HOTĂRRE Nr. 886 din 5 octombrie 2000

pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice

EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI

PUBLICATĂ N: MONITORUL OFICIAL NR. 507 din 16 octombrie 2000

 

n temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia Romniei şi ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vrstnice,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

ART. 1

(1) Se aprobă Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice, prevăzută n anexa nr. 1.

(2) Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice menţionată la alin. (1) cuprinde criteriile de ncadrare n grade de dependenţă.

(3) Prin dependenţă se nţelege situaţia unei persoane care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ şi/sau ngrijire pentru a realiza activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi.

ART. 2

(1) Criteriile de ncadrare n grade de dependenţă se stabilesc prin evaluarea statusului funcţional, senzorial şi psihoafectiv al persoanei vrstnice.

(2) ncadrarea n grade de dependenţă se face potrivit recomandărilor prevăzute n anexa nr. 2.

ART. 3

(1) Tipurile de servicii recomandate pentru a fi acordate la domiciliu sau n cămin pentru persoane vrstnice se stabilesc pe baza evaluării nevoilor şi ncadrării n grade de dependenţă, a situaţiei economice şi sociale a persoanei vrstnice.

(2) Pentru evaluarea nevoilor persoanelor vrstnice se utilizează Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) prezentată n anexa nr. 3.

ART. 4

Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) se constituie ca piesă obligatorie la dosarul persoanei vrstnice care solicită ngrijiri la domiciliu sau n cămin pentru persoane vrstnice.

ART. 5

(1) Medicul specialist din componenţa colectivului prevăzut la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vrstnice este medic specialist n geriatrie-gerontologie.

(2) n lipsa acestuia evaluarea nevoilor persoanei vrstnice se efectuează de un medic specialist care a absolvit cursuri postuniversitare n specialitatea geriatrie-gerontologie, avizate de Ministerul Sănătăţii.

(3) n cazul n care ngrijirile se acordă ntr-un cămin pentru persoane vrstnice evaluarea se poate efectua de medicul angajat n unitatea respectivă.

ART. 6

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi

protecţiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

Ministru de stat,

ministrul sănătăţii,

Hajdu Gabor

 

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remeş

 

Ministrul funcţiei publice,

Vlad Roşca

 

ANEXA 1

 

GRILA NAŢIONALĂ DE EVALUARE A NEVOILOR PERSOANELOR VRSTNICE

________________________________________________________________________________

Necesită Necesită

Criteriile de ncadrare Nu necesită supraveghere supraveghere

n supraveghere temporară permanentă

grade de dependenţă sau ajutor şi/sau ajutor şi/sau ajutor

parţial integral

________________________________________________________________________________

Evaluarea autonomiei 0 1 2

________________________________________________________________________________

A. Evaluarea statusului

funcţional

________________________________________________________________________________

A.I. Activităţi de bază ale

vieţii de zi cu zi

________________________________________________________________________________

1. Igiena corporală (toaletă autonom ajutor parţial se realizează

generală, intimă, specială) numai cu

ajutor

________________________________________________________________________________

2. mbrăcat/dezbrăcat autonom autonom şi/sau se realizează

(posibilitatea de a se parţial autonom numai cu

mbrăca, de a se dezbrăca, pentru mbrăcat; ajutor

de a avea un aspect ngrijit trebuie ncălţat

________________________________________________________________________________

3. Alimentaţie (posibilitatea de mănncă ajutor pentru se realizează

a se servi şi de a se hrăni singur tăiat carne, numai cu

singur) fructe, pine ajutor

etc.

________________________________________________________________________________

4. Igiena eliminărilor autonom incontinenţă incontinent

(continenţă) ocazională

________________________________________________________________________________

5. Mobilizare (trecerea de autonom necesită ajutor grabatar

la o poziţie la alta -

ridicat-aşezat, aşezat-culcat

etc. - şi mişcarea dintr-un

sens n altul)

________________________________________________________________________________

6. Deplasare n interior autonom se deplasează nu se

(deplasarea n interiorul cu ajutor deplasează

camerei n care trăieşte, parţial fără ajutor

cu sau fără baston,

cadru, scaun rulant etc.)

________________________________________________________________________________

7. Deplasare n exterior autonom se deplasează nu se

(deplasarea n exteriorul cu ajutor deplasează

locuinţei fără mijloace de parţial fără ajutor

transport)

________________________________________________________________________________

8. Comunicare (utilizarea utilizare nu utilizează incapabil de

mijloacelor de comunicare normală a n mod spontan a utiliza

la distanţă n scopul de a mijloacelor mijloacele de mijloacele

alerta: , alarmă, de comunicare comunicare de comunicare

sonerie etc.)

________________________________________________________________________________

A.II. Activităţi instrumentale

________________________________________________________________________________

1. Prepararea hranei prevede, necesită ajutor masa i este

(capacitatea de a-şi prepara prepară şi parţial pentru preparată

singur mncarea) serveşte prepararea şi şi servită de

mesele n servirea mesei altă persoană

mod normal

________________________________________________________________________________

2. Activităţi de menaj efectuează efectuează incapabil să

(efectuarea de activităţi singur parţial efectueze

menajere: ntreţinerea casei, activităţile activităţi activităţi

spălatul hainelor, spălatul menajere uşoare menajere,

vaselor etc.) indiferent

de activitate

________________________________________________________________________________

3. Gestiunea şi administrarea gestionează necesită ajutor incapabil de

bugetului şi a bunurilor n mod pentru a-şi gestiona

(gestionează propriile autonom operaţiuni bunurile şi

bunuri, bugetul, ştie să finanţele financiare mai de a utiliza

folosească banii etc.) proprii complexe banii

________________________________________________________________________________

4. Efectuarea cumpărăturilor efectuează poate efectua incapabil de

(capacitatea de a efectua singur un număr limitat a face

cumpărăturile necesare unui cumpărăturile de cumpărături cumpărături

trai decent) şi/sau necesită

nsoţitor

________________________________________________________________________________

5. Respectarea tratamentului ia ia incapabil să

medical (posibilitatea de a medicamentele medicamentele ia singur

se conforma recomandărilor n mod corect dacă dozele medicamentele

medicale) (dozaj şi sunt preparate

ritm) separat

________________________________________________________________________________

6. Utilizarea mijloacelor de utilizează utilizează se deplasează

transport (capacitatea de a mijloacele de transportul puţin numai

utiliza mijloacele de transport n comun nsoţit, n

transport) public sau numai nsoţit taxi sau n

conduce maşină

propria

maşină

________________________________________________________________________________

7. Activităţi pentru timpul le realizează le realizează nu realizează

liber (persoana are n mod curent rar, fără şi nu

activităţi culturale, participare participă la

intelectuale, fizice etc. - spontană astfel de

solitare sau n grup) activităţi

________________________________________________________________________________

B. Evaluarea statusului

senzorial şi psihoafectiv

________________________________________________________________________________

1. Acuitate vizuală suficient distinge feţele, vede numai

de bună vede suficient umbre şi

pentru a pentru a se lumini:

citi, a orienta şi a cecitate

scrie, a evita

lucra manual obstacolele

etc.

________________________________________________________________________________

2. Acuitate auditivă aude bine aude numai surditate sau

vocea puternică aude

sau aude numai sunetele, dar

cu proteză nu nţelege

cuvintele

________________________________________________________________________________

3. Deficienţă de vorbire fără disfazie, voce afazie

de substituţie,

altele

________________________________________________________________________________

4. Orientare orientat n dezorientat n dezorientat

timp şi n timp n spaţiu

spaţiu şi/sau faţă

de alte

persoane

________________________________________________________________________________

5. Memorie fără prezintă prezintă

tulburări tulburări medii, tulburări

de memorie benigne severe,

maligne

________________________________________________________________________________

6. Judecată intactă diminuată grav alterată

________________________________________________________________________________

7. Coerenţă păstrată n păstrată parţial incoerenţă

totalitate

________________________________________________________________________________

8. Comportament normal prezintă prezintă

tulburări medii, tulburări

(hipoactiv, grave

hiperactiv etc.)

________________________________________________________________________________

9. Tulburări afective fără depresie medie depresie

(prezenţa depresiei) majoră

________________________________________________________________________________

 

NOTĂ:

Pentru fiecare activitate evaluată se identifică trei posibilităţi:

0 - activitate făcută fără ajutor, n mod obişnuit şi corect;

- nu necesită supraveghere şi ajutor.

1 - activitate făcută cu ajutor parţial şi/sau mai puţin corect;

- necesită supraveghere temporară şi/sau ajutor parţial.

2 - activitate făcută numai cu ajutor;

- necesită supraveghere permanentă şi/sau ajutor integral.

Evaluarea statusului funcţional şi psihoafectiv se realizează avndu-se n vedere condiţia obligatorie de integritate psihică şi mentală a persoanei pentru a fi aptă să efectueze activităţile de bază şi instrumentale ale vieţii de zi cu zi.

 

ANEXA 2

 

RECOMANDĂRI

privind ncadrarea persoanelor vrstnice n grade de dependenţă

 

Gradele de dependenţă se stabilesc pe baza criteriilor menţionate n Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice, prevăzută n anexa nr. 1, prin evaluarea statusului funcţional, senzorial şi psihoafectiv al persoanei vrstnice.

1. Evaluarea statusului funcţional cu privire la activităţile de bază şi instrumentale ale vieţii de zi cu zi se realizează prin observaţia asupra activităţilor efectuate de persoana vrstnică, fără ajutorul altei persoane. Ajutoarele materiale şi tehnice, respectiv ochelari, proteze auditive, baston, cadru etc. sunt considerate ca fiind utilizate de persoana evaluată.

2. Evaluarea statusului senzorial şi psihoafectiv este necesară avndu-se n vedere condiţia obligatorie de integritate psihică şi mentală a persoanei vrstnice pentru a fi aptă să efectueze activităţile de bază şi instrumentale ale vieţii de zi cu zi.

3. Fiecare activitate evaluată n Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice se cuantifică cu cifrele 0, 1, 2.

4. Se recomandă ncadrarea persoanelor vrstnice evaluate n următoarele grade de dependenţă:

a) gradul IA - persoanele care şi-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială şi pentru care este necesară prezenţa continuă a personalului de ngrijire;

b) gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcţii mentale nu sunt n totalitate alterate şi care necesită supraveghere şi ngrijire medicală pentru marea majoritate a activităţilor vieţii curente, noapte şi zi. Aceste persoane nu şi pot efectua singure activităţile de bază de zi cu zi;

c) gradul IC - persoanele cu tulburări mentale grave (demenţe), care şi-au conservat n totalitate sau n mod semnificativ facultăţile locomotorii, precum şi unele gesturi cotidiene pe care le efectuează numai stimulate.

Necesită o supraveghere permanentă, ngrijiri destinate tulburărilor de comportament, precum şi ngrijiri regulate pentru unele dintre activităţile de igienă corporală;

d) gradul IIA - persoanele care şi-au conservat autonomia mentală şi parţial autonomia locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi;

e) gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziţia culcat n picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa n interiorul camerei de locuit şi necesită ajutor parţial pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi;

f) gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate pentru activităţile de igienă corporală şi pentru activităţile instrumentale;

g) gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure n interiorul locuinţei, se alimentează şi se mbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi; n situaţia n care aceste persoane sunt găzduite ntr-un cămin pentru persoane vrstnice ele sunt considerate independente;

h) gradul IIIB - persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile vieţii cotidiene.

ngrijirea persoanelor vrstnice n cămin se poate realiza după cum urmează:

- persoanele ncadrate n gradele de dependenţă IA, IB şi IC sunt ngrijite n secţii pentru persoane dependente;

- persoanele ncadrate n gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC sunt ngrijite n secţii pentru persoane semidependente;

- persoanele ncadrate n gradele de dependenţă IIIA şi IIIB sunt ngrijite n secţii pentru persoane independente.

 

ANEXA 3

 

FIŞĂ DE EVALUARE SOCIOMEDICALĂ

(geriatrică)

 

Nr. fişei ........................

Data luării n evidenţă ..........

Data evaluării ...................

Data ieşirii din evidenţă ........

 

______________________

| I. PERSOANA EVALUATĂ |

|______________________|

 

NUMELE*) .................. PRENUMELE .....................

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII ...................................... VRSTA .......

ADRESA: Str. ....................... Nr. ... Bl. ... Sc. ... Et. ... Ap. ... LOCALITATEA ................ SECTORUL .... JUDEŢUL ........... CODUL POŞTAL .... ....... FAX ......... E-MAIL ........... PROFESIA ...................... OCUPAŢIA ......................................................

_ _ _ _ _

STUDII: FĂRĂ |_| PRIMARE |_| GIMNAZIALE |_| LICEALE |_| UNIVERSITARE |_|

 

CARTE DE IDENTITATE .............. SERIA ....... Nr. ................

 

COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

S A A L L Z Z N N N N N C

 

CUPON PENSIE (DOSAR PENSIE) Nr. .....................................

DOSAR (CUPON) PERSOANĂ CU HANDICAP, Nr. .............................

CARNET ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. .......... SERIA ...................

_ _

SEX: F |_| M |_| RELIGIE .........................................

_ _

STAREA CIVILĂ: NECĂSĂTORIT/Ă |_| CĂSĂTORIT/Ă |_| DATA ..........

_ _

VĂDUV/Ă |_| DATA ....... DIVORŢAT/Ă |_| DATA ......

_

DESPĂRŢIT N FAPT |_| DATA .........

_ _

COPII: DA |_| NU |_|

 

DACĂ DA, NSCRIEŢI NUMELE, PRENUMELE, ADRESA, TELEFONUL

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

------------

*) Se completează cu iniţiala tatălui.

 

__________________________

| II. REPREZENTANTUL LEGAL |

|__________________________|

 

NUMELE ....................... PRENUMELE ................................

_ _ _ _

CALITATEA: SOŢ/SOŢIE |_| FIU/FIICĂ |_| RUDĂ |_| ALTE PERSOANE |_|

 

LOCUL ŞI DATA NAŞTERII ................................... VRSTA .......

ADRESA ..................................................................

ACASĂ ......... SERVICIU ......... FAX ......... E-MAIL .........

 

____________________________________________

| III. PERSOANA DE CONTACT N CAZ DE URGENŢĂ |

|____________________________________________|

 

NUMELE ....................... PRENUMELE ................................

ADRESA ..................................................................

ACASĂ ......... SERVICIU ......... FAX ......... E-MAIL .........

 

_______________________

| IV. EVALUAREA SOCIALĂ |

|_______________________|

 

A. Locuinţă

_ _ _

CASĂ |_| APARTAMENT BLOC |_| ALTE SITUAŢII |_|

_ _ _

SITUATĂ: PARTER |_| ETAJ |_| LIFT |_|

 

SE COMPUNE DIN:

_ _ _ _

Nr. CAMERE |_| BUCĂTĂRIE |_| BAIE |_| DUŞ |_|

_ _

WC |_| SITUAT N INTERIOR |_|

SITUAT N EXTERIOR |_|

_ _ _

NCĂLZIRE: FĂRĂ |_| CENTRALĂ |_| CU LEMNE/CĂRBUNI |_|

GAZE |_| CU COMBUSTIBIL LICHID |_|

_ _ _ _

APĂ CURENTĂ DA |_| RECE |_| CALDĂ |_| ALTE SITUAŢII |_|

_ _

CONDIŢII DE LOCUIT: LUMINOZITATE ADECVATĂ |_| NEADECVATĂ |_|

UMIDITATE ADECVATĂ |_| IGRASIE |_|

IGIENĂ ADECVATĂ |_| NEADECVATĂ |_|

 

LOCUINŢA ESTE PREVĂZUTĂ CU:

_ _ _

ARAGAZ, MAŞINĂ DE GĂTIT |_| FRIGIDER |_| MAŞINĂ DE SPĂLAT |_|

_ _

RADIO/TELEVIZOR |_| ASPIRATOR |_|

 

CONCLUZII PRIVIND RISCUL AMBIENTAL:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

 

B. Reţea de familie

_

TRĂIEŞTE: SINGUR/Ă |_| DATA ...................

CU SOŢ/SOŢIE |_| DATA ...................

CU COPII |_| DATA ...................

CU ALTE RUDE |_| DATA ...................

CU ALTE PERSOANE |_| DATA ...................

 

LISTA CUPRINZND PERSOANELE CU CARE LOCUIEŞTE (NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA, VRSTA):

_ _

.................................. ESTE COMPATIBIL DA |_| NU |_|

.................................. ESTE COMPATIBIL DA |_| NU |_|

.................................. ESTE COMPATIBIL DA |_| NU |_|

.................................. ESTE COMPATIBIL DA |_| NU |_|

 

UNA DINTRE PERSOANELE CU CARE LOCUIEŞTE ESTE:

_ _ _

BOLNAVĂ |_| CU DIZABILITĂŢI/HANDICAP |_| DEPENDENTĂ DE ALCOOL |_|

_ _

ESTE AJUTAT DE FAMILIE: DA |_| NU |_|

_ _ _

CU BANI |_| CU MNCARE |_| ACTIVITĂŢI DE MENAJ |_|

_ _ _

RELAŢIILE CU FAMILIA SUNT: BUNE |_| CU PROBLEME |_| FĂRĂ RELAŢII |_|

_ _ _ _

EXISTĂ RISC DE NEGLIJARE: DA |_| NU |_| ABUZ: DA |_| NU |_|

DACĂ DA, SPECIFICAŢI: ......................................................

............................................................................

 

C. Reţea de prieteni, vecini

_ _

ARE RELAŢII CU PRIETENII, VECINII DA |_| NU |_|

VIZITE |_| RELAŢII DE NTRAJUTORARE |_|

_ _

RELAŢIILE SUNT PERMANENTE |_| RARE |_|

_ _ _

FRECVENTEAZĂ UN GRUP SOCIAL |_| BISERICA |_| ALTELE |_|

 

SPECIFICAŢI: ...............................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

NSCRIEŢI NUMELE ŞI PRENUMELE PRIETENILOR ŞI/SAU VECINILOR CU CARE NTREŢINE RELAŢII BUNE ŞI DE NTRAJUTORARE, GRUPURI SOCIALE:

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

ESTE AJUTAT DE PRIETENI, VECINI PENTRU:

_ _ _

CUMPĂRĂTURI |_| ACTIVITĂŢI DE MENAJ |_| DEPLASARE N EXTERIOR |_|

 

PARTICIPĂ LA:

_ _

ACTIVITĂŢI ALE COMUNITĂŢII |_| ACTIVITĂŢI RECREATIVE |_|

_ _

COMUNITATEA I OFERĂ UN ANUMIT SUPORT: DA |_| NU |_|

DACĂ DA, SPECIFICAŢI:

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

 

__________________________________

| V. EVALUAREA SITUAŢIEI ECONOMICE |

|__________________________________|

 

- VENIT LUNAR PROPRIU REPREZENTAT DE:

PENSIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT .............................

PENSIE PENTRU AGRICULTORI .............................

PENSIE I.O.V.R. .............................

PENSIE PENTRU PERSOANĂ CU HANDICAP .............................

- ALTE VENITURI: .............................

.............................

.............................

- VENITUL GLOBAL .............................

- BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE AFLATE N POSESIE .............................

 

__________________________________

| VI. EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE |

|__________________________________|

 

A. Diagnostic prezent 1. ...................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

4. ...................................................

5. ...................................................

 

B. Starea de sănătate prezentă

 

- ANTECEDENTE FAMILIALE RELEVANTE ..........................................

- ANTECEDENTE PERSONALE ....................................................

............................................................................

- TEGUMENTE ŞI MUCOASE (prezenţa ulcerului de decubit, plăgi etc.) .........

............................................................................

- APARAT LOCOMOTOR (se evaluează şi mobilitatea şi tulburările de mers) ....

............................................................................

............................................................................

- APARAT RESPIRATOR (frecvenţă respiratorie, tuse, expectoraţie, dispnee etc.) ..........................................................................

............................................................................

............................................................................

- APARAT CARDIOVASCULAR (TA, AV, puls, dureri, dispnee, tulburări de ritm, edeme, tulburări circulatorii periferice etc.) .................................

............................................................................

............................................................................

- APARAT DIGESTIV (dentiţie, greţuri, dureri, meteorism, tulburări de tranzit intestinal - prezenţa incontinenţei anale; se evaluează şi starea de nutriţie) ......................................................................

............................................................................

............................................................................

- APARAT UROGENITAL (dureri, tulburări de micţiune - prezenţa incontinenţei urinare etc., probleme genitale) ...............................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

- ORGANE DE SIMŢ (auz, văz, gust, miros, simţ tactil) ......................

............................................................................

............................................................................

- EXAMEN NEUROPSIHIC (precizări privind reflexele, tulburări de echilibru, prezenţa deficitului motor şi senzorial, crize jacksoniene etc.) ...............

............................................................................

............................................................................

 

C. Investigaţii paraclinice relevante (datele se identifică din documentele medicale ale persoanei):

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

 

D. Recomandări de specialitate privind tratamentul igienico-terapeutic şi de recuperare (datele se identifică din documentele medicale ale persoanei - bilete de externare, reţete şi/sau fişa medicală din spital, policlinică, cabinet medicină de familie): ..........................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

 

_______________________________________

| VII. EVALUAREA GRADULUI DE DEPENDENŢĂ |

|_______________________________________|

________________________________________________________________________________

Necesită Necesită

Nu necesită supraveghere supraveghere

Evaluarea autonomiei supraveghere temporară permanentă

sau ajutor şi/sau ajutor şi/sau ajutor

parţial integral

________________________________________________________________________________

0 1 2

________________________________________________________________________________

A. Evaluarea statusului

funcţional

________________________________________________________________________________

A.I. Activităţi de bază ale

vieţii de zi cu zi

________________________________________________________________________________

1. Igiena corporală (toaletă

generală, intimă, specială)

________________________________________________________________________________

2. mbrăcat/dezbrăcat (posibilitatea

de a se mbrăca, de a se dezbrăca,

de a avea un aspect ngrijit)

________________________________________________________________________________

3. Alimentaţie (posibilitatea de a se

servi şi de a se hrăni singur) ________________________________________________________________________________

4. Igiena eliminărilor (continenţă)

________________________________________________________________________________

5. Mobilizare (trecerea de la o

poziţie la alta - ridicat-aşezat,

aşezat-culcat etc. - şi mişcarea

dintr-un sens n altul)

________________________________________________________________________________

6. Deplasare n interior (deplasarea

n interiorul camerei n care

trăieşte, cu sau fără baston,

cadru, scaun rulant etc.)

________________________________________________________________________________

7. Deplasare n exterior (deplasarea

n exteriorul locuinţei fără

mijloace de transport)

________________________________________________________________________________

8. Comunicare (utilizarea mijloacelor

de comunicare la distanţă n

scopul de a alerta: telefon,

alarmă, sonerie etc.)

________________________________________________________________________________

A.II. Activităţi instrumentale

________________________________________________________________________________

1. Prepararea hranei (capacitatea

de a-şi prepara singur mncarea)

________________________________________________________________________________

2. Activităţi de menaj (efectuarea de

activităţi menajere: ntreţinerea

casei, spălatul hainelor, spălatul

vaselor etc.)

________________________________________________________________________________

3. Gestiunea şi administrarea

bugetului şi a bunurilor

(gestionează propriile bunuri,

bugetul, ştie să folosească banii

etc.)

________________________________________________________________________________

4. Efectuarea cumpărăturilor

(capacitatea de a efectua

cumpărăturile necesare pentru

un trai decent)

________________________________________________________________________________

5. Respectarea tratamentului medical

(posibilitatea de a se conforma

recomandărilor medicale)

________________________________________________________________________________

6. Utilizarea mijloacelor de

transport (capacitatea de a

utiliza mijloacele de transport)

________________________________________________________________________________

7. Activităţi pentru timpul liber

(persoana are activităţi

culturale, intelectuale, fizice

etc. - solitare sau n grup)

________________________________________________________________________________

B. Evaluarea statusului senzorial

şi psihoafectiv

________________________________________________________________________________

1. Acuitate vizuală

________________________________________________________________________________

2. Acuitate auditivă

________________________________________________________________________________

3. Deficienţă de vorbire

________________________________________________________________________________

4. Orientare

________________________________________________________________________________

5. Memorie

________________________________________________________________________________

6. Judecată

________________________________________________________________________________

7. Coerenţă

________________________________________________________________________________

8. Comportament

________________________________________________________________________________

9. Tulburări afective (prezenţa

depresiei)

________________________________________________________________________________

 

NOTĂ:

Pentru fiecare activitate evaluată se identifică trei posibilităţi:

0 - activitate făcută fără ajutor, n mod obişnuit şi corect;

- nu necesită supraveghere şi ajutor.

1 - activitate făcută cu ajutor parţial şi/sau mai puţin corect;

- necesită supraveghere temporară şi/sau ajutor parţial.

2 - activitate făcută numai cu ajutor;

- necesită supraveghere permanentă şi/sau ajutor integral.

Evaluarea statusului funcţional şi psihoafectiv se realizează avndu-se n vedere condiţia obligatorie de integritate psihică şi mentală a persoanei pentru a fi aptă să efectueze activităţile de bază şi instrumentale ale vieţii de zi cu zi.

 

_____________________________

| VIII. REZULTATELE EVALUĂRII |

|_____________________________|

 

A. Nevoile identificate

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

 

B. Gradul de dependenţă:

 

gradul IA - persoanele care şi-au pierdut autonomia mentală, corporală,

locomotorie, socială şi pentru care este necesară prezenţa

continuă a personalului de ngrijire; _

|_|

gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcţii mentale nu

sunt n totalitate alterate şi care necesită supraveghere şi

ngrijire medicală pentru marea majoritate a activităţilor

vieţii curente, noapte şi zi. Aceste persoane nu şi pot

efectua singure activităţile de bază de zi cu zi; _

|_|

gradul IC - persoanele cu tulburări mentale grave (demenţe), care şi-au

conservat, n totalitate sau n mod semnificativ, facultăţile

locomotorii, precum şi unele gesturi cotidiene pe care le

efectuează numai stimulate. Necesită o supraveghere permanentă,

ngrijiri destinate tulburărilor de comportament, precum şi

ngrijiri regulate pentru unele dintre activităţile de igienă

corporală; _

|_|

gradul IIA - persoanele care şi-au conservat autonomia mentală şi parţial

autonomia locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru

unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi; _

|_|

gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziţia culcat

n picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa n

interiorul camerei de locuit şi necesită ajutor parţial pentru

unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi; _

|_|

gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie

să fie ajutate pentru activităţile de igienă corporală şi

pentru activităţile instrumentale; _

|_|

gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure n interiorul locuinţei,

se alimentează şi se mbracă singure, dar care necesită un

ajutor regulat pentru activităţile instrumentale ale vieţii

de zi cu zi; n situaţia n care aceste persoane sunt găzduite

ntr-un cămin pentru persoane vrstnice ele sunt considerate

independente; _

|_|

gradul IIIB - persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua

singure activităţile vieţii cotidiene. _

|_|

______________________________________________________

| IX. SERVICII SOCIALE ŞI SOCIOMEDICALE (DE NGRIJIRE) |

| APTE SĂ RĂSPUNDĂ NEVOILOR IDENTIFICATE |

|______________________________________________________|

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

 

______________________________________________________

| X. DORINŢELE PERSOANEI VRSTNICE EVALUATE |

|______________________________________________________|

............................................................................

............................................................................

............................................................................

 

______________________________________________________

| XI. DORINŢELE NGRIJITORILOR DIN REŢEAUA INFORMALĂ |

| (RUDE, PRIETENI, VECINI) |

|______________________________________________________|

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

 

______________________________________________________

| XII. OFERTA LOCALĂ DE SERVICII POATE ACOPERI |

| URMĂTOARELE NEVOI IDENTIFICATE |

|______________________________________________________|

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

...................................... ......................................

 

______________________________________________________

| XIII. CONCLUZII |

|______________________________________________________|

(Referiri la gradul de dependenţă, la locul n care necesită să fie ngrijit - domiciliu sau n instituţie, posibilităţi reale de a realiza ngrijirile, persoanele care efectuează ngrijirile etc.)

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

 

PERSOANA EVALUATĂ SEMNĂTURA ...................

 

FAMILIA: SOŢ/SOŢIE SEMNĂTURA ...................

FIU/FIICĂ SEMNĂTURA ...................

REPREZENTANT LEGAL SEMNĂTURA ...................

 

_________________________

| XIV. ECHIPA DE EVALUARE |

|_________________________|

 

Medic

 

NUMELE .......................... PRENUMELE ................................

SPECIALITATEA ..............................................................

UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ ........................ ADRESA ..................

......................... SEMNĂTURA ................................

 

Asistent social

 

NUMELE .......................... PRENUMELE ................................

CALIFICAREA ................................................................

UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ ........................ ADRESA ..................

........................ SEMNĂTURA ................................

 

Asistent social

 

NUMELE .......................... PRENUMELE ................................

CALIFICAREA ................................................................

UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ ........................ ADRESA ..................

......................... SEMNĂTURA ................................

 

Alte persoane din echipa de evaluare

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................