Anexa nr. 1

P R O C E S V E R B A L

 

ncheiat astăzi .. cu ocazia susţinerii examenului de absolvire a programului de formare

profesională . organizat de

n perioada .... la sediul ..

 

Comisia de examinare s-a ntrunit n data de... la ora ... şi a stabilit graficul de desfăşurare a examenului de absolvire, după cum urmează:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Graficul de desfăşurare a fost afişat cu .... ore nainte de nceperea examenului de absolvire.

 

Au fost verificate condiţiile tehnice de desfăşurare a examenului de absolvire care au fost găsite corespunzătoare/necorespunzătoare.

 

Au fost stabilite subiectele pentru probele examenului de absolvire, după cum urmează:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Situaţia statistică privind rezultatele examenului de absolvire:

 

Număr participanţi examen de absolvire

Promovabilitate

%

nscrişi

Prezenţi

Absenţi

Promovaţi

Nepromovaţi

 

 

 

 

 

 

 

Observaţii/probleme apărute: .............................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE .......................................... ____________________

(nume) (semnătură)

Membru n comisia de examinare .......................................... ____________________

(nume) (semnătură)

Membru n comisia de examinare .......................................... ____________________

(nume) (semnătură)