Anexa nr. 5

la metodologie

CERERE DE AUTORIZARE

 

A. Datele de identificare a furnizorului de formare:

Denumirea furnizorului de formare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de organizare sau statutul juridic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediul furnizorului de formare:

Strada:

 

Nr.

 

 

Bl.

 

Sc.

 

Apt.

 

Localitatea:

 

Cod poştal:

 

Judeţ / Sector:

 

 

 

E-mail:

 

Pagina de Internet:

 

Cod fiscal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod unic de nregistrare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul legal al furnizorului de formare:

Numele:

 

Prenumele:

 

CNP Funcţia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Programul de formare pentru care furnizorul de formare solicită autorizarea:

Denumirea programului de formare1):

 

Tipul programului de formare2)

 

Cod COR:

 

 

 

 

 

 

Anexez dosarul de autorizare şi declar pe proprie răspundere că toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.

 

 

Semnătura

LS

 

 

 

1) Se completează, după caz, denumirea ocupaţiei sau competenţe comune

2) Se completează, după caz, cu: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare.