Prestatii si servicii de asistenta sociala

   A.    Alocatii familiale

LEGEA nr.61 /1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata
 • Hotarrea Guvernului nr.591 / 1993 *** Republicata, privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr.61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii
 • Hotarrea Guvernului nr.1360 / 2002 privind stabilirea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii


 • LEGEA nr.119 / 1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
 • Hotarrea Guvernului nr.443 / 1197 privind normele pentru stabilirea si plata alocatiei suplimentare, precum si masurile de aplicare a dispozitiilor Legii nr.119 / 1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
 • Hotarrea Guvernului nr.989 / 2000 privind finantarea indexarii cu 25% a cuantumului alocatiei suplimentare pentru familiile cu copii
 • Hotarrea Guvernului nr.495 / 1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie


 •    B.    Ajutoare sociale

  LEGEA nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat
 • Hotarrea Guvernului nr.1099 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat
 • Hotarrea Guvernului nr.1037 / 2002 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat
 • Ordinul nr.41 / 2002 pentru aprobarea instructiunilor de ndrumare si verificare de catre directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a aplicarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat


 • ORDONANTA de URGENTA a GUVERNULUI nr.5 / 2003 privind acordarea de ajutoare pentru ncalzirea locuintei, precum si unele facilitati populatiei pentru plata energiei termice
 • Hotarrea Guvernului nr.217 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.5 / 2003 privind acordarea de ajutoare pentru ncalzirea locuintei, precum si unele facilitati populatiei pentru plata energiei termice


 • ORDONANTA GUVERNULUI nr.102 / 2000 privind statutul si regimul refugiatilor n Romnia
 • LEGEA nr.323 / 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor n Romnia
 • Hotarrea Guvernului nr.622 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor n Romnia


 •    C.    Servicii asistenta sociala

  LEGEA nr.208 / 1997 privind cantinele de ajutor social