Anexa nr. 7

 

...............................................................................

(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALA)

 

 

REGISTRU DE EVIDENŢĂ NOMINALĂ

A ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE CALIFICARE

 

 

Nr.

Crt.

Nume prenume absolvent

Cod numeric personal

Tip program

Calificarea

Cod

Nomen-clator

Perioada

Media /

Calificativ

Nr./Serie

Certificat

Data eliberării

Semnătura primire

Numele şi semnătura persoanei care eliberează certificatul

Menţiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip program:

C Calificare

R Recalificare