LEGE Nr. 323 din 27 iunie 2001

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia

 

PUBLICATĂ N: MONITORUL OFICIAL NR. 342 din 27 iunie 2001

 

Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 102 din 31 august 2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia, adoptată n temeiul art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (5) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"(5) Hotărrea instanţei este definitivă şi irevocabilă."

2. Alineatul (6) al articolului 20 se abrogă.

3. Alineatul (6) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"(6) n cazul prevăzut la alin. (5) lit. a) hotărrea instanţei este definitivă şi irevocabilă."

 

Această lege a fost adoptată de Senat n şedinţa din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romniei.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor n şedinţa din 19 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romniei.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU