Combaterea excluziunii sociale


LEGEA nr.116 / 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
 • Hotarrea Guvernului nr.1149 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116 / 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii


 • ORDONANTA de URGENTA a GUVERNULUI nr.26 / 1997 privind protectia copilului aflat n dificultate
 • LEGEA nr.108 / 1998 de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.26 / 1997 privind protectia copilului aflat n dificultate
 • Hotarrea Guvernului nr.331 / 2001privind indexarea cuantumului alocatiei de ntretinere pentru copiii ncredintati sau dati n plasament


 • ORDONANTA DE URGENTA nr.102 / 1999 privind protectia speciala si ncadrarea n munca a persoanelor cu handicap
 • LEGEA nr.519 / 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si ncadrarea n munca a persoanelor cu handicap
 • Hotarrea Guvernului nr.339 / 2003 privind majorarea cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, aflate n coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap


 • LEGEA nr.34 / 1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romne cu personalitate juridica, care nfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
 • Hotarrea Guvernului nr.1153 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romne cu personalitate juridica, care nfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala


 • ORDONANTA GUVERNULUI nr.26 / 2000 cu privire la asociatii si fundatii
 • Ordonanta nr.37 / 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
 • Ordinul nr.98 / 2003 privind eliberarea avizului n vederea acordarii personalitatii juridice
 • Ordinul nr.115 / 2003 privind organizarea compartimentului pentru relatia cu asociatiile si fundatiile si aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor


 • ORDONANTA DE URGENTA nr.118 din 30 iunie 1999 privind nfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate
 • LEGE nr.366 / 2001pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.118/1999 privind nfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate
 • Ordinul nr.173 / 2002 pentru aprobarea Metodologiei privind decontarea din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a cheltuielilor privind lucrarile de ntretinere, constructii, reparatii, amenajari si modernizari la institutiile de asistenta sociala


 • ORDONANTA nr.40 / 2000 privind acreditarea agentiilor de credit n vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr.376 / 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit n vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • ORDONANTA DE URGENTA nr.128 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea art.15 din Ordonanta Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit n vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGEA nr.22 / 2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.128/2002 pentru modificarea art.15 din Ordonanta Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit n vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • HOTARREA GUVERNULUI nr.1138 / 2001 pentru aprobarea Schemei de microcredite n vederea administrarii sumelor alocate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru acordarea de microcredite persoanelor fizice

 • LEGEA nr.129 / 1998 privind nfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Romn de Dezvoltare Sociala

  LEGEA nr.195 / 2001 a voluntariatului
 • Ordonanta nr.58 din 22 august 2002 pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
 • LEGEA nr.629 / 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.58 / 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr.195 / 2001 a voluntariatului


 • ORDONANTA DE URGENTA nr.96 / 2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - IV din nvatamntul de stat
 • LEGEA nr.16 / 2003 pentru aprobarea Ordonantei nr.96 / 2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - IV din nvatamntul de stat


 • ORDONANTA nr.33 / 2001privind acordarea de rechizite scolare n anul scolar 2001 - 2002
 • LEGEA nr.126 / martie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite scolare n anul scolar 2001 - 2002