Anexa nr. 5

 

 

(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALĂ

 

 

Tabel nominal de predare a lucrărilor scrise

la examenul de absolvire a programului de____________________ pentru ocupaţia/competenţe comune

_____________________________________ organizat n data _________________

 

 

Proba _________________________________

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele participantului

Nr. de pagini

Semnătura participantului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele comisiei de examinare

..(nume prenume) _______________________(semnătură)

 

 

Membrii comisiei de examinare

..(nume prenume) _______________________(semnătură)

..(nume prenume) _______________________(semnătură)