Anexa nr. 2

(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALĂ)

 

C A T A L O G U L P A R T I C I P A N Ţ I L O R

Pentru programul de______________ pentru ocupaţia/competenţe comune

_________________________________________________

Cod COR____________ Durata ________ ore

Coordonator: ____________________________________

Perioada: _________________

Formatori:

Disciplina/modulul

Disciplina/modulul

Disciplina/modulul

 

 

Nr. Matricol

_____________

 

Numele

_________________________

 

Prenumele _________________________

Cod numeric personal

______________________

Părinţi

Tatăl ____________________

Mama __________________

Locul şi data naşterii

_________________________

Studii___________________

Meseria/profesia

________________________

Locul de muncă

 

 

DISCIPLINE/module PENTRU PREGATIREA TEORETICA

 

(Disciplina/modulul)

(Disciplina/modulul)

Observaţii

Absenţe

Note/Calificative

Absenţe

Note/Calificative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media:

Media:

 

MEDIE PREGATIRE TEORETICA

 

DISCIPLINE/module PENTRU PREGATIREA PRACTICĂ

 

(Disciplina/modulul)

(Disciplina/modulul)

Observaţii

Absenţe

Note/Calificative

Absenţe

Note/Calificative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media:

Media:

 

MEDIA PREGATIRE PRACTICĂ

MEDIA la EXAMENul DE ABSOLVIRE

MEDIA GENERALĂ