Etapele realizării noului

Plan Naţional de Acţiune pentru Ocupare 2004-2005

 

 

MMSSF, n colaborare cu instituţiile implicate şi cu partenerii sociali, va ncepe elaborarea celui de-al doilea Plan Naţional de Acţiune pentr Ocuparea Forţei de Muncă (PNAO) n noiembrie 2003, plan care va stabili măsurile ce vor fi implementate n domeniul ocupării forţei de muncă, conform Strategiei Europene pentru Ocupare (SEO) 2003-2005.

Elaborarea PNAO se va realiza conform cadrului de formulare a planurilor naţionale de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă 2003 stabilit de către Comisia Europeană, prezentat mai jos.

n luna ianuarie 2004 va aveal loc evaluarea finală a PNAO 2002-2003, aceasta urmnd a fi anexată la noul PNAO 2004-2006.

PNAO 2004-2005 va fi definitivat n cursul trimestrului I 2004.

 

 

Prezentare standard

a Planurilor Naţionale de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de muncă 2003

 

 

A. Contextul politicii de ocupare la nivel naţional: progresul către cele trei obiective principale (3-5 pagini)

 

Această secţiune prezintă cadrul de formulare a strategiei naţionale pentru ocupare, incluznd agenda politică generală şi contextul economic.

 

Este furnizată o imagine a situaţiei naţionale şi abordării strategice n ceea ce priveşte cele trei obiective generale, strns legate: ocuparea deplină, calitatea şi productivitatea muncii, coeziunea şi incluziunea socială.

 

B. Răspunsul la liniile directoare (20-30 pagini)

 

Pentru fiecare din cele 10 linii directoare, se va realiza o fişă care va cuprinde:

 

      Evaluarea poziţiei naţionale (puncte tari şi puncte slabe) n ceea ce priveşte rezultatele urmărite şi, unde este cazul, ţintele respective cuantificate

      Principalele elemente ale răspunsului politic ntre 2003-2006, cu sublinierea respectării Recomandărilor

 

C. Guvernare şi parteneriat (3-5 pagini)

 

Această secţiune prezintă contribuţiile cheie ale principalilor actori implicaţi n elaborarea şi implementarea politicii naţionale de ocupare.

n particular, sunt prezentate principalele dezvoltări ale parteneriatului ntre autorităţile publice şi partenerii sociali, relevante pentru implementarea liniilor directoare, şi principalele iniţiative luate sau planificate de către partenerii sociali la toate nivelele n sprijinul SEO.

 

Trebuie descrise principalele provocări şi reforme cheie avute n vedere n ceea ce priveşte modernizarea serviciilor operaţionale pentru politicile de ocupare.

 

Această secţiune va sublinia de asemenea modul n care Statele Membre asigură alocarea financiară adecvată, şi transparenţa şi eficienţa cheltuielilor n cadrul alocării financiare, incluznd referiri la contribuţia din fondurile structurale europene şi FSE n particular.