HOTĂRREA GUVERNULUI ROMNIEI

nr.591

 din  2 noiembrie 1993    *** Republicată

 

privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr.61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii

 

Publicată n Monitorul Oficial nr.75 din 21 februarie 2000

 

    *) Republicată n temeiul art.II din Hotărrea Guvernului nr.425 din 27 mai 1999, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.250 din 2 iunie 1999.

    Hotărrea Guvernului nr.591 din 2 noiembrie 1993 a fost publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.264 din 12 noiembrie 1993, a fost modificată prin Hotărrea Guvernului nr.190 din 22 martie 1996, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.64 din 29 martie 1996, prin Hotărrea Guvernului nr. 165 din 5 mai 1997, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.83 din 7 mai 1997, şi a mai fost republicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.7 din 12 ianuarie 1998.

 

    Guvernul Romniei hotărăşte:

 

ART.1

    (1) De la data intrării n vigoare a Legii nr.61/1993**) privind alocaţia de stat pentru copii, fondurile destinate plăţii alocaţiei de stat pentru copii care se suportă, potrivit legii, din bugetul de stat, se stabilesc şi se prevăd n bugetele de venituri şi cheltuieli ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate cu sarcini n acest domeniu şi se gestionează distinct, astfel:

    a) creditele bugetare destinate plăţii alocaţiei de stat pentru copiii n vrstă de pnă la 7 ani, inclusiv pentru cei care mplinesc această vrstă n cursul anului şcolar pnă la data de 31 august a fiecărui an, precum şi pentru cei care au absolvit nvăţămntul general obligatoriu nainte de mplinirea vrstei de 16 ani şi nu mai urmează altă formă de nvăţămnt se gestionează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;

    b) creditele bugetare pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii n vrstă de peste 7 ani, care urmează nvăţămntul general obligatoriu, pentru cei care sunt nscrişi n unităţile şcolare şi ntrerup temporar şcolarizarea din motive de sănătate dovedite cu certificat medical, precum şi pentru copiii n vrstă de pnă la 18 ani şi tinerii n vrstă de peste 18 ani, care urmează una dintre formele de nvăţămnt organizate n condiţiile legii, se gestionează de către Ministerul Educaţiei Naţionale;

    c) creditele bugetare pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii n vrstă de pnă la 18 ani şi tinerii n vrstă de peste 18 ani, care urmează cursurile nvăţămntului liceal sau profesional din subordinea altor organe ale administraţiei publice, inclusiv militare, se gestionează, după caz, de către ministerele şi alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate care au n subordine aceste şcoli.

    (2) Alocaţia de stat pentru copiii cu handicap, precum şi pentru copiii ncadraţi n gradul I sau II de invaliditate se plăteşte de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din Fondul de risc şi de accident constituit potrivit Legii nr.53/1992***) privind protecţia specială a persoanelor handicapate, n cuantum majorat cu 100% .

------------

    **) Legea nr.61 din 22 septembrie 1993, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.233 din 28 septembrie 1993, a intrat n vigoare la data de 1 octombrie 1993.

    ***) Legea nr.53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia specială şi ncadrarea n muncă a persoanelor cu handicap, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.310 din 30 iunie 1999.

ART.2

    (1) Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă ndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun după cum urmează:

    a) la consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, unde au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali, pentru copiii prevăzuţi la art.1 alin. (1) lit.a);

    b) la unităţile şcolare unde sunt nscrişi copiii prevăzuţi la art.1 alin. (1) lit.b) şi c);

    c) la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap, pentru copiii prevăzuţi la art.1 alin. (2).

    (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1), care primesc documentele pentru stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, au obligaţia să aplice ştampila proprie pe versoul originalului certificatului de naştere.

    (3) Stabilirea şi plata drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se aprobă pe baza dovezii ncetării plăţii de către instituţia care a efectuat anterior plata.

    (4) Consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti depun lunar cererile nregistrate, la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti.

    (5) Cererile prevăzute la alin. (1) se aprobă, după caz, de către directorul direcţiei generale judeţene de muncă şi protecţie socială, directorul sau comandantul unităţii şcolare ori inspectorul-şef al inspectoratului teritorial de stat pentru persoanele cu handicap; după aprobare, documentele care atestă dreptul la ncasarea alocaţiei de stat pentru copii se transmit titularilor prin instituţiile prevăzute la alin. (1).

 

ART.3

    (1) Plata alocaţiei de stat pentru copiii prevăzuţi la art.1 alin. (1) lit.b) se face de către unităţile de nvăţămnt unde aceştia sunt nscrişi, prin conturi personale deschise la Societatea Comercială "Banc Post" - S.A., n baza convenţiei stabilite ntre Ministerul Educaţiei Naţionale şi societatea comercială respectivă.

    (2) Plata alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap se face prin oficiile poştale.

   

ART.4

    (1) Pentru copiii care au mplinit vrsta de 7 ani pnă la data de 31 august a fiecărui an, ieşirea din sistemul de plată al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se face din oficiu, ncepnd cu luna septembrie, fiind preluaţi n sistemul de plată al Ministerului Educaţiei Naţionale, n condiţiile legii.

    (2) Pentru copiii n vrstă de pnă la 7 ani, care se nscriu n clasa I n nvăţămntul primar, ieşirea din plata drepturilor la alocaţia de stat din sistemul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se face cu data de 31 august a anului următor, dată de la care plata alocaţiei de stat este preluată şi asigurată n continuare de Ministerul Educaţiei Naţionale.

    (3) Stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copiii care frecventează unităţi şi instituţii de nvăţămnt particulare se fac de către Ministerul Educaţiei Naţionale, dacă acestea sunt organizate şi funcţionează provizoriu, n condiţiile legii, pe baza autorizării, pnă la acreditarea lor.

 

ART.5

    Lunar, instituţiile de ocrotire şi de asistenţă socială, precum şi unităţile militare, care asigură ntreţinerea completă a copiilor mai mult de 15 zile din lună, comunică direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, datele de identificare pentru copiii aflaţi n aceste instituţii şi unităţi, n vederea ntreruperii plăţii alocaţiei de stat pentru copii.

   

ART. 6

    (1) Copiii care nsoţesc părinţii aflaţi n interes de serviciu n străinătate au dreptul la alocaţia de stat n condiţiile prevăzute de Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.

    (2) Pe perioada n care părintele pe numele căruia s-a stabilit plata alocaţiei de stat se află n străinătate, plata drepturilor cu acest titlu se face părintelui care rămne n ţară sau persoanei care are mputernicire.

   

ART.7

    (1) n vederea efectuării operaţiunilor privind stabilirea drepturilor la alocaţia de stat pentru copii şi plata acestora, numărul de posturi pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi unităţile subordonate se suplimentează cu 172 de posturi. Repartizarea posturilor pentru fiecare direcţie generală de muncă şi protecţie socială judeţeană se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

    (2) Se suplimentează cu două posturi numărul de personal al Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu 41 de posturi numărul de personal prevăzut pentru inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.

 

ART. 8

    Se autorizează Ministerul Finanţelor să redistribuie fondurile necesare pentru plata alocaţiei de stat pentru copii n anul 1993, corespunzător prevederilor art. 1.

   

ART. 9

    Se recomandă consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti să sprijine direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, n vederea asigurării spaţiilor necesare arhivării documentelor şi desfăşurării activităţii pentru stabilirea şi punerea n plată a alocaţiei de stat pentru copii.

   

ART. 10

    Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate cu atribuţii n stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii, cu avizul Ministerului Finanţelor, pot emite norme metodologice privind aplicarea prezentei hotărri.