Prezentarea Ministerului

Organizarea Ministerului

Conducerea Ministerului

Relatii cu publicul si mass-media
Programe

Evenimente

Institutii in subordine

Institutii in coordonare

Initiative MMSS

Integrare Europeana

Relatii Internationale

Statistici

Reprezentare in teritoriu

Pensiile ocupationale - continuarea reformei sistemului de pensii din Romnia


Proiectul legii schemelor facultative de pensii ocupationale reglementeaza doua activitati. si anume:

1. nfiintarea Comisiei Nationale a Fondurilor de Pensii cu atributii de reglementare, supraveghere si control a operatorilor din domeniu si a activitatii specifice n general.
Comisia se nfiinteaza ca autoritate administrativa autonoma de specialitate, sub autoritatea Guvernului, n termen de 30 zile de publicarea legii n Monitorul Oficial.
Obiectul de activitate l constituie protejarea intereselor participantilor asigurnd supravegherea prudentiala a administratorilor, a fondurilor de pensii ocupationale si a custozilor.
Comisia este condusa de un presedinte numit de Primul Ministru la propunerea ministrului muncii si solidaritatii sociale, cu avizul consultative al CES.
n primii 5 ani de la nfiintare, Comisia poate colabora cu un consultant cu experianta internationala n supravegherea fondurilor de pensii ocupationale.
n termen de de 6 luni de la sfrsitul fiecarui an calendaristic, Comisia publica un raport privind piata pensiilor din Romnia care contine un raport de activitate propriu, date referitoare la operatori, rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor si ponderea medie a fiecarui fond.
n administrarea Comisiei se afla fondul de garantare. Acesta se nfiinteaza la un an de la data intrarii n vigoare a legii si se constituie din cotizatiile administratorilor. Scopul acestui fond este garantarea drepturilor cuvenite participantilor.
2. nfiintarea, autorizarea si functionarea schemelor de pensii, autorizarea fondurilor de pensii, licentierea operatorilor etc.

Principiile de baza ale schemelor de pensii ocupationale sunt urmatoarele:
- schemele ocupationale pot fi propuse numai prin prevederi specifice n contractul colectiv de munca la nivelul la care este ncheiat (unitate, grup de unitati, ramura economica);
- angajatorul nu poate propune participarea la un fond de pensii doar unui salariat sau unei categorii de salariati;
- participarea salariatilor este facultativa si se concretizeaza prin semnarea actului de aderare;
- contributia se constituie att din partea angajatorului, ct si din partea angajatului;
- nivelul contributiei lunare este cuprins ntre 1% si 5% din salariul brut al participantului din luna pentru care se datoreaza contributia;
- nivelul contributiei se poate modifica numai la cererea participantului, cu respectarea plafoanelor mentionate, fara penalitati (angajatorul nu-si poate anula unilateral obligatia de plata);
- contributia se calculeaza si vireaza de catre angajator;
- participantii sunt reprezentati n fata administratorului de Consiliul de Coordonare compus, n parti egale, din reprezentanti ai sindicatului si ai angajatorului.

Contributiile se colecteaza pe baza contului individual al participantului.
Activul net din contul individual se constituie din contributii si transferuri de plati si este diminuata cu deducerile legale.
Administratorul poate fi o societate de pensii sau o societate de asigurari de viata care are o licenta valabila eliberata de Comisie.
Obiectul de activitate al administratorului este att administrarea contributiilor, ct si plata drepturilor.
Capitalul social minim propus pentru un operator este de 10 mil euro (fara aport n natura).
Un administrator poate administra mai multe fonduri de pensii ocupationale.
Finantarea activitatii administratorului se realizeaza din comisioane reprezentnd un procent din contributia lunara si un procent din profitul obtinut din investiile realizate.
n scopul garantarii ndeplinirii obligatiilor administratorul constituie un fond de rezerva.
Custodele este o banca, persoana juridica romna sau o sucursala a unei banci straine, autorizata sa functioneze pe teritoriul Romniei.
Custodele nu poate fi persoana afiliata administratorului si nu poate avea n custodie activele administratorului.

Custodele trebuie sa se asigure ca activele fondului de pensii ocupationale sunt investite n conformitate cu prevederile legale, sa calculeze si sa comunice administratorului si Comisiei valoarea unitatii de cont pentru fiecare fond aflat n administrare.
Legislatie in domeniu

Serviciul electronic de mediere a muncii

Link-uri utile

Sugestii