MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE

 

ORDIN

Privind organizarea compartimentului pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile

şi aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii şi Solidaritţii Sociale

de acordare a statutului de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor

 

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marian Srbu, n temeiul Decretului nr.611 din 28 decembrie 2000 pentru numirea Guvernului Romniei,

Avnd n vedere:

-          prevederile art.7 din Hotărrea Guvernului nr.4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

-          prevederile art.401, art.51 alin. (1) şi al art.52 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.37/2003,

-          Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romne cu personalitate juridică care nfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,

-          Hotărrea Guvernului nr.1153/2001 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romne cu personalitate juridică, care nfiinţeayă şi administreayă unităţi de asistenţă socială.

 

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale emite următorul ordin:

 

Art.1 n cadrul Direcţiei generale asistenţă socială se organizează compartimentul pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile prevăzut la art.51 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003.

Art.2 (1) Compartimentul pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile are ca atribuţii evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care desăşoară activităţi din domeniul de competenţă al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, evaluarea activităţii asociaţiilor şi fundaţiilor n vederea recunoaşterii ca fiind de utilitate publică, fundamentarea sumelor ce se acordă de la bugetul de stat asociaţiilor şi fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică, derularea programului de acordare a subvenţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile care nfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi colaborarea cu asociaţiile şi fundaţiile pentru realizarea unor activităţi sau programe comune.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se completează cu atribuţiile compartimentului pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile.

Art.3 Evidenţa privind constituirea, modificarea şi ncetarea asociaţiilor şi fundaţiilor care desăşoară activităţi din domeniul de competenţă al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se realizează pe baza documentaţiei transmisă de Ministerul Justiţiei.

Art.4 Se aprobă criteriile specifice Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale de acordare a statutului de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor, conform Anexei nr.1 la prezentul ordin.

Art.5 Se aprobă lista documentelor solicitate asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor n vederea acordării statutului de utilitate publică, prevăzută n Anexa nr.2 la prezentul ordin.

Art.6 Se aprobă modelul raportului de activitate a asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei care solicită acordarea statutului de utilitate publică, prevăzut n Anexa nr.3 la prezentul ordin.

Art.7 (1) Direcţia generală asistenţă socială examinează documentaţia prezentată de asociaţii, fundaţii sau federaţii şi ndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi ntocmeşte proiectul de hotărre a Guvernului privind recunoaşterea ca fiind de utilitate publică.

(2) n funcţie de domeniile de activitate prevăzute n statut pentru care asociaţia, fundaţia sau federaţia solicită recunoaşterea, Direcţia generală asistenţă socială va solicita punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din cadrul ministerului.

Art.8 (1) Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială teritorială, efectuează evaluarea privind ndeplinirea condiţiilor şi a criteriilor pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică.

(2) Evaluarea se face pe baza Regulamentului de evaluare, prevăzut n Anexa nr.4 la prezentul ordin.

Art.9 La data intrării n vigoare a prezentului ordin, se anulează prevederile Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.472/13 iulie 2000.

Art.10 Direcţia generală asistenţă socială şi Direcţia generală resurse umane vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

MINISTRUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE

 

Marian Srbu