Anexa nr. 2

la metodologie

 

 

PROGRAMA DE PREGĂTIRE

 

 

Disciplina / Modulul ...............................................

 

Durata (n ore de pregătire)

 

Obiectivele generale:

 

 

Nr. crt.

Obiective de referinţă

Conţinuturile de bază

pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică

Metode de formare

Mijloace de instruire, materiale de nvăţare

Criterii de evaluare

1

2

3

4

5

6