Anexa nr.3

..

(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALĂ)

 

 

Foaia de notare la proba

 

 

la examenul de absolvire a programului de formare profesională_______________________________________

pentru ocupaţia/competenţe comune ____________________________________organizat n data ____________

 

 

 

 

Nr.

Crt

Numele şi prenumele

Subiectul/Lucrarea

Nota 1

Nota 2

Media

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii:

..

 

 

Preşedintele comisiei de examinare

..(nume prenume) _______________________(semnătură)

 

Membrii comisiei de examinare

..(nume prenume) _______________________(semnătură)

..(nume prenume) _______________________(semnătură)