
429 SC COLEMAN SRL nu 456639244 452078618 4560626 s-a inceput procedura de executare silita
430 SC COLOR CONSTRUCT SRL nu 4741822 3763822 978000 s-a inceput procedura de executare silita
431 SC COMPANY CALVA SRL nu 6577200 5481000 1096200 s-a inceput procedura de executare silita
432 SC COMPUS CONSTRUCT SRL nu 45997652 37311081 8686571 s-a inceput procedura de executare silita
433 SC CONCRET CONSTRUCT SRL nu 4030151 3171984 858167 s-a inceput procedura de executare silita
434 SC CONING INDUSTRIES nu 1080000 840000 240000 s-a inceput procedura de executare silita
435 SC CRISLANA SRL CRISTIAN nu 1266340 866340 400000 s-a inceput procedura de executare silita
436 SC CTT PROGETTO SRL nu 2888706 2183336 705370 s-a inceput procedura de executare silita
437 SC DAG SRL nu 571581 481581 90000 s-a inceput procedura de executare silita
438 SC DAIO nu 787505 612505 175000 s-a inceput procedura de executare silita
439 SC DEL-COM SRL nu 708000 708000 0 s-a inceput procedura de executare silita
440 SC DELFINUL nu 750000 625000 125000 s-a inceput procedura de executare silita
441 SC DELTA CON SRL nu 47548138 41278138 6270000 s-a inceput procedura de executare silita
442 SC DINAMIC GRUP SRL nu 5672583 4386083 1286500 s-a inceput procedura de executare silita
443 SC DINAMIC INSTAL SRL nu 2472792 1866792 606000 s-a inceput procedura de executare silita
444 SC DOHAN nu 2197807 1690197 507610 s-a inceput procedura de executare silita
445 SC DONIGA nu 5430000 4500000 930000 s-a inceput procedura de executare silita
446 SC DORIS SAN SRL nu 1498500 1165500 333000 s-a inceput procedura de executare silita
447 SC ECAM COM SRL nu 5145169 5145169 0 s-a inceput procedura de executare silita
448 SC ELECTRIC MULTIPREST SRL nu 984600 525000 459600 s-a inceput procedura de executare silita
449 SC ELECTRIC-PROD SRL nu 13674241 10934241 2740000 s-a inceput procedura de executare silita
450 SC ELECTROBRANS PROD nu 1016250 787500 228750 s-a inceput procedura de executare silita
451 SC ELECTROTEHNIC SRL CISNADIE nu 3535538 2665538 870000 s-a inceput procedura de executare silita
452 SC EMEDOR COM nu 763542 582292 181250 s-a inceput procedura de executare silita
453 SC EUROPEAN WOOD PRODUCTS SRL nu 4165687 1821687 2344000 s-a inceput procedura de executare silita
454 SC EUROTOTAL TRANS SRL nu 24989447 24351947 637500 s-a inceput procedura de executare silita
455 SC EXPERT GROUP SRL nu 1696500 1319500 377000 s-a inceput procedura de executare silita
456 SC FIRST MADDY SRL nu 3397500 2642500 755000 s-a inceput procedura de executare silita
457 SC FLORA TRADING SRL nu 4079167 3045833 1033334 s-a inceput procedura de executare silita
458 SC FLORADA SECOM SRL nu 517500 367500 150000 s-a inceput procedura de executare silita
459 SC FLORADI PROD COM SRL nu 6110667 4638667 1472000 s-a inceput procedura de executare silita
460 SC FORESTIERUL nu 1080000 900000 180000 s-a inceput procedura de executare silita
461 SC G S TRADE SRL nu 2205880 1898380 307500 s-a inceput procedura de executare silita
462 SC G TRADING IMPEX SRL nu 804889 625082 179807 s-a inceput procedura de executare silita
463 SC GELUK nu 4713216 3613216 1100000 s-a inceput procedura de executare silita
464 SC GEM SIB SRL nu 846000 658000 188000 s-a inceput procedura de executare silita
465 SC GERMAROM SRL nu 542500 437500 105000 s-a inceput procedura de executare silita
466 SC GINECOLOGIE-CVASCIUC SRL nu 528750 411250 117500 s-a inceput procedura de executare silita
467 SC GIREL nu 3832739 3161485 671254 s-a inceput procedura de executare silita
468 SC GYPS CONSTRUCT SRL nu 9707884 7550577 2157307 s-a inceput procedura de executare silita
469 SC GYUSY SRL nu 2445010 2395010 50000 s-a inceput procedura de executare silita
470 SC H L P CLUB nu 2578500 2005500 573000 s-a inceput procedura de executare silita
471 SC ICPAO SA nu 63874868 63874868 0 s-a inceput procedura de executare silita
472 SC IMPACT CONSTRUCT SRL nu 5133641 3983784 1149857 s-a inceput procedura de executare silita
473 SC INA PREST SRL nu 3707084 2952084 755000 s-a inceput procedura de executare silita
474 SC INDUS-SERV SRL nu 6186980 4796540 1390440 s-a inceput procedura de executare silita
475 SC INEDIT CONSTRUCT SRL nu 5124602 4160602 964000 s-a inceput procedura de executare silita
476 SC INTERNATIONAL HYH TRADE CASA nu 1157785 964818 192967 s-a inceput procedura de executare silita
477 SC INTERNATIONAL MPD nu 1521000 1183000 338000 s-a inceput procedura de executare silita
478 SC IPCOM SRL nu 2397778 2397778 0 s-a inceput procedura de executare silita
479 SC IRICOM SRL nu 764375 564375 200000 s-a inceput procedura de executare silita
480 SC ITT BEDEA SRL CISNADIE nu 834375 634375 200000 s-a inceput procedura de executare silita
481 SC IZOBLOC CONSTRUCT SRL nu 1713750 1312500 401250 s-a inceput procedura de executare silita
482 SC JUR-CONSTRUCT SRL nu 3917000 3235000 682000 s-a inceput procedura de executare silita
483 SC KLAUS DISTRIBUTION nu 573213 445833 127380 s-a inceput procedura de executare silita
484 SC KSM KEG SERVICE SRL nu 4575000 3812500 762500 s-a inceput procedura de executare silita
485 SC L&M TAX SRL nu 5899546 5025455 874091 s-a inceput procedura de executare silita
486 SC LOTSAD PROD SRL nu 2820910 1976110 844800 s-a inceput procedura de executare silita
487 SC LUCKY SYSTEMS SRL nu 360000 280000 80000 s-a inceput procedura de executare silita
488 SC LUDFOR SRL nu 3082958 2420708 662250 s-a inceput procedura de executare silita
489 SC M&D TRANS PROD SRL nu 562500 437500 125000 s-a inceput procedura de executare silita
490 SC M&R SRL BIERTAN nu 6831650 6831650 0 s-a inceput procedura de executare silita
491 SC MAGIC QUEEN SRL nu 4634795 3847742 787053 s-a inceput procedura de executare silita
492 SC MARDONI PROD SRL nu 5958328 4646855 1311473 s-a inceput procedura de executare silita
493 SC MARICHEN & CO SRL nu 840000 700000 140000 s-a inceput procedura de executare silita
494 SC MARIDAN nu 1725000 1400000 325000 s-a inceput procedura de executare silita
495 SC MARK STYLE SRL nu 5416977 4219738 1197239 s-a inceput procedura de executare silita
496 SC MARLEN-CISNADIE nu 3352500 2607500 745000 s-a inceput procedura de executare silita
497 SC MARNA CONSTRUCT SRL nu 4574166 3747166 827000 s-a inceput procedura de executare silita
498 SC MB CON SRL nu 428096810 407430511 20666299 s-a inceput procedura de executare silita
499 SC MEDIA BUSINESS SRL nu 1243434 926930 316504 s-a inceput procedura de executare silita
500 SC MELTA SRL nu 7187040 7187040 0 s-a inceput procedura de executare silita
501 SC MIMECOM nu 922500 717500 205000 s-a inceput procedura de executare silita
502 SC MINTIU SRL nu 2196750 2196750 0 s-a inceput procedura de executare silita
503 SC MOBILDOM SRL nu 503572 391667 111905 s-a inceput procedura de executare silita
504 SC MOLKEREI DISTRIBUTION SRL nu 1344583 1017083 327500 s-a inceput procedura de executare silita
505 SC MONDEN IMPEX SRL nu 699858 543858 156000 s-a inceput procedura de executare silita
506 SC MULLER S COM SRL nu 579210 579210 0 s-a inceput procedura de executare silita
507 SC NE-DO PROD SRL nu 1512000 1176000 336000 s-a inceput procedura de executare silita
508 SC OLIMPIC SRL MEDIAS nu 67495289 67495289 0 s-a inceput procedura de executare silita
509 SC OLTENIA nu 5467348 4929167 538181 s-a inceput procedura de executare silita
510 SC OMNITECH PROFESIONAL nu 1575000 1225000 350000 s-a inceput procedura de executare silita
511 SC OMNITECH SRL nu 2842468 2222468 620000 s-a inceput procedura de executare silita
512 SC ONOR COM SRL nu 562500 437500 125000 s-a inceput procedura de executare silita
513 SC OOPS MEDIA SRL nu 680833 500833 180000 s-a inceput procedura de executare silita
514 SC OPTIMFARM SRL nu 1351200 1126000 225200 s-a inceput procedura de executare silita
515 SC PARTY SRL nu 556429 463691 92738 s-a inceput procedura de executare silita
516 SC PATIPOP SRL nu 3595005 2268005 1327000 s-a inceput procedura de executare silita
517 SC PERESTA INTERNATIONAL 200 nu 2221276 1735776 485500 s-a inceput procedura de executare silita
518 SC PERFECT PARTY SRL nu 6271682 4943279 1328403 s-a inceput procedura de executare silita
519 SC PIC SRL nu 247542304 236640547 10901757 s-a inceput procedura de executare silita
520 SC PIF JUNIOR SRL nu 20242126 20242126 0 s-a inceput procedura de executare silita
521 SC POTTINGER INVEST SRL nu 7059140 6716140 343000 s-a inceput procedura de executare silita
522 SC PRIMA ARDELEANA nu 816406 654427 161979 s-a inceput procedura de executare silita
523 SC PROD - BAC SRL nu 1293750 1006250 287500 s-a inceput procedura de executare silita
524 SC PUTNA SRL nu 1214508 980006 234502 s-a inceput procedura de executare silita
525 SC RAGUSE MED.PROD.ROMANIA SRL nu 472756719 394205126 78551593 s-a inceput procedura de executare silita
526 SC RALEXIM SRL SIBIU nu 20806903 20806903 0 s-a inceput procedura de executare silita
527 SC RAMINI SIB nu 585000 455000 130000 s-a inceput procedura de executare silita
528 SC RAMONA IMPEX SRL nu 3547131 3427431 119700 s-a inceput procedura de executare silita
529 SC RIBO SRL SIBIU nu 1876500 1459500 417000 s-a inceput procedura de executare silita
530 SC RICCO MICHAELIS SRL nu 10560125 10560125 0 s-a inceput procedura de executare silita
531 SC RIVAL SRL nu 5377848 4957848 420000 s-a inceput procedura de executare silita
532 SC RO CONSTRUCT SRL nu 4398334 3474334 924000 s-a inceput procedura de executare silita
533 SC RODCONSTRUCT SRL nu 847500 700000 147500 s-a inceput procedura de executare silita
534 SC SALIMED SRL OCNA SIBIU nu 954174 841927 112247 s-a inceput procedura de executare silita
535 SC SANEK CONSTRUCT SRL nu 182428959 175517349 6911610 s-a inceput procedura de executare silita
536 SC SARI CONSTRUCT SRL nu 922500 717500 205000 s-a inceput procedura de executare silita
537 SC SCANDINAVIA SRL nu 829049 689049 140000 s-a inceput procedura de executare silita
538 SC SERVICE SIB SRL nu 1727667 1421667 306000 s-a inceput procedura de executare silita
539 SC SIBAVIS S.A. nu 32887222 32887222 0 s-a inceput procedura de executare silita
540 SC SIBIULEGNAMI SRL nu 2772143 2140556 631587 s-a inceput procedura de executare silita
541 SC SILVAREX 98 SRL nu 987500 812500 175000 s-a inceput procedura de executare silita
542 SC SOFT PLUS SRL nu 2693993 2693993 0 s-a inceput procedura de executare silita
543 SC SPECTRUM SRL nu 1350000 1050000 300000 s-a inceput procedura de executare silita
544 SC START GAME SRL nu 1163610 916700 246910 s-a inceput procedura de executare silita
545 SC STATIUNEA OCNA SIBIU nu 4404387 4404387 0 s-a inceput procedura de executare silita
546 SC STILARREDO SRL nu 1113691 838691 275000 s-a inceput procedura de executare silita
547 SC TEMPO TRADING SRL nu 9821425 8036494 1784931 s-a inceput procedura de executare silita
548 SC TOMY SRL nu 31687561 30079913 1607648 s-a inceput procedura de executare silita
549 SC TOP CROI LADY HADAMBAS SRL nu 3652593 3006333 646260 s-a inceput procedura de executare silita
550 SC TOP TRANS SRL nu 563875 427875 136000 s-a inceput procedura de executare silita
551 SC TOTAL DIESEL nu 997500 787500 210000 s-a inceput procedura de executare silita
552 SC TOTAL FASHION SRL nu 735000 612500 122500 s-a inceput procedura de executare silita
553 SC TRANSFAGARASAN nu 587500 437500 150000 s-a inceput procedura de executare silita
554 SC TRENDY SRL nu 7730105 5893438 1836667 s-a inceput procedura de executare silita
555 SC TROY SRL nu 746208 541958 204250 s-a inceput procedura de executare silita
556 SC UTIL-SAN SRL nu 868750 656250 212500 s-a inceput procedura de executare silita
557 SC VEROX SRL nu 518750 393750 125000 s-a inceput procedura de executare silita
558 SC VICLA SRL nu 22524636 19069136 3455500 s-a inceput procedura de executare silita
559 SC VICO SRL nu 922500 717500 205000 s-a inceput procedura de executare silita
560 SC VIODAN SRL nu 1827000 1421000 406000 s-a inceput procedura de executare silita
561 SC VOYAGE SRL nu 987500 762500 225000 s-a inceput procedura de executare silita
562 SC WERK AMBIENTAL DESIGN SA nu 2430000 2025000 405000 s-a inceput procedura de executare silita
563 SC WOLF INTERNATIONAL SRL nu 3375100 2620100 755000 s-a inceput procedura de executare silita
564 SC YELLOW TRANS nu 1990833 1990833 0 s-a inceput procedura de executare silita
565 SC. MISEG-SIB SRL nu 4389524 3684524 705000 s-a inceput procedura de executare silita
566 SCA CONSTRUCTORUL nu 2526823 2526823 0 s-a inceput procedura de executare silita
567 SCAT SRL nu 589332 521832 67500 s-a inceput procedura de executare silita
568 SCUT PAZA PROTECTIE SIBIU nu 49905939 42620878 7285061 s-a inceput procedura de executare silita
569 SECON nu 261644358 261644358 0 s-a inceput procedura de executare silita
570 SELECTSRL nu 31626266 31626266 0 s-a inceput procedura de executare silita
571 SEMCOM PREST nu 672000 560000 112000 s-a inceput procedura de executare silita
572 SERV. PUBLIC DE PROTCTIE SI ASIST. SOCI nu 57560807 54539097 3021710 s-a inceput procedura de executare silita
573 SERVAGROMEC nu 163642330 150257774 13384556 s-a inceput procedura de executare silita
574 SERVAGROMEC TARNAVA SRL SIBIU nu 1505724 1167724 338000 s-a inceput procedura de executare silita
575 SERVALIMENT nu 7706071 6418571 1287500 s-a inceput procedura de executare silita
576 SERVICE AUTO GRUP nu 1547022 1232022 315000 s-a inceput procedura de executare silita
577 SERVICE SALAMANDRA nu 948850 855750 93100 s-a inceput procedura de executare silita
578 SERVICE-BAKO nu 4007458 3768514 238944 s-a inceput procedura de executare silita
579 SIALCO nu 790000 790000 0 s-a inceput procedura de executare silita
580 SIBIANA SA - nu 725919577 685417012 40502565 s-a inceput procedura de executare silita
581 SIBLEMN CONSTRUCT nu 2822020 2282100 539920 s-a inceput procedura de executare silita
582 SIBTUB TRADING SRL nu 10972059 8166075 2805984 s-a inceput procedura de executare silita
583 SIGMA PRO nu 1256980 940500 316480 s-a inceput procedura de executare silita
584 SIMAG nu 596836 487530 109306 s-a inceput procedura de executare silita
585 SIMARO SIB nu 36150437 36150437 0 s-a inceput procedura de executare silita
586 SIMINEL PROD SRL RASINARI nu 3264000 2579000 685000 s-a inceput procedura de executare silita
587 SIMOD COOP.COOPERATIVA MESTESUGAREASCA M nu 2316563 2316563 0 s-a inceput procedura de executare silita
588 SINITRA TEXTIL CONF SRL BRADU nu 15513634 15513634 0 s-a inceput procedura de executare silita
589 SITAR PROD COM nu 2764740 2290400 474340 s-a inceput procedura de executare silita
590 SOFTGAZ nu 578397 438022 140375 s-a inceput procedura de executare silita
591 SOLARIS S& N MEDIAS nu 2085000 1737500 347500 s-a inceput procedura de executare silita
592 SOLO INDUSTRIES nu 12176987 9639252 2537735 s-a inceput procedura de executare silita
593 SOLO TRADING nu 9592261 7948018 1644243 s-a inceput procedura de executare silita
594 SOR SRL nu 5590000 5390000 200000 s-a inceput procedura de executare silita
595 SPECIAL nu 2146885943 2146885943 0 s-a inceput procedura de executare silita
596 SPERANTA nu 26685304 26475184 210120 s-a inceput procedura de executare silita
597 STIL CARPET SRL nu 19901293 19901293 0 s-a inceput procedura de executare silita
598 STIL COM IMPEX nu 1780800 1780800 0 s-a inceput procedura de executare silita
599 STIL IMPEX nu 22882766 20165009 2717757 s-a inceput procedura de executare silita
600 STIL PROD nu 3311250 3311250 0 s-a inceput procedura de executare silita
601 STOLZ & BAUER PRODUCTION SRL nu 4418470 3434793 983677 s-a inceput procedura de executare silita
602 STRATULAT nu 747856 623212 124644 s-a inceput procedura de executare silita
603 STRENGER SRL nu 301576590 290752868 10823722 s-a inceput procedura de executare silita
604 SUCIU &D SRL nu 31548387 31548387 0 s-a inceput procedura de executare silita
605 SUE BI nu 12426311 10699009 1727302 s-a inceput procedura de executare silita
606 SUINPROD - PUNCT DE LUCRU SIBIU nu 91547531 91547531 0 s-a inceput procedura de executare silita
607 SURIANU nu 7581938 6793182 788756 s-a inceput procedura de executare silita
608 TAFLOR PREST nu 3565913 2801626 764287 s-a inceput procedura de executare silita
609 TEHNO ALPIN nu 629391 517391 112000 s-a inceput procedura de executare silita
610 TEHNOTRONIC nu 985610 707923 277687 s-a inceput procedura de executare silita
611 TELMA IMPEX nu 1050000 875000 175000 s-a inceput procedura de executare silita
612 TENIVA nu 2693924 2693924 0 s-a inceput procedura de executare silita
613 TEOWAL SRL nu 1306250 1006250 300000 s-a inceput procedura de executare silita
614 TERACOM nu 23825075 23825075 0 s-a inceput procedura de executare silita
615 TERRA MAR nu 1986000 1559000 427000 s-a inceput procedura de executare silita
616 TEXROMED nu 1664365642 1664365642 0 s-a inceput procedura de executare silita
617 THEA IMPEX SRL nu 562500 437500 125000 s-a inceput procedura de executare silita
618 TICOR nu 2838762 2140282 698480 s-a inceput procedura de executare silita
619 TOM & OLY SRL nu 1470000 1225000 245000 s-a inceput procedura de executare silita
620 TRADING QUEEN nu 864000 720000 144000 s-a inceput procedura de executare silita
621 TRAIAN nu 8732500 8732500 0 s-a inceput procedura de executare silita
622 TRAIAN nu 1352544 0 1352544 s-a inceput procedura de executare silita
623 TRANS CIBIN nu 47521202 47521202 0 s-au acordat inlesniri la plata
624 TRANS MIRI nu 1975000 1656000 319000 s-a inceput procedura de executare silita
625 TRANS.COM.DRAGOMIR & DRAGO nu 1205710 922770 282940 s-a inceput procedura de executare silita
626 TRANSERV-NEGOIU SRL nu 1348857 0 1348857 s-a inceput procedura de executare silita
627 TRANSILVANIA C nu 174478694 174478694 0 s-au acordat inlesniri la plata
628 TRAUSCH MEDIAS nu 696801 0 696801 s-a inceput procedura de executare silita
629 TREASURE SOLUTIONS nu 2998667 2229667 769000 s-a inceput procedura de executare silita
630 TRIANA nu 12417008 10146542 2270466 s-a inceput procedura de executare silita
631 UNIPELX nu 617880 514900 102980 s-a inceput procedura de executare silita
632 UNIROYAL SRL nu 18727939 18552939 175000 s-a inceput procedura de executare silita
633 UNIUNE CAMERE ESPERTI EUROPEI UCEE nu 606702 505586 101116 s-a inceput procedura de executare silita
634 UTIL COM nu 2110500 1758750 351750 s-a inceput procedura de executare silita
635 UTILAJE IND.LEMNULUI nu 7389232 6153732 1235500 s-a inceput procedura de executare silita
636 UZINA MECANICA MARSA nu 1615124477 1377478036 237646441 privatizare
637 VAMOND nu 1390100 1166200 223900 s-a inceput procedura de executare silita
638 VASI CONSTRUCT nu 678000 565000 113000 s-a inceput procedura de executare silita
639 VEROLI CONSTRUCT nu 95089287 79190076 15899211 s-a inceput procedura de executare silita
640 VESTEMEAN STEFAN nu 1719740 1391740 328000 s-a inceput procedura de executare silita
641 VICTORIA SA nu 31647362 22226512 9420850 s-a inceput procedura de executare silita
642 VIDEO CONTACT nu 8137574 8069379 68195 s-a inceput procedura de executare silita
643 VIN CONS SRL nu 166012093 163133953 2878140 s-a inceput procedura de executare silita
644 VIVI CONSIB SRL nu 1449000 1207500 241500 s-a inceput procedura de executare silita
645 VOYAGER KOM SRL nu 889027 689027 200000 s-a inceput procedura de executare silita
646 WATH IMPORT EXPORT nu 957000 782500 174500 s-a inceput procedura de executare silita
37,632,973,547 36,323,644,211 1,309,329,336
37,632,973,547
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR BUGET
EUGEN NICULESCU MARIA VERZESCU