ORDINE ALE MINISTRULUI MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE


Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 511/14.10.2003

privind aprobarea Normelor speciale de securitate a muncii pentru fabricarea chibriturilor.

(M.O. nr. 727/17.10.2003)

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.373/04.08.2003 si al ministrului economiei si comertului nr.99/28.08.2003

pentru stabilirea documentelor justificative si a modalitatii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav.

(M.O. nr. 737/22.10.2003)

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.418/4.09.2003

privind stabilirea, incepnd cu luna septembrie 2003, a costului mediu lunar de intretinere pe baza caruia se calculeaza contributia de intretinere datorata de persoanele asistate in caminele pentru persoane vrstnice.

(M.O.nr. 662/18.09.2003)

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.417/4.09.2003

pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor.

(M.O.nr. 648/11.09.2003)

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.393/25.08.2003 si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.43/7.08.2003

privind limitarea timpului de munca pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia.

(M.O.nr. 632/3.09.2003)

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.303/18.07.2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti si a modelului deciziei de incadrare in grad de handicap.

(M.O.nr.679/26.09.2003)

Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 346/16.07.2003

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2003.

(M.O.nr. 543/29.07.2003)

Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 344/16.07.2003, al Ministrului Afacerilor Externe nr. B/4620/18.07.2003 si al Ministrului Economiei si Comertului nr. 1448/18.07.2003

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular.

(M.O.nr. 547/30.07.2003)

Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 338/16.07.2003 si al Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 334/18.07.2003

privind completarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

(M.O.nr. 543/29.07.2003)

Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 237/07.07.2003

pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc pregatirea profesionala de specialitate dobandita in strainatate de cetatenii romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului economic European.

(M.O.nr. 538/25.07.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 204/03.06.2003 si al Ministrului Industriei si Resurselor nr. 318/26.05.2003

privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.

(M.O.nr. 449/25.06.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 186/28.05.2003 si al Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4105/05.06.2003

pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 284/4248/2002.

(M.O.nr. 430/19.06.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 182/27.05.2003

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tractiune electrica (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si intretinere.

(M.O.nr. 387/05.06.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 180/27.05.2003 si al Ministrului Sanatatii si familiei nr. 491/23.05.2003

pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale.

(M.O.nr. 382/03.06.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 174/27.05.2003

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blana si piele.

(M.O.nr. 387/05.06.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 173/27.05.2003

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatari si transporturi forestiere.

(M.O.nr. 387/05.06.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 146/06.05.2003

privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante" al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

(M.O.nr. 308/08.05.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 115/09.04.2003

privind organizarea compartimentului pentru relatia cu asociatiile si fundatiile si aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor.

(M.O.nr. 299/06.05.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 98/01.04.2003

privind eliberarea avizului in vederea acordarii personalitatii. juridice.

(M.O.nr. 299/06.05.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 534/04.12.2002 si al Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4330/30.08.2002

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala.

(M.O.nr. 227/04.04.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 137/12.03.2002 si al Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3176/12.02.2002

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal.

(M.O.nr. 257/14.04.2003)

Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 97/01.04.2003

privind aprobarea Instructiunilor pentru decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita cu mijloacele de transport auto si fluviale, acordate in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(M.O.nr. 246/10.04.2003)

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 76/11.03.2003

privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă prevăzut n anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003.

(M.O.nr. 159/12.03.2003)

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 64/28.02.2003

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă.

(M.O.nr. 139/04.03.2003)

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 58/26.02.2003

privind mputernicirea organelor de executare ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale agenţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru ocuparea forţei de muncă să desfăşoare activităţi de executare silită n baza Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare.

(M.O.nr. 146/06.03.2003)

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 42/07.02.2003

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2003.

(M.O. nr. 86/11.02.2003)

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 16/16.01.2003

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucureşti.

(M.O.nr. 199/27.03.2003)

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr.558/24.12.2002

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică n Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureşti.

(M.O.nr. 199/27.03.2003)

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 555/18.12.2002 şi al Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 645/18.12.2002

privind aprobarea numărului maxim de salariaţi ai agenţilor economici din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 12^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(M.O. nr. 103/19.02.2003)

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 553/14.12.2002 şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 1791/24.12.2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea n anul 2003 a Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(M.O. nr. 5/08.01.2003)