LEGEA*)

nr.108

 

din 2 iunie 1998

 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat n dificultate

 

Publicată n Monitorul Oficial nr.205 din 2 iunie 1998

 

Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege.

 

ART. 1

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26 din 9 iunie 1997 privind protecţia copilului aflat n dificultate, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.120 din 12 iunie 1997, cu următoarele modificări şi completări:

1. Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"ART. 1

(1) n sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, copilul se află n dificultate, dacă dezvoltarea sau integritatea sa fizică sau morală este periclitată."

2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:

"(1^1) Orice copil care, temporar sau definitiv, este lipsit de mediul său familial sau care, n propriul său interes superior, nu poate fi lăsat n acest mediu, are dreptul la protecţie şi la un ajutor special din partea colectivităţii locale.

(1^2) Statul garantează protejarea copilului mpotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv sexuală, vătămare ori abuz fizic sau mintal, de abandon sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, n timpul ct se află n ngrijirea părinţilor ori a unuia dintre ei, a reprezentantului său legal sau a oricărei alte persoane."

3. Articolul 3 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Statul sprijină colectivitatea locală din care face parte copilul, n ndeplinirea obligaţiilor ce i revin pentru protecţia copilului aflat n dificultate."

4. Articolul 4 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) n vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. (1), n subordinea consiliului judeţean, respectiv al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează comisia pentru protecţia copilului, denumită n continuare comisie, şi serviciul public specializat pentru protecţia copilului, denumit n continuare serviciu public specializat."

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"ART. 7

(1) n vederea respectării interesului superior al copilului aflat n dificultate, comisia poate stabili următoarele măsuri:

a) ncredinţarea copilului unei familii, unei persoane sau unui organism privat autorizat;

b) ncredinţarea copilului n vederea adopţiei;

 

__________________________

*) Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor n şedinţa din 11 mai 1998 şi de Senat n şedinţa din 11 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Romniei.

 

 

c) ncredinţarea provizorie a copilului către serviciul public specializat;

d) plasamentul copilului la o familie sau la o persoană;

e) plasamentul copilului la serviciul public specializat sau la un organism privat autorizat;

f) plasamentul copilului n regim de urgenţă;

g) plasamentul copilului ntr-o familie asistată.

(2) n alegerea uneia dintre aceste măsuri trebuie să se ţină seama, n mod corespunzător, de necesitatea unei continuităţi raţionale n educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală sau lingvistică.

(3) Se va asigura copilului capabil de discernămnt dreptul de a exprima liber opinia sa asupra măsurilor de protecţie prevăzute la alin. (1)."

6. La articolul 10, alineatele (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:

"(3) Educaţia şcolară a copilului nu poate fi schimbată dect n interesul acestuia, avndu-se n vedere prevederile art. 7 alin. (2) şi (3), cu aprobarea comisiei. Credinţa religioasă n care a fost educat copilul nu se poate schimba dect n cazuri excepţionale, cu aprobarea specială a comisiei."

"(5) Dreptul de a administra bunurile copilului se exercită de comisie, care l poate delega serviciului public specializat sau persoanei ori organismului privat autorizat, căruia copilul i-a fost ncredinţat. n acest scop, n termen de 15 zile de la data ncredinţării, se procedează la inventarierea bunurilor copilului. Serviciul public specializat, cu aprobarea comisiei, va putea nstrăina bunurile copilului numai dacă actul răspunde unor nevoi sau prezintă un folos nendoielnic pentru copil. Sumele de bani rezultate n urma vnzării bunurilor copilului, precum şi veniturile aduse de acestea vor fi depuse n cont personal, pe numele copilului, prin grija serviciului public specializat, şi nu vor putea fi ridicate dect cu acordul comisiei."

7. Articolul 19 devine articolul 13 cu următorul cuprins:

"ART. 19

Dezvoltarea armonioasă a copilului ncredinţat n condiţiile art.9 sau dat n plasament n condiţiile art.12 alin. (2) se asigură n centrele de plasament care funcţionează n cadrul serviciului public specializat sau al organismului privat autorizat căruia copilul i-a fost ncredinţat sau dat n plasament."

8. Articolele 13-15 devin articolele 14-16.

9. Articolul 20 devine articolul 17 cu următorul cuprins:

"ART. 20

(1) Serviciul public specializat sau organismul privat autorizat, care a primit n ncredinţare sau n plasament un copil, va asigura acestuia mediul familial corespunzător.

(2) Pentru asigurarea mediului familial corespunzător, serviciul public specializat este obligat:

a) să identifice familii sau persoane cărora să le poată fi ncredinţat sau dat n plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia pnă la gradul al patrulea inclusiv;

b) să determine opinia copilului capabil de discernămnt cu privire la familia sau la persoana propusă pentru a-l primi n ncredinţare sau n plasament şi să o aducă la cunoştinţă comisiei;

c) să asigure asistenţă şi sprijin acelei familii sau persoane att nainte, ct şi după ncredinţarea sau plasamentul copilului;

d) să ofere asistenţă şi sprijin părinţilor copilului, pentru a pregăti revenirea acestuia n mediul său familial;

e) să asigure spaţii special amenajate n cadrul sau n afara centrelor de plasament şi mijloacele necesare pentru contactul personal şi nemijlocit al copilului cu părinţii săi, dacă este cazul, potrivit regulamentelor;

f) să supravegheze familiile şi persoanele cărora le-a fost ncredinţat sau dat n plasament un copil, pe toată durata acestei măsuri, precum şi pe părinţii copilului, după revenirea acestuia n mediul său familial;

g) să prezinte rapoarte şi propuneri comisiei cu privire la aspectele sus-menţionate, trimestrial sau la cererea acesteia."

10. Articolul 21 devine articolul 18.

11. La articolul 22, care devine articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) La cererea copilului, acesta poate rămne n centrele de plasament ori la familia sau persoana căreia i-a fost ncredinţat sau dat n plasament şi după dobndirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă şi continuă studiile, dar fără a depăşi vrsta de 26 de ani."

12. La articolul 23, care devine articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"ART. 23

(1) Pentru fiecare copil ncredinţat sau dat n plasament se acordă o alocaţie lunară de ntreţinere n cuantum de 300.000 lei, care se indexează prin hotărre a Guvernului."

13. Articolul 24 devine articolul 21.

14. După articolul 25, care devine articolul 22, se introduce capitolul II^1 cu următorul titlu:

"CAP. 2^1

Măsuri educative faţă de copilul care a săvrşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal"

15. Articolul 16 devine articolul 23 cu următorul cuprins:

"ART. 16

(1) Copilul care a săvrşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal, beneficiază de protecţie n condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Nu răspunde penal copilul care nu a mplinit vrsta de 14 ani sau care are vrsta ntre 14 şi 16 ani, dacă nu se dovedeşte că a săvrşit fapta cu discernămnt."

16. La articolul 17, care devine articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"ART. 17

(1) Faţă de copilul aflat n situaţia prevăzută la art. 16, comisia va lua una dintre următoarele măsuri educative:

a) mustrarea;

b) libertatea supravegheată;

c) internarea ntr-un centru de reeducare;

d) internarea ntr-o instituţie medical-educativă."

17. După articolul 17, care devine articolul 24, se introduc articolele 17^1-17^5 cu următorul cuprins:

"ART. 17^1

Măsura educativă a mustrării constă n dojenirea copilului, n arătarea pericolului social al faptei săvrşite, n sfătuirea copilului să se poarte n aşa fel nct să dea dovadă de ndreptare, atrăgndu-i-se totodată atenţia că, dacă va săvrşi din nou o infracţiune, se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va putea aplica o pedeapsă.

ART. 17^2

(1) Măsura educativă a libertăţii supravegheate constă n lăsarea copilului n libertate timp de un an, sub supraveghere deosebită. Supravegherea poate fi ncredinţată, după caz, părinţilor, adoptatorului sau tutorelui copilului. Dacă nici unul dintre aceştia nu poate asigura supravegherea n condiţii satisfăcătoare, comisia dispune ncredinţarea supravegherii copilului, pe acelaşi interval de timp, unei familii sau unei persoane de ncredere, unui organism privat autorizat sau serviciului public specializat.

(2) Persoana căreia i s-a ncredinţat supravegherea copilului are obligaţia de a veghea ndeaproape asupra comportării acestuia, n scopul ndreptării lui, precum şi obligaţia de a nştiinţa, de ndată, comisia atunci cnd copilul se sustrage de la supraveghere, are purtări rele ori a săvrşit din nou o faptă prevăzută de legea penală.

(3) Comisia poate să impună copilului respectarea următoarelor obligaţii:

a) să nu frecventeze anumite locuri stabilite;

b) să nu intre n legătură cu anumite persoane;

c) să frecventeze cu regularitate şcoala sau un curs de calificare.

(4) Comisia atrage atenţia copilului asupra consecinţelor comportării sale.

(5) După luarea măsurii libertăţii supravegheate, comisia ncunoştinţează şcoala la care copilul nvaţă.

(6) Dacă năuntrul termenului de supraveghere copilul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori săvrşeşte din nou o faptă prevăzută de legea penală, comisia revocă măsura libertăţii supravegheate şi ia faţă de copil măsura internării ntr-un centru de reeducare sau ntr-o instituţie medical-educativă.

ART. 17^3

(1) Măsura educativă a internării copilului ntr-un centru de reeducare se ia n scopul reeducării copilului, căruia i se asigură posibilitatea de a dobndi nvăţătura necesară şi o pregătire profesională, potrivit aptitudinilor sale.

(2) Măsura internării se ia faţă de copilul n privinţa căruia celelalte măsuri educative sunt nendestulătoare.

ART. 17^4

Măsura internării ntr-o instituţie medical-educativă se ia faţă de copilul care, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie de tratament medical şi de un regim special de educaţie.

ART. 17^5

(1) Măsurile prevăzute la art. 17^3 şi 17^4 se iau pe timp nedeterminat, nsă nu pot dura dect pnă la mplinirea de către copil a vrstei de 18 ani. Măsura prevăzută la art. 17^3 trebuie să fie ridicată de ndată ce a dispărut cauza care a impus luarea acesteia. Comisia, dispunnd ridicarea măsurii prevăzute la art. 17^4, poate, dacă este cazul, să ia faţă de copil măsura internării ntr-un centru de reeducare.

(2) La data cnd copilul devine major, comisia poate dispune prelungirea internării pe o durată de cel mult 2 ani, dacă aceasta este necesară pentru realizarea scopului internării."

18. Articolul 18 devine articolul 30 cu următorul cuprins:

"ART. 18

(1) Măsurile educative prevăzute la art. 17 se iau la sesizarea procurorului, a organelor de poliţie, a şcolii, a părinţilor sau a oricărei persoane interesate.

(2) Măsurile educative prevăzute la art. 17 lit. b)-d) se iau numai cu avizul procurorului.

(3) La luarea măsurilor educative, comisia va ţine seama de gradul de pericol social al faptei săvrşite, de dezvoltarea fizică, intelectuală şi afectivă a copilului, de comportarea lui generală, de condiţiile n care a fost crescut şi n care a trăit şi de orice elemente de natură să caracterizeze personalitatea acestuia."

19. Capitolul III devine capitolul IV cu următorul titlu:

"CAP. 3

Organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului"

20. Articolele 26-28 devin articolele 31-33.

21. Articolul 29 devine articolul 34 cu următorul cuprins:

"ART. 29

Hotărrea comisiei poate fi atacată la judecătoria teritorială competentă, potrivit normelor de drept comun."

22. Articolul 30 devine articolul 35 cu următorul cuprins:

"ART. 30

Organismele private, prevăzute n prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt persoane juridice de drept privat cu scop nelucrativ, constituite n condiţiile legii. La constituirea organismelor private romne, instanţa judecătorească va cere avizul Departamentului pentru Protecţia Copilului şi al Ministerului Educaţiei Naţionale. n cazul n care obiectivele statutare ale organismului privat cuprind şi activităţi pentru alte categorii sociale dect copiii, se va cere şi avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale."

23. Articolele 31-36 devin articolele 36-41.

24. La articolul 37, care devine articolul 42, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"ART. 37

(1) Cheltuielile pentru protecţia copilului aflat n dificultate se finanţează de la bugetul consiliului judeţean, respectiv de la bugetul consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti. n acelaşi scop pot fi utilizate şi fonduri extrabugetare. Departamentul pentru Protecţia Copilului poate finanţa programe de interes naţional pentru protecţia copilului aflat n dificultate, din fonduri transferate de la bugetul de stat cu această destinaţie, din intrări de credite externe, precum şi din fonduri extrabugetare."

25. Articolul 38 devine articolul 43 cu următorul cuprins:

"ART. 38

(1) n aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul pentru Protecţia Copilului mpreună cu ministerele interesate vor elabora norme metodologice şi măsuri tranzitorii, care se aprobă prin hotărre a Guvernului.

(2) Departamentul pentru Protecţia Copilului controlează, n condiţiile legii, activitatea de protecţie a copilului aflat n dificultate, exercitată de autorităţile administraţiei publice locale."

26. Articolul 39 devine articolul 44 cu următorul cuprins:

"ART. 39

Acţiunile şi cererile privitoare la aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt scutite de taxă de timbru şi de timbru judiciar."

27. Articolul 40 devine articolul 45 cu următorul cuprins:

"ART. 40

(1) n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, comisiile vor verifica şi vor reevalua toate măsurile de ocrotire stabilite prin hotărri n curs de aplicare ale fostelor comisii teritoriale pentru ocrotirea minorilor, care au funcţionat potrivit Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), hotărrile comisiilor teritoriale pentru ocrotirea minorilor şi ncetează aplicabilitatea."

28. Articolul 41 devine articolul 46 cu următorul cuprins:

"ART. 41

(1) Transferul instituţiilor de ocrotire - leagăne, case de copii - şi al centrelor de primire a minorilor, care au funcţionat potrivit Legii nr. 3/1970, transferul patrimoniului şi al personalului acestora, precum şi reorganizarea lor n centre de plasament şi centre de primire a copilului n cadrul serviciilor publice specializate se vor face pnă la intrarea n vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998, prin protocol ncheiat ntre consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi autorităţile n subordinea cărora aceste instituţii au funcţionat pnă la intrarea n vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Patrimoniul transferat potrivit alin. (1) şi păstrează destinaţia de organizare şi desfăşurare a activităţii de protecţie a copilului aflat n dificultate.

(3) Personalul didactic şi didactic auxiliar, titular, existent n instituţiile de ocrotire care au funcţionat potrivit Legii nr. 3/1970 şi care se transferă, potrivit alin. (1), n cadrul centrelor de plasament şi de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate, precum şi n cadrul Departamentului pentru Protecţia Copilului, şi păstrează statutul de personal didactic.

(4) Personalului responsabil cu instrucţia, educaţia, transferat n condiţiile alin. (3), i se aplică prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

(5) Funcţiile didactice ale personalului din centrele de plasament, menţionat la alin. (3), sunt: educatoare/educator, institutor-educator, nvăţător-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog, profesor de muzică, profesor de educaţie fizică.

(6) Funcţiile didactice auxiliare ale personalului din centrele de plasament, menţionat la alin. (3), sunt:

a) bibliotecar, documentarist, redactor;

b) informatician;

c) laborant;

d) tehnician;

e) pedagog şcolar;

f) instructor-animator, instructor de educaţie extraşcolară;

g) asistent social;

h) corepetitor;

i) supraveghetor de noapte.

29. Articolul 42 devine articolul 47.

ART. 2

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat n dificultate, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, dndu-se textelor o nouă numerotare.