Anexa nr. 3

la metodologie

 

 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE A PARTICIPANŢILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ

 

 

Evaluare iniţială (dacă e cazul)

               Scop

               Metode instrumente

               Scală de apreciere

 

Evaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru pregătire teoretică şi practică,

respectiv pe module / discipline / secvenţe de nvăţare)

               Frecvenţă

               Metode instrumente

               Scală de apreciere

 

Evaluare finală (se prezintă separat pe probe scrisă, orală, practică dacă e cazul)

               Metode Instrumente

               Scală de apreciere