Domeniul fortei de munca

Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca

Anunt publicitar pentru solicitarea de expresii de interes pentru participarea la selectia furnizorilor de servicii de administrare a fondurilor de microcredite prevazute in proiectul Dezvoltarea Sectorului Social finantat de Banca Mondiala.
Varianta in limba engleza

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
? Anexa nr. 1 la metodologie -- Fisa de autoevaluare
? Anexa nr. 2 la metodologie -- Programa de pregatire
? Anexa nr. 3 la metodologie -- Modalitati de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala
? Anexa nr. 4 la metodologie -- Proiect didactic
? Anexa nr. 5 la metodologie -- Cerere de autorizare
? Anexa nr. 6 la metodologie -- Lista documentelor din dosarul de autorizare
? Anexa nr. 7 la metodologie -- Registru de evidenta a cererilor de autorizare
? Anexa nr. 8 la metodologie -- Raport de evaluare
? Anexa nr. 9 la metodologie -- Autorizatie
? Anexa nr. 10 la metodologie -- Registru de evidenta a autorizatiilor
? Anexa nr. 11 la metodologie -- Raport de monitorizare

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor
Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor
? Anexa nr. 1 la metodologie -- Proces verbal
? Anexa nr. 2 la metodologie -- Catalogul participantilor
? Anexa nr. 3 la metodologie -- Foaia de notare la proba
? Anexa nr. 4 la metodologie -- Catalog
? Anexa nr. 5 la metodologie -- Tabel nominal de predare a lucrarilor scrise
? Anexa nr. 6 la metodologie -- Registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesionala
? Anexa nr. 7 la metodologie -- Registru de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de calificare
? Anexa nr. 8 la metodologie -- Registru de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de absolvire
? Anexa nr. 9 la metodologie -- Registru de gestionare a certificatelor de calificare
? Anexa nr. 10 la metodologie -- Registru de gestionare a certificatelor de absolvire

Planul National de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca

C O R
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca
Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
Conventia dintre Guvernul Roman si Guvernul R.F.G. privind trimiterea de personal romn din ntreprinderi cu sediul n Romnia pentru a activa pe baza de contracte de lucrari
Legi in domeniul fortei de munca