HOTĂRREA GUVERNULUI ROMNIEI

nr.335

 

din 20 martie 2003

 

privind modificarea şi completarea Hotărrii Guvernului nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială

Publicată  n: Monitorul Oficial nr. 222,  din  3 aprilie 2003

 

    n temeiul art.107 din Constituţie,

 

    Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

    ARTICOL UNIC

   

Hotărrea Guvernului nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

            "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică serviciilor publice pentru protecţia copilului organizate la nivel judeţean şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti."

    2. După alineatul (2) al articolului 3 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială prevăzut n anexă se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

            "(3) Prevederile alin. (2) lit. A nu se aplică n cazul serviciului public de asistenţă socială organizat la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti."