Analiza privind implementarea Planului Naţional de Acţiune

pentru Ocuparea Forţei de Muncă la data de 31.08.2003

 

 

PNAO, adoptat de Guvernul Romniei prin Hotărrea Guvernului nr.759/2002, se implementează n perioada august 2002 - decembrie 2003.

MMSSF, n colaborare cu ANOFM, a elaborat un sistem propriu de monitorizare a implementării PNAO, sistem care oferă informaţii asupra măsurilor implementate: modul de implementare, sursele de finanţare, termenele de implementare, rezultatele aşteptate, precum şi informaţii privind stadiul de implementare a măsurilor, la data raportării.

n vederea monitorizării implementării PNAO, a fost constituit un grup de experţi coordonatori. Din componenţa acestui grup fac parte reprezentanţi ai tuturor ministerelor şi instituţiilor implicate cu măsuri n implementarea PNAO, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional. La nivelul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, s-a constituit o echipă pentru coordonarea monitorizării PNAO, care centralizează şi evaluează contribuţiile primite n cadrul grupului de experţi coordonatori.

 

Aceasta este cea de-a treia raportare privind stadiul implementării PNAO, celelalte două fiind realizate la data de 31.10.2002 şi 31.03.2003.

 

Analiza cantitativă a implementării PNAO

 

Ca urmare a modificării structurii şi componenţei Guvernului Romniei prin Hotărrea Parlamentului nr.16/2003, s-a impus actualizarea componenţei grupului de coordonare PNAO. Pentru noul grup (care cuprinde mulţi din vechii membrii) a fost organizat un seminar de instruire n data de 22.08.2003, cu participarea unui expert german n domeniu de la Oficiul Federal al Muncii. Este de remarcat participarea foarte bună a reprezentanţilor partenerilor sociali (8 persoane). Partenerii sociali au solicitat n continuare sprijin din partea factorilor guvernamentali, att pentru familiarizarea cu Strategia Europeană pentru Ocupare, ct şi pentru procesul de monitorizare a implementării PNAO.

Funcţionarea noului grup de coordonare a fost satisfăcătoare, majoritatea instituţiilor realiznd raportarea la termen. Există nsă şi instituţii care nu au transmis raportarea: MECT, MFP, MIE, MEC, instituţii care sunt responsabile pentru un număr mare de măsuri din PNAO.

Termenele de implementare corespunzătoare măsurilor cuprinse n PNAO au fost n general respectate.

n perioada trecută de la raportarea din 31.03.2003, au fost finalizate o serie de alte măsuri, cum ar fi:

-          pilonul I, linia directoare 4, măsura: Elaborarea unei metodologii care să cuprindă criterii şi proceduri de evaluare a furnizorilor de formare n vederea autorizării acestora măsură aflată n responsabilitatea MMSSF, MECT, CNFPA, a fost realizată prin adoptarea Ordinului comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 353/23.07.2003 şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5202/8.10.2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională

-          pilonul I, linia directoare 4, măsura: Elaborarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor - măsură aflată n responsabilitatea MMSSF, MECT, a fost realizată prin adoptarea Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 501/8.10.2003 şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5253/16.10.2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.

 

De asemenea, a continuat implementarea măsurilor cu caracter permanent, conform prevederilor legale:

-          pilonul I, linia directoare 2, măsura: Subvenţionarea locurilor de muncă conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, pentru tinerii angajaţi prin contract de solidaritate de către angajatori de inserţie, dar nu mai mult de 75% din cştigul salarial mediu net pe economie, măsură aflată n responsabilitatea ANOFM. n urma aplicării Legii nr. 116/2002 au fost ncadrate, n perioada 1.01-31.08.2003, 867 persoane;

-          pilonul I, linia directoare 2, măsura: Asigurarea, cu prioritate, de către Consiliile locale prin bugetul local, a fondurilor pentru plata drepturilor de venit minim garantat măsură aflată n responsabilitatea MMSSF; n perioada ianuarie - 31 iulie 2003 au fost efectuate plăţi ale ajutoarelor sociale n sumă totală de 1.808 mld. lei, pentru un număr de 1.810.000 familii şi persoane singure.

 

Există şi măsuri cu termen de finalizare după terminarea actualului PNAO, cum ar fi:

-          pilonul II, linia directoare 10, măsura: Realizarea lucrărilor de realimentare cu apă a localităţilor urbane şi rurale, inclusiv prin reabilitarea staţiilor de tratare a apei pentru municipiile Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Braşov, Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare şi Bacău măsură aflată n responsabilitatea MAPAM; lucrările au fost demarate, urmnd a fi finalizate pnă n anul 2005;

-          pilonul II, linia directoare 10, măsura: Implementarea unor proiecte privind dezvoltarea infrastructurii portuare şi de căi navigabile: Proiectul de apărări de maluri pe Canalul Sulina şi mbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Dunării cuprins ntre Brăila şi Călăraşi măsură aflată n responsabilitatea MTCT; lucrările vor fi finalizate pnă la sfrşitul anului 2005.

 

Au existat şi unele ntrzieri, cum ar fi: pilonul I, linia directoare 2, măsura: Acordarea de microcredite persoanelor fizice aflate n situaţii de extremă dificultate măsură aflată n responsabilitatea MMSS, ntrziată din motive obiective - au fost organizate două licitaţii deschise pentru achiziţia de servicii n vederea administrării fondului de microcredite, n noimebrie 2002 şi martie 2003, la care nu a participat nici o agenţie de credit). MMSSF reanalizează prevederile actelor normative de acordare a microcreditelor din bugetul de stat pentru persoane fizice.

 

Analiza calitativă a implementării PNAO

PNAO prevede măsuri ale căror rezultate se pot cuantifica prin date concrete (indicatori de realizare), dar şi măsuri al căror impact pe piaţa muncii nu poate fi cuantificat (de ex.: adoptarea unor acte normative).

n vederea evaluării calitative a implementării PNAO, deosebit de util este raportul explicativ, care prezintă modul de implementare al fiecărei măsuri n parte. Nu toate instituţiile au realizat nsă acest raport explicativ. Dar evaluarea finală a PNAO nu se va putea elabora dect pe baza acestor rapoarte explicative, deci realizarea lor va fi absolut necesară.

Rezultatele implementării măsurilor cuprinse n PNAO sunt deja concrete, şi din informaţiile primite prezentăm:

 

ANOFM: - numărul de tineri sub 25 de ani ncadraţi n muncă prin serviciile oferite de AJOFM, n perioada trecută de la ultima raportare (31.03.203) a fost de 49934 persoane

-          prin stimularea angajatorilor n vederea ncadrării n muncă a persoanelor n vrstă de peste 45 ani, prin efectul Legii nr.76/2002, au fost ncadrate 14.464 persoane;

-          prin iniţierea de programe de training şi consultanţă pentru IMM au fost asistate efectiv 28.947 persoane, dintre care au fost plasate efectiv 4.281 persoane, la contractele finalizate.

-          Printre măsurile cu rezultate foarte bune se numără implementarea Programului 200. Astfel, n urma implementării Programului 200, n perioada 1.01-31.08.2003, s-a realizat ncadrarea a 61.200 persoane, din care, 35.388 n cele 150 localităţi declarate defavorizate prin OUG 24/1998 şi 25.812 persoane n cele 50 de localităţi din zone industriale si monoindustriale.

-        Programul de măsuri active de ocupare a şomerilor de lungă durată parte componentă a programelor naţionale de ocupare a forţei de muncă elaborate de ANOFM; n perioada 1.01-31.08.2003 au fost ncadraţi n muncă 100.342 şomeri de lungă durată;

-        Programul Un nou nceput pentru combaterea şomajului n rndul tinerilor, Prin acest program, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă tinerilor un ansamblu de servicii de informare şi consiliere oferite tinerilor aflaţi n căutarea unui loc de muncă. Aceste servicii constau n: furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; evaluarea şi autoevaluarea personalităţii n vederea orientării profesionale; dezvoltarea abilităţii şi ncrederii n sine a tinerilor aflaţi n căutarea unui loc de muncă n vederea luării de către aceştia a deciziei privind propria carieră; instruirea n metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, ntocmirea unui CV). Prin Programul Un nou nceput n perioada 1.01-30.06.2003 au fost consiliaţi 13.938 tineri pnă n 25 de ani

-        Conceperea, pe termen lung, a unor scheme particularizate - funcţie de nevoile speciale ale categoriei de lucrători n vrstă - n vederea actualizării calificării şi a reorientării lor optime pe piaţa muncii; Concomitent cu subvenţionarea locului de muncă, conform prevederilor Legii 76/2002, informarea şi consilierea profesională specifică pentru persoanele peste 45 de ani a urmărit creşterea şanselor de ocupare a acestei categorii pe piaţa muncii. n perioada 1.01-31.08.2003 au fost consiliate n vederea ocupării unui loc de muncă sau a reorientării lor optime pe piaţa muncii un număr de 8.376 persoane n vrstă de peste 45 de ani;

Şi măsurile de subvenţionare a locurilor de muncă au avut rezultate bune n ceea ce priveşte ocuparea:

-          prin subvenţionarea locurilor de muncă conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, pentru tinerii angajaţi prin contract de solidaritate de către angajatori de inserţie, au fost ncadrate, n perioada 1.01-31.08.2003, 867 persoane

-          prin facilităţile fiscale acordate angajatorilor care ncadrează cu contract individual de muncă persoane din rndul şomerilor pe care le menţin n activitate cel puţin 6 luni, la data de 31.08.2003, un număr de 120 agenţi economici au solicitat facilităţi fiscale pentru 5.305 persoane din rndul şomerilor, care au fost ncadraţi şi menţinuţi n activitate cel puţin 6 luni.

 

MMSSF prin acordarea alocaţiei de stat pentru copiii n vrstă de pnă la 16/18 ani care urmează forme de nvăţămnt potrivit legii, MMSSF a asigurat pentru perioada ianuarie august 2003 plata pt. un nr. mediu lunar de 1,6 milioane copii, cu suma de 4.293,5 mld. lei.

Inspecţia Muncii: - prin acţiunile de control ntreprinse de organele abilitate ale Inspecţiei Muncii pentru combaterea muncii fără forme legale, n perioada 01.04.203, faţă de perioada anterioară de raportare, au fost controlaţi 36.148 angajatori, cu 15% mai mulţi, din care 2.501 foloseau personal fără forme legale de angajare (cu 1506 mai mulţi); nr. persoane depistate fără forme legale de angajare: 8.321 persoane, cu 4819 mai multe faţă de perioada anterioară de raportare.

ANIMMC n cadrul Programului de dezvoltare antreprenorială EMPRETEC, au beneficiat de cursurilor organizate şi de consultanţa acordată n sprijinul IMM, 173 persoane şi 22 de firme.

 

După cum s-a menţionat, n cadrul proiectului bilateral romno-german Implementarea şi monitorizarea PNAO, n vederea evaluării stadiului şi evoluţiei privind culegerea datelor statistice, necesare calculării indicatorilor statistici UE, precum şi a pregătirii elaborării următorului PNAO, n data de 22.08.2003 a fost organizat atelierul de lucru Indicatorii statistici UE utilizaţi pentru monitorizarea implementării liniilor directoare pentru ocupare, Noua Strategie Europeană pentru Ocupare 2003-2005, cu participarea membrilor grupului de experţi coordonatori PNAO şi a unui expert german de la Oficiul Federal al Muncii.

n cadrul discuţiilor a rezultat că datele statistice necesare calculării indicatorilor statistici, utilizaţi de UE pentru monitorizarea implementării liniilor directoare vor fi disponibile la sfrşitul perioadei de implementare a actualului PNAO, pnă atunci urmnd a fi clarificate şi aspectele minore nerezolvate ncă. In ceea ce priveşte datele statistice care intră n atribuţia ANOFM, acestea se pot furniza integral prin intermediul sistemului informatic.

De asemenea, n vederea instruirii noului grup de coordonare PNAO, a fost prezentată şi Strategia Europeană pentru Ocupare 2003-2005, n baza căreia urmează a fi elaborat următorul PNAO 2004-2005.