Anexa nr. 6

 

REGISTRUL MATRICOL GENERAL

cu persoanele admise la programele de formare profesională

 

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Cod numeric personal

Nume părinţi

Locul şi data naşterii

Tip program[1]

Denumire program

Durata n ore

Perioada

Cod COR / Nomenclator

Medie gene-rală

Medie ex.amen absolvire

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip program

C Calificare

I Iniţiere

P Perfecţionare

R Recalificare

S Specializare

 

 [1]