LEGEA   nr.61

 

din 22 septembrie 1993    *** Republicată

 

privind alocaţia de stat pentru copii

 

Publicată n Monitorul Oficial nr.56 din  8 februarie 1999

 

    *) Republicată n temeiul art.II din Legea nr.261/1998, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.523 din 31 decembrie 1998.

    Legea nr.61 din 22 septembrie 1993 a fost publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.233 din 28 septembrie 1993.

 

Art.1

    (1) Copiii n vrstă de pnă la 16 ani beneficiază de alocaţie acordată de stat.

    (2) Copiii care urmează una dintre formele de nvăţămnt prevăzute de lege beneficiază de alocaţie de stat pentru copii pnă la mplinirea vrstei de 18 ani.

    (3) Copiii ncadraţi n gradul I sau II de invaliditate, precum şi copiii cu handicap beneficiază de alocaţie de stat pentru copii pnă la mplinirea vrstei de 18 ani.

    (4) Tinerii n vrstă de peste 18 ani beneficiază de alocaţie de stat pentru copii pnă la terminarea cursurilor nvăţămntului liceal sau profesional, organizate n condiţiile legii.

    (5) Tinerii prevăzuţi la alin. (4) care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

 

Art.2

    Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, n condiţiile legii, n Romnia, dacă locuiesc mpreună cu părinţii.

 

Art.3

    (1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii este de 3.500 lei lunar şi se indexează n condiţiile legii.

    (2) Titular al dreptului de alocaţie de stat pentru copii este copilul.

 

Art. 4

    (1) Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, n caz de nenţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare, părintelui la care s-a stabilit, prin hotărre judecătorească, domiciliul copilului ori căruia i s-a ncredinţat spre creştere şi educare.

    (2) Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat n plasament familial copilul sau ncredinţat spre creştere şi educare n condiţiile legii.

    (3) După mplinirea vrstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu ncuviinţarea reprezentantului său legal.

 

Art.5

    (1) Copiii n vrstă de peste 7 ani care nu urmează, potrivit regulamentelor şcolare, nvăţămntul general obligatoriu nu beneficiază de plata alocaţiei de stat pentru copii, cu excepţia celor care nu sunt şcolarizaţi din motive de sănătate, dovedite prin certificat medical.

    (2) Alocaţia de stat pentru copii nu se plăteşte n lunile n care copiii titulari ai dreptului se află mai mult de 15 zile n instituţii de ocrotire ori asistenţă socială care le asigură ntreţinerea completă din partea statului.

    (3) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti comunică direcţiei generale de muncă şi de protecţie socială judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti situaţia privind copiii care au decedat.

 

Art.6

    (1) Stabilirea dreptului la alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă ndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept.

    (2) Cererea se face n numele copilului de către persoanele prevăzute la art.4 alin. (1) şi (2) din prezenta lege.

    (3) După mplinirea vrstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu ncuviinţarea reprezentantului său legal.

    (4) Plata alocaţiei de stat pentru copii se face ncepnd cu luna următoare celei n care s-a născut copilul.

    (5) n cazul n care cererea este nregistrată ulterior lunii n care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.

    (6) Plata alocaţiei de stat pentru copii ncetează ncepnd cu luna următoare celei n care nu mai sunt ndeplinite condiţiile de acordare.

 

Art.7

    (1) Persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii sunt obligate să comunice mprejurările care au determinat ncetarea condiţiilor de acordare, n termen de 15 zile de la apariţia acestora.

    (2) Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se recuperează pe baza deciziei emise de persoana juridică care a efectuat plata alocaţiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a ncasat n mod necuvenit.

    (3) Decizia prin care se recuperează sumele ncasate necuvenit se comunică celui obligat la plată n termen de 15 zile de la emitere.

    (4) Decizia de recuperare şi angajamentul de plată constituie titlu executoriu de la data comunicării, respectiv de la data semnării.

 

Art.8

    Alocaţia de stat pentru copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit dect n vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

 

Art.9

    Contestaţiile formulate mpotriva modului de stabilire şi de plată a alocaţiei de stat pentru copii se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.29/1990.

 

Art.10

    (1) Modul de gestionare a fondurilor destinate plăţii alocaţiei de stat pentru copii şi a cheltuielilor administrative aferente, precum şi modalităţile de stabilire şi plată a drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se reglementează prin hotărre a Guvernului.

    (2) Plata alocaţiei de stat pentru copiii n vrstă de peste 7 ani se face prin unităţile şcolare.

    (3) Alocaţia de stat pentru copii se suportă de la bugetul de stat, iar pentru copiii cu handicap, din Fondul de risc şi de accident, constituit potrivit Legii nr.53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate.

 

Art.11

    (1) Prezenta lege intră n vigoare la data de 1 a lunii următoare celei n care se publică n Monitorul Oficial al Romniei*).

    (2) La data intrării n vigoare a prezentei legi se abrogă art.1 - 17, art.28 - 30 şi anexa din Decretul nr.410/1985 privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari n termen, precum şi indemnizaţia de naştere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

------------

    *) Legea nr.61/1993 a intrat n vigoare la data de 1 octombrie 1993.