Anexa nr. 10

la metodologie

 

 

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A AUTORIZAŢIILOR

 

 

 

Nr. crt.

Date de identificare a autorizaţiei

Programul de formare

Furnizorul de formare

Serie

Număr

Data eliberării

Observaţii[1]

Denumire

Tip program

Date de identificare

Reprezentant legal

Denumire furnizor

Cod fiscal

Nume şi prenume

Semnătură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Se completează, după caz, ANULAT sau DUPLICAT, indicndu-se şi data.