Anexa nr. 8

 

...............................................................................

(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALA)

 

 

REGISTRU DE EVIDENŢĂ NOMINALĂ

A ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE

 

Nr.

Crt.

Nume prenume absolvent

Cod numeric personal

Tip pro-gram

Denumire program

Ocupaţie/ calificare

Cod COR

Perioada

Media /

Calificativ

Nr./Serie

Certificat

Data eliberării

Semnătura primire

Numele şi semnătura persoanei care eliberează certificatul

Menţiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip program

I Iniţiere

P Perfecţionare

S Specializare