HOTĂRRI ALE GUVERNULUI


Hotărrea Guvernului nr. 1527/18.12.2002

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau n coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale.

(M.O. nr. 3/07.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1531/18.2002

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" şi transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" n proprietatea publică a statului şi n administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(M.O. nr. 11/10.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1532/18.12.2002

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

(M.O. nr. 11/10.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1543/18.12.2002

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor.

(M.O. nr. 9/10.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1547/18.12.2002

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Multiproduct".

(M.O. nr. 9/10.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1552/18.12.2002

privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2003, pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor Hotărrii Guvernului nr.866/2001.

(M.O. nr. 25/17.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1555/18.12.2002

privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale.

(M.O. nr. 70/03.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1558/18.12.2002

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale agenţilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

(M.O. nr. 12/10.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1559/18.12.2002

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Administraţiei Naţionale "Apele Romne" de sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.

(M.O. nr. 18/14.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1560/18.12.2002

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale agenţilor economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

(M.O. nr. 12/10.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1561/18.12.2002

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Rasirom".

(M.O. nr. 18/14.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1562/18.12.2002

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne.

(M.O. nr. 18/14.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1577/18.12.2002

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Naţionale "Poşta Romnă" - S.A. şi Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei ndeplineşte atribuţiile pe care statul romn le are n calitate de acţionar.

(M.O. nr. 31/21.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1578/18.12.2002

privind condiţiile n baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi nvoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare.

(M.O. nr. 28/20.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1580/18.12.2002

pentru completarea Hotărrii Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor n activitate din forţele armate.

(M.O. nr. 28/20.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1581/18.12.2002

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. şi Companiei Romne de Aviaţie "Romavia" - R.A., aflate n coordonarea Ministerului Apărării Naţionale.

(MO.nr. 28/20.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1590/18.12.2002

privind nfiinţarea Complexului Sportiv Naţional "Izvoru Mureşului".

(M.O. nr. 56/31.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1597/18.12.2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare.

(M.O. nr. 42/27.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1598/18.12.2002

privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agenţii economici din industria de apărare care beneficiază n anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare.

(M.O. nr. 42/27.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 1601/18.12.2002

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome de interes naţional aflate sub autoritatea Băncii Naţionale a Romniei.

(M.O. nr. 56/31.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 3/09.01.2003

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

(M.O. nr. 19/15.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 15/16.01.2003

privind acordarea unui ajutor de urgenţă.

(M.O. nr. 24/17.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 19/16.01.2003

privind suplimentarea posturilor la Ministerul Justiţiei pentru Direcţia Generală a Penitenciarelor.

(M.O. nr. 44/27.01.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 42/16.01.2003

privind darea n administrarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău a unui imobil proprietate publică a statului.

(M.O. nr. 82/10.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 44/16.01.2003

privind darea n administrarea Casei Judeţene de Pensii Maramureş a unui imobil proprietate publică a statului.

(M.O. nr. 82/10.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 46/16.01.2003

privind darea n administrarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov a unui imobil proprietate publică a statului.

(M.O. nr. 82/10.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 51/16.01.2003

privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor şi/sau deţinătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiinţat.

(M.O. nr. 98/17.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 89/23.01.2003

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din Romnia şi Ministerul Muncii, Familiei şi Afacerilor Sociale din Republica Slovenia, semnat la Ljubljana la 3 octombrie 2002.

(M.O. nr. 84/11.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 90/23.01.2003

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială.

(M.O. nr. 81/07.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 99/30.01.2003

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

(M.O. nr. 76/06.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 34/16.01.2003

privind nfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă.

(M.O. nr. 60/01.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 58/23.01.2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice.

(M.O. nr. 108/20.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 77/23.01.2003

privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare n munţi.

(M.O. nr. 91/13.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 83/23.01.2003

privind autorizarea societăţilor comerciale care prestează servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial romn pe nave care arborează pavilion romn ori străin, precum şi instituirea unor măsuri de securitate financiară n caz de abandonare a acestuia n afara Romniei.

(M.O. nr. 84/11.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 86/23.01.2003

privind actualizarea alocaţiei sociale cuvenite nevăzătorilor cu handicap grav şi accentuat, ncepnd cu luna ianuarie 2003.

(M.O. nr. 62/01.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 91/23.01.2003

privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

(M.O. nr. 75/05.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 93/23.01.2003

privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului "Investiţii n servicii sociale", care se finanţează prin bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei pe anul 2003 n cadrul programelor regionale specifice.

(M.O. nr. 81/07.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 145/06.02.2003

privind acordarea unor ajutoare financiare.

(M.O. nr. 102/18.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 154/06.02.2003

pentru aprobarea Strategiei naţionale antidrog n perioada 2003 2004.

(M.O. nr. 111/21.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 183/20.02.2003

pentru modificarea Hotărrii Guvernului nr. 1489/2002 privind nfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog.

(M.O. nr. 131/28.02.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 196/20.02.2003

privind nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Secretariatului Naţional Romn al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră.

(M.O.nr. 139/04.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 205/27.02.2003

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

(M.O.nr. 139/04.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 208/27.02.2003

pentru modificarea Hotărrii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor.

(M.O.nr. 150/07.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 217/27.02.2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru ncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice.

(M.O.nr. 144/05.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 218/27.02.2003

privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei ncepnd cu luna martie 2003.

(M.O.nr. 144/05.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 229/04.03.2003

privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei.

(M.O.nr. 169/18.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 247/04.03.2003

privind ntocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

(M.O.nr. 164/14.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 252/04.03.2003

privind aprobarea valorii coşului minim de consum lunar pentru trimestrul IV al anului 2002.

(M.O.nr. 167/17.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 255/04.03.2003

pentru aprobarea Statutului antrenorului.

(M.O.nr. 191/26.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 259/04.03.2003

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare.

(M.O.nr. 179/21.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 262/13.03.2003

privind acordarea unor ajutoare financiare.

(M.O.nr. 171/18.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 263/13.03.2003

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

(M.O.nr. 168/18.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 268/13.03.2003

pentru modificarea anexei la Hotărrea Guvernului nr. 610/2002 privind numirea reprezentanţilor Guvernului n Consiliul Economic şi Social.

(M.O.nr. 182/24.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 271/13.03.2003

privind acoperirea unor cheltuieli rezultate n urma efectuării unor tratamente medicale n străinătate.

(M.O.nr. 178/21.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 290/13.03.2003

pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a Romniei la programele comunitare ale Uniunii Europene "Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea ntre femei şi bărbaţi" (2001 - 2005) şi "Program comunitar de acţiune pentru combaterea excluziunii sociale" (2002 - 2006) pentru anul 2003.

(M.O.nr. 186/25.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 293/13.03.2003

privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru nvăţămntul preuniversitar şi superior de stat n anul şcolar/universitar 2003 2004.

(M.O.nr. 186/25.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 295/13.03.2003

privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Pregătire n Statistică.

(M.O.nr. 211/01.04.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 297/13.03.2003

pentru nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu.

(M.O.nr. 206/31.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 299/13.03.2003

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.

(M.O.nr. 206/31.03.2003)

Hotărrea Guvernului nr. 326/20.03.2003

pentru aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier.

(M.O.nr. 209/31.03.2003)