HOTĂRRE Nr. 1003 din 10 septembrie 2002

privind alocaţiile zilnice de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială

EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI

 

PUBLICATĂ N: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 17 septembrie 2002

 

n temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia Romniei şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

ART. 1

(1) Nivelul alocaţiilor zilnice de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială se stabileşte după cum urmează:

a) 51.000 lei/zi/beneficiar pentru căminele pentru persoane vrstnice;

b) 37.000 lei/zi/beneficiar pentru cantinele de ajutor social.

(2) Sumele corespunzătoare majorării alocaţiilor de hrană vor fi suportate din aceleaşi fonduri din care sunt finanţate unităţile bugetare de asistenţă socială.

ART. 2

(1) Prezenta hotărre va intra n vigoare la data de nti a lunii următoare celei n care va fi publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(2) La data intrării n vigoare a prezentei hotărri se abrogă prevederile Hotărrii Guvernului nr. 991/2000 privind alocaţiile de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare de asistenţă socială pentru adulţi şi persoane vrstnice, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 537 din 31 octombrie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii

şi solidarităţii sociale,

Petre Ciotloş,

secretar de stat

 

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu