MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
Directia securitatii si sanatatii în munca


INSTRUCTIUNI
de prezentare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si de instruire în domeniul protectiei muncii, in vederea avizarii

      La solicitarea avizului privind elaborarea documentatiilor cu caracter de informare si de instruire în domeniul protectiei muncii, solicitantul va prezenta un dosar pentru avizare cu urmatorul continut:
     - cerere tip, în doua exemplare, semnata de catre conducatorul societatii, adresata Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale - Directia securitatii si sanatatii în munca;
     - copie dupa certificatul de înregistrare la Camera de Comert si Industrie si dupa anexa la acesta;
     - memoriu de prezentare a documentatiei supuse avizarii;
     - doua exemplare din documentatia cu caracter tehnic de informare si de instruire in domeniul protectiei muncii , din care un exemplar se returneaza dupa avizare (în cazul diapozitivelor se vor prezenta exemplarele în original si copiile acestora pe hârtie).