Anexa nr. 4

la metodologie

 

Numele formatorului___________________________________________________________

Denumirea programului de formare_________________________________________________

 

 

 

PROIECT DIDACTIC

 

REPERE GENERALE

Tema din cadrul disciplinei/modulului______________________________________________

Durata _______ Locul de desfăşurare ______________________________________________

 

OBIECTIVE FINALE DE PERFORMANŢĂ

_____________________________________________________________________________

 

STRUCTURA PE SECVENŢE DE PREGĂTIRE

Nr. crt.

Obiective operaţionale

 

Conţinuturi specifice

Metode de formare

Mijloace de instruire/ Materiale de nvăţare

Timp alocat

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţii:

(Se pot consemna de către formator la sfrşitul fiecărei teme aspecte referitoare la: dacă s-au atins obiectivele temei/secvenţei de pregătire, dacă participanţii s-au implicat activ n procesul de nvăţare, dacă este necesar să se aloce un timp suplimentar de pregătire, etc.)