Asistenta sociala persoane vrstnice


LEGEA nr.16 / 2000 privind nfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vrstnice
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.184 / 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2000 privind nfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vrstnice
  • LEGEA nr.457/2001 privind aprobarea O.U. a Guvernului nr.184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2000 privind nfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vrstnice


  • LEGEA nr.17 / 2000 privind asistenta sociala a persoanelor vrstnice
  • Hotarrea Guvernului nr.886 / 2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice
  • Hotarrea Guvernului nr.1021 / 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de ntretinere n caminele pentru persoanele vrstnice
  • Hotarrea Guvernului nr.1003 / 2002 privind alocatiile zilnice de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare de asistenta sociala