Semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului ntre Romnia şi Republica Turcia n domeniul securităţii sociale

 

 

Acordul ntre Romnia şi Republica Turcia n domeniul securităţii sociale a fost semnat la Ankara, la 6 iulie 1999, şi a fost ratificat de Romnia prin Legea nr. 551/14 octombrie 2002, publicată n M. O. nr. 785/29.10.2002 şi reglementează acordarea următoarelor prestaţii de securitate socială:

         pensii (de invaliditate, bătrneţe, urmaş);

         prestaţii n caz de boală: n bani şi n natură (ngrijire medicală);

         prestaţii de maternitate: n bani şi n natură (ngrijire medicală);

         ajutor n caz de deces;

         n caz de accidente de muncă şi boli profesionale.

 

 

Prestaţii care se transferă pe teritoriul celuilalt stat

 

Pentru calculul pensiilor de invaliditate, bătrneţe şi urmaş se foloseşte principiul pro rata temporis - acordarea pensiei proporţional cu perioada de asigurare realizată conform legislaţiei fiecărui stat contractant.

 

Acordul reglementează transferul/exportul prestaţiilor: pensia va putea fi plătită n Romnia, Republica Turcia sau o ţară terţă.

 

Exemplu : un cetăţean romn care a lucrat n Republica Turcia, a fost retribuit de un angajator turc şi a plătit contribuţii de asigurări sociale n Republica Turcia o periodă de 10 ani şi care ulterior a lucrat n Romnia, a fost retribuit de un angajator romn şi a plătit contribuţii de asigurări sociale n Romnia o periodă de 20 ani, va primi două pensii, una din partea instituţiei de Asigurări Sociale din Republica Turcia pentru cei zece ani lucraţi n Turcia şi una din partea Casei pensii din Romnia, pentru cei douăzeci de ani lucraţi n Romnia, de la fiecare dintre cele două case de pensii proporţional cu perioada de contribuţie. Pensiile vor fi calculate ca şi pentru proprii cetăţeni, potrivit principiului egalităţii de tratament, şi vor putea fi transferate acolo unde persoana are domiciliul.

 

 

 

Prestaţii care se rambursează - prestaţiile medicale

 

]n cazul unui turist care este asigurat n Romnia, ngrijirile medicale sunt acordate pe teritoriul Republicii Turcia, n caz de urgenţă, conform legislaţiei pe care aceasta o aplică, pe baza unui formular pe care asiguratul l-a obţinut nainte de plecarea n Turcia de la Casa de asigurări de sănătate la care este asigurat. Cheltuielile pentru acordarea prestaţiilor medicale sunt rambursate de către instituţia din Romnia. După depăşirea situaţiei de urgenţă este posibilă acordarea prestaţiilor medicale, cu acordul instituţiei competente.

Instituţia turcă care a acordat prestaţiile trimite rapoarele medicale nsoţite de facturile pentru prestaţiile medicale acordate instiuţiei din Romnia (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate), care verifică rapoartele medicale (pentru a constata situaţia de urgenţă care necesita acordarea nentrziată a prestaţiei) şi trimite contravaloarea prestaţiilor medicale instituţiei turce.

 

 

Prestaţii acordate conform unei singure legislaţii

 

 

Ajutorul de deces se acordă conform legislaţiei fiecărui stat contractant. ]n cazul n care există acest drept conform ambelor state contractante, acesta se acordă conform legislaţiei statului unde a survenit decesul, iar dacă decesul nu a survenit pe teritoriul nici uneia dintre părţi, de către instituţia unde persoana a fost asigurată ultima dată naintea decesului.

 

 


Aranjamentul administrativ prevede

 

       Instituţiile responsabile cu acordarea prestaţiilor n fiecare stat, precum şi a organismelor de legatură;

       Documentele ce trebuie furnizate şi completate pentru ca persoanele n cauza să poată beneficia de prestaţii de securitate socială;

       Modalităţile de aplicare a prevederilor Acordului, precum şi a dispoziţiilor referitoare la diferitele categorii de prestatii de securitate socială;

       Condiţiile de rambursare a costurilor prestaţiilor acordate de instituţia unui stat membru in numele institutiei celuilalt stat membru,

       Facilitarea comunicării ntre autorităţile şi instituţiile celor două state.

 

 

Instituţiile responsabile cu aplicarea Acordului :

a)       pentru Romnia:

1.        Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS);

2.        Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS).

3.        Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS);

 

 

b)       pentru Republica Turcia:

1.        Preşidenţia Instituţiei de Asigurări Sociale - Ankara, care aplică prevederile Legii privind asigurările sociale pentru lucrătorii cu contract de muncă şi ale Legii privind asigurările sociale pentru lucrătorii din agricultură;

2.        Direcţia Generală a Fondului de Pensionare al Republicii Turcia, care aplică prevederile Legii privind Fondul de Pensionare al Republicii Turcia pentru drepturile funcţionarilor publici şi personalului asimilat acestora;

3.        Direcţia Generală a Instituţiei de Asigurări Sociale pentru Comercianţi, Meşteşugari şi alţi lucrători independenţi, care aplică prevederile Legii privind asigurările sociale pentru Comercianţi, Meşteşugari şi alţi lucrători independenţi şi ale Legii privind asigurările sociale pentru persoanele care lucrează pe cont propriu n sectorul agriculturii.

 

 

Pentru a se facilita aplicarea Acordului, cele două părţi au desemnat organismele de legătură, care au rolul de coordonare a instituţiilor implicate n aplicare Acordului.

Organismele de legătură desemnate sunt:

       pentru Romnia:

o        Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) şi

o        Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS);

       pentru Republica Turcia: Preşedinţia Instituţiei de Asigurări Sociale (SSKB).

 

 

 

Solicitarea prestaţiilor

 

 

       Pentru a primi o prestaţie de securitate socială, n conformitate cu legislaţia unei Părţi contractante, alta dect cea pe teritoriul căreia are domiciliul, solicitantul va depune cererea la instituţia competentă sau la instituţia locului de reşedinţă.

 

       Cererea trebuie nsoţită de toate documentele prevăzute n legislaţia pe care instituţia competentă o aplică.

 

       Informaţiile furnizate de solicitant trebuie să fie justificate prin documente eliberate sau confirmate de către instituţia competentă.

 

       Instituţia căreia i-a fost adresată cererea este obligată să informeze, n termen de 30 zile, instituţia competentă a celeilalte Părţi contractante asupra conţinutului acestei cereri şi să trimită formularele necesare.

 

       Aceste formulare vor ţine locul documentelor justificative necesare acordării prestaţiilor.

 

       Cererea va fi soluţionată n 90 zile de la data nregistrării acesteia la instituţia competentă.

 

       Pentru a dovedi că un asigurat are dreptul la anumite prestaţii de securitate socială pe teritoriul celuilat stat, acesta trebuie să fie n posesia unui formular eliberat de instituţia la care este asigurat.

 

       Lista formularelor este prezentată n anexă.

 

 

 

Lista formularelor pentru aplicarea Acordului ntre Romnia şi Republica Turcia n domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara, la 6 iulie 1999 şi a Aranjamentului Administrativ

 

 

Codul formularului

Denumirea formularului

Formularul se foloseşte n aplicarea

R/TR 1

Formular privind legislaţia aplicabilă

Articol: 8/1-2 şi 12 din Acord

Articol: 7 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 2

Totalizarea perioadelor de asigurare pentru persoanele ndreptăţite la prestaţii n caz de boală şi maternitate

Articol: 13,24 din Acord

Articol: 8 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 3

Formular privind dreptul la prestaţii medicale pe durata reşedinţei

Articol : 14, 16/3 şi 26 din Acord

Articol: 14 şi 22 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 4

Formular pentru prestaţii de boală şi maternitate acordate pensionarilor

Articol: 16/2 din Acord

Articol:14/10 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 5

Formular pentru acordarea prestaţiilor de boală şi maternitate pensionarilor care primesc pensie conform legislaţiei ambelor părţi şi membrilor lor de familie

Articol: 16/1 din Acord

Articol: 14/9 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 6

Formular pentru acordarea prestaţiilor de boală şi maternitate pentru membrii de familie pe teritoriul părţii contractante unde şi au domiciliului

Articol 15/1 16/2 din Acord

Articol: 14/10 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 7

Notificare privind suspendarea sau ncetarea dreptului la prestaţii de boală şi maternitate pe perioada domiciliului

Articol: 15/1 16/2 al Acordului

Articol: 14/11 al Aranjamentului Administrativ

R/TR 8

Formular pentru acordarea protezelor şi a altor prestaţii substanţiale

Articol: 17 din Acord

Articol: 15 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 9

Cerere de formular n caz de incapacitate de muncă, tratament n spital şi prestaţii medicale

Articol 14-15-16-26 din Acord

Articol: 11-14/5 16 /2 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 10

Formular privind decontarea cheltuielilor

Articol: 19 din Acord

Articol: 17 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 11

Notificare

Articol: 9 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 12

Cerere pentru acordarea pensiei

Articol: 9 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 13

Formular privind totalizarea perioadelor de asigurare

Articol: 21 din Acord

Articol: 8 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 14

Raport medical detaliat

Articol:28 din Acord

R/TR 15

Comunicarea deciziei

Articol: 9 din Aranjamentul Administrativ

R/TR 16

Formular pentru ajutorul de deces

Articol: 24/2 din Acord