Anexa nr. 1

la metodologie

 

 

FIŞA DE AUTOEVALUARE

 

 

I DATE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE FORMARE

1.1  Denumirea furnizorului de formare

_______________________________________________________________________________

1.2  Forma de organizare

_______________________________________________________________________________

1.3  Adresa

_______________________________________________________________________________

1.4  Codul unic de nregistrare/cod fiscal

_______________________________________________________________________________

1.5 Obiectul principal de activitate

_______________________________________________________________________________

1.6 Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională

_______________________________________________________________________________

1.7 Funcţia

_______________________________________________________________________________

II PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ

2.1. DATELE DE IDENTIFICARE

2.1.1 Tipul programului (calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare, specializare)

_______________________________________________________________________________

2.1.2 Denumirea ocupaţiei sau specificarea competenţe comune ocupaţiilor

_______________________________________________________________________________

2.1.3 Codul COR al ocupaţiei (dacă este cazul)

_______________________________________________________________________________

2.1.4 Domeniul ocupaţional

_______________________________________________________________________________

2.1.5 Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare) _______________________________________________________________________________

2.1.6 Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire)

_______________________________________________________________________________

2.2 CONDIŢII DE ACCES

2.2.1 Pregătire generală minimă pentru nscrierea la programul de formare

_______________________________________________________________________________

2.2.2 Competenţe/abilităţi specifice

_______________________________________________________________________________

2.2.3 Aviz medical (dacă e cazul)

_______________________________________________________________________________

2.2.4 Alte condiţii (după caz)

_______________________________________________________________________________

 

2.3 OBIECTIVELE EXPRIMATE N COMPETENŢE PROFESIONALE (conform cu standardele ocupaţionale, acolo unde este cazul)

_______________________________________________________________________________

2.4 DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică

________________________________________________________________________________

b) pentru pregătire practică

_______________________________________________________________________________

2.5 LOCUL DE DESFĂŞURARE

a) pentru pregătirea teoretică

_______________________________________________________________________________

b) pentru pregătirea practică

_______________________________________________________________________________

2.6 FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE (curs, seminar, stagiu de practică, proiect etc.)

_______________________________________________________________________________

2.7 PLANUL DE PREGĂTIRE (se va prezenta desfăşurarea cronologică a programului de formare: repartizarea orelor pe săptămnă, durata săptămnală, alternanţa teorie/practică etc.)

_______________________________________________________________________________

2.8 NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE

a) teoretică

_______________________________________________________________________________

b) practică

_______________________________________________________________________________

2.9 FORMELE ŞI MODALITĂŢILE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE

2.9.1 Forma de evaluare (finală, pe parcurs, de impact, urmărire etc.)

_______________________________________________________________________________

2.9.2 Ce se evaluează ? (conţinut, proces, organizare, prestaţia formatorului etc.)

_______________________________________________________________________________

2.9.3 Cine face evaluarea? (participanţii la program, formatorii, angajatorii etc.)

_______________________________________________________________________________

2.9.4 Instrumente de evaluare (chestionare, dezbateri, focus grup etc.)

_______________________________________________________________________________

2.10 PROGRAMA DE PREGĂTIRE (se prezintă separat, conform Anexei nr. 2 la Metodologia de autorizare)

2.11. Modalităţi de evaluare a participanţilor LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ (se prezintă separat, conform Anexei nr. 3 la Metodologia de autorizare)

 

III RESURSELE NECESARE DESFAŞURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE

3.1. RESURSE MATERIALE

3. 1.1 Spaţii adecvate (dimensiuni, mod de organizare a spaţiului)

a) pentru pregătirea teoretică

_______________________________________________________________________________

b) pentru pregătirea practică

_______________________________________________________________________________

3.1.2 Dotările prevăzute n programa de pregătire

a) pentru pregătirea teoretică

_______________________________________________________________________________

b) pentru pregătirea practică

_______________________________________________________________________________

Dotările sunt n stare de funcţionare.

Se vor asigura materialele consumabile necesare procesului de pregătire.

 

3.1.3 Suportul de curs / manualul cursantului

a) provenienţa

_______________________________________________________________________________

b) accesul la suportul de curs

_______________________________________________________________________________

Se asigură accesul fiecărui participant la suportul de curs.

 

3.1.4 Alte materiale (caiet de aplicaţii practice, materiale documentare, bibliografie etc.)

_______________________________________________________________________________

 

3.1.5 Modul de asigurare a respectării normelor de protecţia muncii

_______________________________________________________________________________

3.2 RESURSE UMANE

3.2.1 Formatori

a) pentru pregătirea teoretică

_______________________________________________________________________________

b) pentru pregătirea practică

_______________________________________________________________________________

3.2.2 Modul de asigurare a supravegherii şi ndrumării participanţilor la programul de formare n cazul actitivităţii practice desfăşurate la agenţii economici

_______________________________________________________________________________

3.3 RESURSE FINANCIARE

________________________________________________________________________________

IV EXPERIENŢA FURNIZORULUI DE FORMARE şi rezultatele activităţii LUI ANTERIOARE (date despre numărul total de participanţi la programul de formare evaluat, numărul de serii şi, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare). Se va completa n mod obligatoriu n cazul solicitării de rennoire a autorizaţiei.

_______________________________________________________________________________

V INFORMAŢII SUPLIMENTARE (alte informaţii despre activitatea de formare desfăşurată de furnizorul de formare)

_______________________________________________________________________________

 

Semnătura

 

LS