Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei


      Anunt post vacant:Asistent consilier de preaderare pentru proiectul Phare de infratire institutionala "RO 2002/IB/SPP/02 - Sprijin acordat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru intarirea capacitatii administrative in vederea implementarii activitatilor de tip Fond Social European (FSE)"

      Durata proiectului: 18 luni
      Solicitantii sunt rugati sa depuna CV-urile la sediul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, strada , in atentia domnului Adrian Popescu, director, Unitatea de Coordonare a Asistentei de Preaderare, director de proiect si prin e-mail la adresele: ; .
:

      Data limita de depunere a CV-urilor - 15 august 2003
Pentru detalii apasati link-ul urmator: PAA assistant job announcement