Anexa nr. 4

 

..

(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALA)

 

 

 

C A T A L O G

 

cu rezultatele examenului de absolvire a programului de ___________________ pentru ocupaţia / competeneţe comune

____________________________________________ organizat n data ________________________

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Medie proba practică Data...........

Medie proba teoretică Data...........

Medie generală

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de examinare:

1. Preşedinte......................... ________________________________

2. Membru ............................ ________________________________

3. Membru . .......................... ________________________________

 

(Semnătură)