MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII

SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 353 din 23 Iulie 2003

MINISTERUL EDUCATIEI, CERTARII SI

TINERETULUI

Nr. 5.202 din 8 Octombrie 2003

 

  

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor

 

 

In temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si

functionarea Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale art. 12 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului,

 

avand in vedere prevederile art.30 si ale art.32 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobateprin Hotararea Guvernului nr. 522/2003,

 

 

ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emit urmatorul ordin:

 

  

Art. 1. Se aproba Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor,

prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului

Elena DUMITRU Alexandru ATHANASIU