HOTĂRREA GUVERNULUI ROMNIEI

nr.443

 

din  6 august 1997

 

privind normele pentru stabilirea şi plata alocaţiei suplimentare, precum şi măsurile de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii

 

Publicată n Monitorul Oficial nr.195 din 15 august 1997

 

    n temeiul art.15 din Legea nr.119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii,

 

    Guvernul Romniei hotărăşte:

 

ART. 1

    (1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei suplimentare familiilor cu copii se ntocmesc de reprezentantul familiei şi se nregistrează la primăria n raza căreia domiciliază familia ndreptăţită sau au reşedinţa familiile cetăţenilor străini sau apatrizi.

    (2) La depunerea cererii se prezintă livretul de familie completat la zi de serviciul de stare civilă al primăriei din localitatea de domiciliu.

   

ART. 2

    (1) Primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pnă la data de 3 a fiecărei luni, depun la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială din judeţe şi din municipiul Bucureşti, cererile nregistrate şi verificate n luna anterioară, nsoţite de borderoul centralizator.

    (2) Directorul general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a judeţului şi, respectiv, a municipiului Bucureşti aprobă cererile privind acordarea alocaţiilor suplimentare familiilor cu copii, după verificarea datelor de identificare privind componenţa familiilor.

    (3) Cererile completate necorespunzător se restituie primăriilor, pe bază de borderou.

    (4) După aprobarea cererilor, n vederea efectuării plăţii alocaţiei suplimentare, datele de identificare privind familia şi numărul de copii se transpun pe dischetă de către direcţia generală de muncă şi protecţie socială a judeţului şi, după caz, a municipiului Bucureşti şi se transmit Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

    (5) Cererile aprobate se arhivează la direcţia generală de muncă şi protecţie socială a judeţului şi, respectiv, a municipiului Bucureşti şi se păstrează o perioadă de 20 de ani.

   

ART. 3

    (1) n vederea efectuării plăţilor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, n calitate de ordonator principal de credite, ncheie o convenţie cu Regia Autonomă "Poşta Romnă", prin care se stabilesc instrumentele de plată şi modalităţile de decontare.

    (2) Plata alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii se asigură lunar, la domiciliul acestora, prin oficiile poştale sau, la cerere, n cont personal deschis de reprezentantul familiei la o unitate bancară.

   

ART. 4

    Pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării n vigoare a prezentei hotărri, tarifele serviciilor realizate de Regia Autonomă "Poşta Romnă" se stabilesc, prin negociere, de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Oficiului Concurenţei, şi se actualizează periodic n funcţie de indicele de majorare a preţurilor de consum, publicat de Comisia Naţională pentru Statistică.

   

 

ART. 5

    Instituţiile de ocrotire şi de asistenţă socială, care asigură ntreţinerea completă a copiilor n vrstă de pnă la 18 ani, au obligaţia să comunice direcţiei generale de muncă şi protecţie socială din unitatea administrativ-teritorială de domiciliu al familiei datele de identificare pentru copiii aflaţi n aceste instituţii, n vederea suspendării sau, după caz, a modificării cuantumului alocaţiei suplimentare acordate familiilor acestora, pe perioada ncredinţării copiilor n instituţiile respective.

   

ART. 6

    Pentru copiii n vrstă de peste 16 ani, care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de nvăţămnt, precum şi pentru cei ncadraţi n gradul I şi II de invaliditate, reprezentantul familiei are obligaţia să prezinte acte doveditoare n vederea acordării alocaţiei suplimentare pnă la mplinirea de către copii a vrstei de 18 ani.

   

ART. 7

    Pe perioada ct reprezentantul familiei, pe numele căruia s-a stabilit plata alocaţiei suplimentare, din diferite motive nu se află la domiciliul său, plata drepturilor cu acest titlu se face celuilalt soţ sau persoanei care are mputernicire autentificată potrivit prevederilor legale.

   

ART. 8

    Sumele ncasate necuvenit cu titlu de alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii se recuperează de la titulari, prin executare silită, de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.

   

ART. 9

    (1) Se suplimentează cu 2 posturi numărul de personal al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat n anul 1997, şi cu 45 de posturi, numărul de personal al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate, pentru realizarea bazei de date şi actualizarea permanentă a acesteia potrivit operaţiunilor de primire şi de verificare a cererilor, precum şi pentru cele de aprobare a plăţilor şi gestionare a creditelor bugetare alocate pentru alocaţia suplimentară acordată familiilor cu copii.

    (2) Se modifică corespunzător anexele nr. 1 şi 2 la Hotărrea Guvernului nr. 59/1997 pentru modificarea şi completarea Hotărrii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

    (3) Repartizarea posturilor pentru fiecare direcţie generală de muncă şi protecţie socială se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

   

ART. 10

    Primăriile municipiilor reşedinţă de judeţ vor sprijini direcţiile generale de muncă şi protecţie socială n obţinerea spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor privind stabilirea dreptului şi punerea n plată a alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii, precum şi pentru arhivarea documentelor.