GUVERNUL ROMNIEI

 

PRIMUL MINISTRU

 

D E C I Z I E

 

privind modificarea Deciziei Primului-Ministru

nr.72/23.05.2002 privind aprobarea componenţei Comisiei

Naţionale de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă

 

                In temeiul prevederilor art.19 din Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romniei şi a ministerelor şi ale art.107 alin.(3) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

                Primul Ministru emite următoarea

 

 

DECIZIE

 

                Articol unic. ncepnd cu data prezentei decizii, componenţa Comisiei Naţionale de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă, stabilită prin Decizia Primului-Ministru nr.72 din 23 mai 2002, cu modificările ulterioare, este cea prevăzută n anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

 

  

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

 

Bucureşti, 2 octombrie 2003

Nr.244

 

 

 

 


ANEXĂ

 

Componenţa Comisiei Naţionale de Promovare

a Ocupării Forţei de Muncă

 

 

1. Domnul Florin Stadiu Secretar de Stat Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

2. Domnul Gavril Baican Secretar de Stat Ministerul Economiei şi Comerţului;

3. Domnul Nicu Rădulescu Secretar de Stat Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

4. Domnul Gheorghe Emacu Secretar de Stat Ministerul Administraţiei şi Internelor

5. Domnul Gheorghe Gherghina Secretar de Stat Ministerul Finanţelor Publice

6. Doamna Ioana Irinel Chiran Secretar de Stat Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

7. Domnul Ioan Cindrea Secretar de Stat Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

8. Doamna Maria Crivineanu Secretar de Stat Ministerul Integrării Europene

9. Domnul Dumitru Costin Preşedinte Blocul Naţional Sindical

10. Domnul Ion Popescu Preşedinte CSN Meridian

11. Domnul Iacob Baciu Preşedinte Confederaţia Sindicatelor Democratice din Romnia

12. Domnul Marius Petcu Preşedinte CNSRL Frăţia

13. Domnul Bogdan Iuliu Hossu Preşedinte CNS Cartel Alfa

14. Domnul Costache Florian Preşedinte Patronatul Naţional Romn

15. Domnul Mihai Dumitrescu Preşedinte Consiliul Naţional al Patronatului Romn

16. Domnul Silviu Opriş Preşedinte Confederaţia Patronală din Industria Romniei

17. Domnul Ovidiu Lucian Tender Preşedinte Uniunea Generală a Industriaşilor din Romnia - 1903

18. Domnul Ovidiu Nicolescu Preşedinte Consiliul Naţional al ntreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romnia

19. Domnul Marcel Florescu Preşedinte Asociaţia Romnă a Antreprenorilor de Construcţii

20. Domnul Gheorghe Copos Preşedinte Confederaţia Naţională a Patronatului Romn

21. Domnul Ştefan Varfalvi Primvicepreşedinte Uniunea Generală a Industriaşilor din Romnia